TEDAVİLER
Hızlı Randevu Formu
Lütfen "Ben robot değilim" olarak işaretleyiniz.

Akıllı Lensler

Akıllı Lens olarak da adlandırılan trifokal lensler, uzun zamandan beri katarakt ameliyatlarında uygun hastalar için kullanılmaktadırlar. Akıllı lensler, tek bir odak probleminin değil, çoklu odak problemlerinin çözümüne yönelik imkan sunan üç odaklı göz içi lenslerdir. Bu sayede gözü lazer tedavisine uygun olmayan göz kırma kusuruna sahip hastaların tedavilerinde de kullanılabilmektedirler. Tedavi sonrasında hastalar gözlüksüz olarak hem uzak hem yakın mesafede odak gerektiren işleri kendi başlarına yapabilmektedirler.

katarakt-tedavisinde-akilli-lensler

İnsan gözünün odaklanma gücünün %70’i kornea tabakası %30’u ise doğal göz merceği sayesinde sağlanmaktadır. Sağlıklı bir gözde, doğal göz merceği yapısı dolayısıyla esneyerek hem uzağa hem de yakın mesafelere odaklanmamızı sağlar. Yaş aldıkça, özellikle 40 yaş sonrasında birçok kişide göz esnekliğini kaybeder ve yakını görme sorunu yaşamaya başlarız.

Modern toplumda, tüm mesafeler için net görüşün önemi küçümsenemez. Özellikle bilgisayar kullanımı, televizyon seyretme, telefon ekranına bakma ve kitap okuma gibi eylemler günlük hayatımızın rutininde yer etmiş eylemlerdir. Özellikle yakın görüşte yaşanan problemler yaşam kalitesini düşüreceği yadsınamaz.

Gözlük ve kontakt lens kullanımı yakın görüşün düzeltilmesinde kullanılan tedavi yöntemlerinden ilk akla gelenlerdir. Bazı hastalar gözlük veya kontakt lens kullanmayı çeşitli sebeplerden dolayı istemezler. Ayrıca lazer tedavisi de genel olarak 45 yaş üstü hastalar için uygun olmamaktadır. Bu hastalar için önerilen tedavi yöntemi ise akıllı lens operasyonudur.

Clear lens extraction yani saydam lens çıkarılması ile erken katarakt ameliyatı yapılarak hem hastaların ileride yaşayabilecekleri katarakt probleminin öncesinde önüne geçilir hem de yakın, orta ve uzak mesafelerde, gözlüksüz olarak tam bir görüş elde etmeleri sağlanır.

Özellikle ileri yaşlarda sık gözlemlenen bir diğer durum ise doğal göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi yani katarakt hastalığıdır. Hastalığın başlangıcında uzak görüşte sorun yaşanıp, yakın gözlük kullanımı olmadan net görülmeye devam edilse de, süreç ilerledikçe yakın görüşte de bozulmalar olmaktadır.

Kataraktın kalıcı tedavisi, yapısı bozulan doğal göz merceğinin cerrahi müdahale ile eritilip yerine yapay göz içi lens takılmasıdır. Ayrıca presbiyopi (yakını görme sorunu) tedavisinde de göz içi lensler kullanılabilmektedir.

Bahsi geçen bu göz içi lensler farklı çeşitlere sahip olup, odak noktalarına göre adlandırılmaktadır. Bunlar monofokal (tek odaklı), bifokal (iki odaklı) ve trifokal (üç odaklı) lenslerdir.

Göz İçi Lens

Akıllı lensler (üç odaklı göz içi lens) hem yakın, hem uzak hem de orta mesafelerde hastalara net görüş sağlamaktadırlar. Hastalar göz içi mercekler sayesinde, televizyon seyretme, bilgisayar kullanma ve yakın okuma gerektiren tüm işleri tek bir lens ile yapabilmektedirler.

Tüm bu mesafeler için gözlük kullanımını ortadan kaldırmaktadırlar. Özel ve esnek bir maddeden yapılmış olan bu lensler, göz içine yerleştirildikleri andan itibaren ömür boyu kullanım sağlamaktadırlar.

