BLOG
Hızlı Randevu Formu

Çocuklarda Göz Muayenesi

Çocuklarda göz muayenesi görme sorunlarının tespit edilmesinin önemli bir yoludur. Çocukların gözlerinin sağlıklı olduğundan ve okul performansını veya potansiyel olarak güvenliklerini etkileyebilecek görme sorunlarının bulunmadığından emin olmak için çocuklara düzenli göz muayenesi yapılması önemlidir. Bu muayene, küçük bireylerin göz sağlığını değerlendirmek ve potansiyel sorunlarını erken tespit etmek amacıyla önemli bir tıbbi uygulamadır. Çocukların gözlerinin doğru bir şekilde gelişmesi, genel sağlık ve öğrenme süreçleri için hayati öneme sahiptir. Göz muayeneleri, görme bozuklukları, şaşılık, astigmat gibi sorunları tespitinde büyük önem taşır. Erken çocukluk döneminde başlanan düzenli muayeneler, çocukların okul başarısını etkileyen görme sorunlarını önleyebilir. Bu muayeneler aynı zamanda gözde meydana gelen tembellik gibi durumları erken aşamada belirleyerek tedavi edilebilir kılar.

çocuklarda göz muayenesi

Çocuklarda Göz Muayenesi Neden Önemlidir?

Çocukların yapılan göz muayeneleri, görme sorunlarının tespit edilmesinin önemli bir yoludur. Erken tespit edilen sorunların başarıyla tedavi edilme şansı daha yüksektir. Muayenelerinin önemi şunları içerebilir:

 • Gelişim Aşamalarının İzlenmesi: Çocuklar hızla büyüdükleri ve geliştikleri için gözlerinin yapıları da sürekli değişir. Göz muayeneleri, bu gelişim aşamalarını izleyerek herhangi bir anormalliği erken aşamada tespit etme fırsatı sunar.
 • Öğrenme Süreçlerine Etkisi: Gözler, çocukların okuma, yazma, matematik ve diğer temel becerileri kazanmasında kilit bir rol oynar. Göz muayeneleri, görme sorunlarını belirleyerek çocukların eğitim süreçlerini olumlu bir şekilde etkiler.
 • Göz Tembelliği ve Şaşılık Tespiti: Erken yaşlarda başlanan muayeneler, gözlerde oluşan tembellik gibi sorunları tespit edebilir ve şaşılık gibi durumları erken aşamada ele alarak çocukların yaşam kalitesini artırabilir.
 • Refraksiyon Hatalarının Belirlenmesi: Muayeneler, çocuklarda yaygın olarak görülen miyopi, hipermetropi veya astigmatizma gibi refraksiyon hatalarını belirleme konusunda önemli bir rol oynar. Bu sorunların erken tespiti, uygun gözlük veya lens reçetesi ile düzeltmelerine olanak tanır.
 • Genel Sağlıkla İlişkisi: Çocuklarda ilk göz muayenesi, genel sağlık durumunu da içererek değerlendirilmelidir. Göz muayenesindeki bazı sorunlar bazen başka sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Bu nedenle erken tanı, genel sağlığı korumak için önemlidir.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişimi Destekleme: Sağlıklı bir görme, çocukların sosyal etkileşimlerini ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Göz muayeneleri, çocukların bu alanlarda sorunsuz bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunabilir.

Çocuklarda Göz Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Gözlerde meydana gelen bozukluk her çocukta belirtiler farklı şekilde ortaya çıkabilir. Erken tanı, çocukların sağlıklı bir  gelişimi için önemli bir adımdır. Belirtiler şunları içerebilir:

 • Bulanık görüş
 • Çift görme
 • Şaşı gözler
 • İçeri veya dışarı dönük, odaklanmayan göz
 • Gözlerde kızarıklık
 • Gözlerin şişmesi
 • Işığa duyarlılık
 • Gözlerde şişkinlik
 • Gözleri kısmak
 • Gözlerin aşırı ovuşturulması
 • Okumakta zorluk
 • Görmek için başını eğme
 • Anormal büyüklükteki gözler
 • Sarkık göz kapakları

Çocuklarda Göz Muayenesi Sıklığı Ne Olmalıdır?