Akıllı Lens Nedir? (Üç Odaklı Göz İçi Mercek)

Akıllı lens, çoğunlukla 40 yaş üzeri katarakt hastalarının tedavilerinde kullanılan, hastaların uzağı, yakını ve orta mesafeleri net bir şekilde görebilmesini sağlayan üç odaklı göz içi lenslerdir. Operasyon sonrasında hastalar için gözlük kullanımı ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Akıllı lensler, trifokal lens olarak da bilinmektedirler.

Ayrıca göz yapıları lazer tedavisine uygun olmayan miyop, hipermetrop ve astigmat hastaları için de kullanılabilmektedirler.

Eskiden monofokal lens olarak katarakt ameliyatlarında kullanılan uzağı ve yakını görmeyi sağlayan tek odaklı lenslerin yanına günümüzde akıllı lensler de eklenmiştir. Katarakt ameliyatlarında akıllı mercek kullanımı ile birlikte hastaların tek bir odak noktası dışında diğer odak noktalarını görebilmeleri için ekstradan gözlük kullanımı durumu ortadan kalkmıştır.

Akıllı lens (üç odaklı göz içi lens), hastanın görüş alanına ve o an odaklanmak istediği noktaya göre esneme gerçekleştirerek hasta için tüm mesafelerde net ve kaliteli bir görüş sağlanmasına yardımcı olur.

Akıllı Lenslere Neden İhtiyaç Duyulur?

Her insanda gözün içinde doğal bir lens vardır ve bu lens hem saydam hem de elastiktir. Her yakına ve uzağa bakışta bu lens, esnekliği sayesinde şekil değiştirerek bakılan mesafeye odaklanabilmektedir. Bu sayede hem uzağı hem de yakını görürüz.

İlerleyen yaşla beraber gözün içindeki doğal lens önce esnekliğini kaybeder. Bir süre sonra yakına bakarken şekil değiştiremez ve yakına odaklanamaz. Zaman geçtikçe daha ileriki yaşlarda ise saydamlığını da kaybeder ve katarakt oluşur.

Yaklaşık 40 yaş civarında esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz yenisi ile değiştirilebilir bir lenstir. Deforme olan doğal lensimizin yerine Akıllı lens adı verilen yapay bir mercek yerleştirilir. Bu yeni lens artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilecektir. Akıllı mercek (Göz İçi Lens) takılan hastada ileride katarakt oluşmaz.

Akıllı Lensler Nasıl Çalışır?

Göze farklı mesafelerden giren ışık gözümüzde var olan doğal lensten kırılarak retinadaki tek bir odak noktasında birleşir. Böylece bizlerde görüntüyü algılamış oluruz. Gözümüzdeki doğal lensimiz bunu farklı odak noktalarına göre kendisini esneterek yapmaktadır. Üç odaklı göz içi lens içinde de aynı prensipler geçerlidir. Uzak, yakın, orta mesafeden gelen ışığı tek bir lens ile odaklamayı imkanlı kılmaktadır. Akıllı Lensler ile kişinin netlemede problem yaşadığı odak mesafelerine uygun ayarlama yapmak mümkündür. Ayrıca akıllı lensler kişinin göz tipine göre de seçilebilmektedir. Yani akıllı mercekler kişinin ihtiyacına göre özelleştirilebilmektedir. Böylece birden çok farklı mesafeli gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmaktadırlar.

Akıllı Lens Tarihçesi

“Dünden Bugüne Akıllı Lens” tarihi ile ilgili bilgi almak için belgesel niteliğindeki videomuzu izleyebilirsiniz.

Kullanım Alanları Nelerdir?

Akıllı lensler, doğal göz lensinin saydamlığını yitirmesi nedeniyle ortaya çıkan katarakt hastalığında veya yaşa bağlı yakını görememe sorumu yaşayan hastaların tedavisinde kullanılmaktadırlar. Hem katarakt hem de yaşa bağlı yakını görememe problemi için kalcı bir tedavi yöntemidir. Bu tedaviler, doğal göz lensi, göz içinden çıkartılarak yerine yapay göz içi lens yerleştirilmesi prensibine dayanmaktadır.

Çok Odaklı Göz İçi Lens Çeşitleri Nelerdir?

Monofokal lensler, tek bir görüş mesafesinde görmemizi sağlayan lenslerdir.

Bifokal lensler yakın ve uzak görüş için görmemize yardımcı olan lenslerdir.

Multifokal lensler, yani çok odaklı göz içi mercekler ise yakın, uzak ve orta mesafede görmemizi sağlayan lenslerdir. Akıllı lens olarak adlandırılan lens tipi ise multifokal olarak da bilinen trifokal lenslerdir.

Akıllı Lens (Göz İçi Mercek) Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Akıllı lens operasyonunda fako yöntemiyle uygulanan katarakt ameliyatındaki yöntemin aynısı uygulanmaktadır. Üç odaklı göz içi lens, doğal göz merceğinin yerine göze yerleştirildikten sonra tekrardan çıkartılıp değiştirilmesi riskli bir işlemdir ve zorunlu olmadıkça uygulanmamalıdır. Bu noktada ameliyat öncesinde yapılan çeşitli tetkikler ve hastanın operasyona uygunluğu ve uygun hasta için uygun tedavi önem arz etmektedir. Akıllı mercek kullanımındaki amaç hastanın tüm mesafeleri optimum kalitede görmesini sağlamaktır.

Hastada göz kuruluğu problemi mevcut ise, ameliyat öncesi süreçte bu problem giderilmelidir. Makula dejenerasyonuna sahip kişiler bu uygulama için uygun değildir. İleri düzey göz tansiyonu problemi yaşayanlar ve şeker hastalığından kaynaklı diabetik retinopati hastaları da akıllı lens için uygun değillerdir.

Hastanın gözünün anatomik yapısı da operasyon için uygunluğu açısından belirleyici bir unsurdur. Hastanın kappa açısı yani gözünün görsel aksı ile anatomik aksı arasındaki mesafe 0.4. mm’nin altında olmalıdır. Bu oran optik biometri cihazları ile tespit edilebilmektedir.

40 yaşını geçmiş uzakta veya yakında ya da her ikisinde görme sorunu yaşayan ve ara mesafelerde görme sorunu yaşayan hastalar tedavi için adaydır. Akıllı lens takılan her göz kendi başına hem uzağı hem yakını görebilecektir.

35-40 yaşından daha genç olanlarda ise göz numarası eğer lazerle düzeltilemeyecek kadar çok yüksekse de Akıllı lens tedavisine başvurulabilmektedir.

Daha önce göz lazer operasyonu geçirmiş kişiler de, eğer göz içi lenslerindeki deformasyon nedeniyle görme azalması, uzağı veya yakını görememe sorunu yaşıyorlarsa trifokal mercekleri tercih edebilirler.

Eğer kişide katarakt varsa ve hem uzak hem de yakını gözlüksüz görmek istiyorsa yine bu tedavi uygulanabilmektedir.

Akıllı Lensler Kalıcı Mıdır?

Evet akıllı lensler kalıcıdır. Göz içi mercekler ile hastanın göz numarası sabitlenir. Bu mercekler göze bir kere yerleştirildikten sonra hasta bu lensleri ömrünün sonuna kadar kullanabilmektedir. Yani hastanın yaşına bağlı olarak bu merceklerde herhangi bir deformasyon söz konusu değildir. Bu nedenden dolayı, hastanın tedavi öncesinde detaylı tetkiklerinin yapılması ve göz numarasının doğru tespiti kritik öneme sahiptir.

Akıllı Lens Uygunluk Testi Nasıl Yapılır?

Akıllı lens operasyonu öncesinde hastanın şikayetlerine göre çeşitli göz testi uygulamaları ve tetkikler yapılmaktadır. Bu tetkiklerde hastanın katarakt veya göz kırma kusuru sorunlarından birine sahip olup olmadığı incelenmektedir.

Öncelikli olarak yaklaşık 30 dakika sürecek genel göz muayenesi yapılır. Bu muayenede görme keskinliği testi ve göz kırma kusurlarının ölçümü gerçekleştirilir. Sonrasında biometri ile göz içi lensin gücünün belirlenmesi sağlanır. SPM, USM gibi yöntemler katarakt hastalığının tespitinde ve operasyona uygunluk sürecinde kullanılabilmektedir.

Ayrıca tonometri, OCT, HTR gibi yöntemlerle hastanın göz tansiyonu açısından bir problemi olup olmadığı tespit edilir. Son olarak herhangi bir retinal problemin varlığının tespiti açısından göz dibi muayenesi gerçekleştirilir. Çünkü glokom hastalığı ve makula dejenerasyonu ve diabetik retinopati gibi hastalıklar akıllı lens tedavisi imkanını ortadan kaldırmaktadır.