Gözlerde oluşan sorunlar, okul başarısında, sosyalleşmede ve genel yaşam kalitesinde sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, çocukların düzenli olarak göz muayenesi yaptırması önemlidir. ‘’Çocuklarda göz muayenesi ne zaman yapılır?’’ sorusu tedbir almak isteyen ebeveynler için önemli bir sorudur. Çocuklarda göz muayenesi sıklığı, potansiyel problemlerini erken tespit etmek ve uygun müdahaleleri sağlamak amacıyla düzenlenir. Bu muayeneler, çocuğun yaşamının farklı evrelerine uygun bir şekilde planlanmalıdır. Muayene sıklığı aşamaları çoğunlukla şunları içerir:

 • Yenidoğan Dönemi: Çocuklarda ilk  muayene doğumdan hemen sonra yapılır. Yenidoğan bebekler, doğumdan hemen sonra bir pediatrik göz muayenesinden geçirilirler. Bu muayene, retinoblastoma veya katarakt gibi doğuştan gelen herhangi bir hastalığı tespit etmek ve gerekirse erken müdahalede bulunmak amacını taşır.
 • Bebeklik ve İlk Yıl: Bebeklerin ilk yılında, gözlere yönelik muayene genel sağlık kontrolü içerisinde yer alır. Ancak, özellikle bebek 6 aylık olduğunda, bu muayene detaylı bir şekilde gerçekleştirilir. Muayenede, refraksiyon hataları ve hareket koordinasyonu gibi temel göz sağlığı unsurlarını değerlendirir.
 • Okul Öncesi Dönem (1-5 Yaş): Çocuklar bu dönemde, 2 ila 5 yaş arasında gözleri için yılda bir muayeneden geçmeleri önemlidir. Bu muayene, potansiyel sorunları erken tespit ederek uygun tedaviyi sağlamayı hedefler.
 • İlkokul ve Sonrası Dönem: Okula başlamadan itibaren ve sonrasında, muayene sıklığının iki yılda bir olması önemlidir. Okul çağındaki çocuklarda görsel ihtiyaçlar daha belirgin hale geldiği için düzenli muayeneler önem arz eder.
 • Belirgin Semptomlar Durumunda: Çocukta gözle ilgili belirgin sorunlar veya şüpheli belirtiler varsa hemen doktora başvurulmalıdır. Belirtiler arasında sık gözleri ovma, baş ağrıları, okuma güçlüğü, gözlerde kızarıklık gibi durumlar bulunabilir.

Çocuklarda En Çok Görülen Göz Problemi Nedir?

Gözlerin sağlıklı gelişimi, büyüme ve gelişim süreçlerinde kritik bir rol oynar. Ancak, çeşitli faktörlere bağlı olarak çocuklarda görülebilen bazı yaygın problemler bulunmaktadır. Çocuklarda en sık rastlanan göz problemlerinden bazıları şunlardır:

Astigmat

Astigmat, ışığın gözde düzgün bir şekilde odaklanamaması nedeniyle ortaya çıkan bir kırma kusurudur. Astigmat olan çocuklar hem yakını hem de uzağı bulanık olarak görebilir.

Miyop

Miyop, uzağı bulanık görmede sorun yaşanmasına neden olan bir kırma kusurudur. Miyop olan çocuklar, yakındaki nesneleri net olarak görebilirken, uzaktaki nesneleri bulanık olarak görebilir. Miyop, genellikle okul çağında ortaya çıkar ve zamanla ilerleyebilir.

Hipermetrop

Hipermetrop, yakını bulanık görmede sorun yaşanmasına neden olan bir kırma kusurudur. Hipermetrop olan çocuklar, uzaktaki nesneleri net olarak görebilirken, yakındaki nesneleri bulanık olarak görebilir.

Şaşılık

Şaşılık, gözlerin eş zamanlı bir şekilde aynı noktaya odaklanamaması durumunu ifade eder. Bu durum genellikle çocukluk döneminde başlar ve erken teşhis edilip tedavi edilmezse görme bozukluklarına yol açabilir.

Çocuklarda görülen diğer göz problemleri şunlardır:

 • Göz tembelliği: Bir gözün diğerinden daha az görmesi durumudur. Bu rahatsızlık, doğumdan sonra veya erken çocukluk döneminde genellikle şaşılık veya refraksiyon hataları sonucunda ortaya çıkabilir.
 • Göz kuruluğu: Gözün yüzeyinin kuruması durumudur. Gözün kuruluğu, genellikle bilgisayar karşısında uzun süre çalışmak, klimalı ortamlarda bulunmak veya kuru havalarda bulunmak gibi faktörlerden kaynaklanır. Bu rahatsızlık, doktor tarafından reçete edilen damla veya merhemler ile tedavi edilebilir.
 • Gözlerde Enfeksiyon: Çocuklar, oyun sırasında ellerini gözlerine sürdükleri veya enfekte bir objeye temas ettikleri için gözlerde olası enfeksiyonlarına yatkındırlar. Konjonktivit (gözde iltihap) gibi enfeksiyonlar, kızarıklık, sulanma ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterir.
 • Göz travmaları: Gözlerde oluşan travmalar, genellikle darbe, çarpma veya düşme sonucu oluşabilir. Bu travmalar, ciddi görme kaybına neden olabilir.
 • Alerjik Reaksiyonlar: Polen, ev tozu veya hayvan tüyleri gibi alerjenlere maruz kalmak, çocukların gözlerinde alerjilere neden olabilir. Kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, alerjenlerden kaçınma ve ilaç tedavisi ile yönetilebilir.

çocuklarda göz muayenesi

Bebeklere Göz Muayenesi Yapılmalı mıdır?

Bebekler, dünyayı gözleri aracılığıyla keşfetmeye başlarlar. Bu nedenle bebeklere göz muayenesi yapılması, gözlerin sağlığının kritik bir parçasını oluşturur. Bu muayene doğuştan gelen problemlerin erken teşhis etmek adına kritik bir rol oynar. Yenidoğan bebeklerde muayene, genellikle doğum hastanesinde bir pediatrik göz doktoru tarafından yapılır. Bu muayene, retinoblastoma veya katarakt gibi genetik veya doğuştan gelen hastalıkların tespit etmek amacını taşır. Bunun yanı sıra refraksiyon hataları veya göz tembelliği gibi sorunları erken aşamada belirleyerek uygun tedaviye başlama şansı tanır.

Çocuklarda Göz Bozukluğu Neden Olur?

Çocukların gözlerindeki bozukluklar, birçok faktör nedeni ile ortaya çıkabilir. Bu nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Genetik faktörler
 • Erken çocukluk dönemindeki gelişimsel faktörler
 • Prematüre doğum
 • Tablet, telefon gibi ekran alışkanlıkları
 • Gözlerde oluşan  enfeksiyonlar veya yaralanmalar
 • Yetersiz ışık koşulları

Sık Sorulan Sorular

Çocukların erken dönemde gözlerindeki gelişim ile ilgili birçok farklı etki görülebilir. Bu muayeneler olası rahatsızlıklarının erken tespiti için çok önemlidir.

Çocuklarda Göz Muayenesi Nasıl Yapılır?

Çocuklarda göz muayenesi doktor tarafından çocukların ilgisini çekecek oyun ve çekici görsellerle yapılır. Doktor, çocuğun gözlerinin hareketlerini, kapaklarını ve genel göz sağlığını değerlendirmek için özel tıbbi ekipmanlar kullanır. Optik testler ve gözlük numaralarının belirlenmesi, çocuğun görme yeteneğini doğru bir şekilde değerlendirmek için uygulanır. Çocuğun rahat olması önemlidir, bu nedenle doktorlar genellikle eğlenceli bir ortam oluşturmaya çalışırlar.

Çocuklarda Göz Muayenesi Kaç Yaşında Yapılır?

Çocukların gözleri için ilk muayene genellikle doğumdan hemen sonra yapılır. İlk muayeneni ardından yaklaşık 6 aylıkken rutin muayeneler başlar. İlk muayenede, bebeklerin gözlerinin koordinasyonu, görme yetenekleri ve olası genetik rahatsızlıklar incelenir. Ardından, çocuğun yaşına ve göz sağlığına bağlı olarak düzenli aralıklarla muayeneler devam eder.

Çocukların gözlerinde rahatsızlıklar farklı nedenler bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durum olup erken tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir. Çocuklarının sağlığını takip etmek isteyen ebeveynler hastanelerin göz polikliniğinden veya göz sağlık merkezlerinden randevu alarak düzenli kontroller yaptırabilirler.

Kaynakça

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3960696/

https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/caring-for-your-childs-eyes

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/common-childhood-diseases-conditions

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/eyes/Pages/Warning-Signs-of-Vison- Problems-in-Children.aspx

https://www.webmd.com/eye-health/child-eye-exam

https://my.clevelandclinic.org/pediatrics/services/eye-care

https://www.visionexpress.com/eye-test/childrens-eye-test

https://www.specsavers.co.uk/eye-test/childrens-eye-test

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/common-childhood-diseases-conditions

RANDEVU AL
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.