Tüm bu tetkiklerin sonunda hasta üç odaklı göz içi lens için uygunsa hastaya ameliyat için randevu verilir.

GÖZ DOKTORLARIMIZDAN RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Akıllı Lens Operasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Akıllı lens tedavisi, kataraktı olan hastalara ameliyat esnasında çok odaklı lensin koyulması işlemidir. Bu işlem sayesinde hastanın ameliyat sonrası gözlük ihtiyacı ortadan kalkar. Operasyon göz hastanesi ve göz merkezi ortamında uygulanabilmektedir.

Gözlük kullanmak istemeyen 40 yaşını geçmiş uzak ve yakında görme problemi yaşayan ve lazer işlemine uygun olmayan kişilerde, henüz katarakt problemi yaşamasalar da erken katarakt ameliyatı ile akıllı mercek yerleştirilerek farklı mesafeler için olan görme problemleri ortadan kaldırılabilmektedir.

Akıllı lens ameliyatı yapılırken kullanılan yöntem fakoemülsifikasyon yöntemidir. Her bir göz, ayrı günlerde yaklaşık 10 dakika süren bir işleme tabi tutulmaktadır. İlk olarak gözün, anestezik göz damlası ile uyuşturulması sağlanmaktadır. Bu şekilde hastalar işlem sırasında herhangi bir acı ve ağrı hissetmez. Genel anestezi, bayıltma veya hastanede yatma söz konusu değildir. Operasyonda gözün içindeki lensin yuvasına çok odaklı göz içi mercekler takılır. Ameliyat sonrası göz bandajlanır ve hastalar evlerine gidebilmektedirler. Bir gece göz bantlı kalır ve ertesi gün gözden bandaj alınır. Hasta aynı gün görmeye başlar. Birkaç gün içinde diğer göze de aynı işlemler uygulanarak tedavi sonlandırılmaktadır.

Katarakt Ameliyatında Çok Odaklı Göz İçi Lens Kullanımı

Katarakt ameliyatında önceki yıllarda tek odaklı veya iki odaklı göz içi yapay mercekler kullanılmaktaydı. Üç odaklı göz içi lens kullanımı ise gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bunun nedeni tek bir lens ile tüm odak mesafelerinde net görüş elde edilebilmesinin sağlanmasıdır. Akıllı göz içi mercekler katarakt tedavisi için kalıcı çözüm sunmaktadır.

Katarakt ameliyatında trifokal mercek uygulaması Fako Yöntemi ile yapılmaktadır. Gözün anestezik damla ile uyuşturulması ile operasyona başlanmaktadır.

Özel durumlar dışında genel anestezi uygulanmaz. Öncelikle gözün içindeki saydamlığını kaybetmiş doğal göz merceği çıkartılır. Sonrasında akıllı göz içi lens yuvasına takılır. Aynı işlem birkaç gün sonra diğer göze de uygulanmaktadır.

Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Hastalara reçete edilen göz damlalarının düzenli kullanımı önemli bir husus arz etmektedir. İlk bir hafta yüz üstü yatılmamaya dikkat edilmelidir. 5 gün süresince göz suyla temas ettirilmemelidir. Hastalar 2 gün sonra rutin iş hayatlarına dönebilmektedirler. Ertesi gün hastanın ilk kontrolü hekim tarafından gerçekleştirilir. Rutin kontroller ise bir ay sonra ve 6 ay sonra şeklinde devam etmektedir.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

Operasyon sırasında gözün mikrop kapmasının engellenmesi için tam sterilizasyon sağlanmaktadır. Ayrıca operasyonun başarısı büyük oranda kullanılan merceğin kalitesi ve operasyonu gerçekleştiren hekimin tecrübesi ve bilgisiyle doğru orantılıdır. Tabi ki her ameliyat gibi akıllı mercek ameliyatının da çeşitli riskleri vardır. Ancak en optimum koşullar sağlandığında bu riskler minimum seviyeye indirilmektedir ve operasyon başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilmektedir.

Çok Odaklı Göz İçi Merceğin Önemi Nedir?

Akıllı lenslerin en önemli özelliği, ara mesafelerde görme sağlamalarıdır. Bilgisayar kullanım mesafesi, televizyon izleme mesafesi, mutfak tezgâhına erişim mesafesi gibi görme kalitesinin en önemli olması gereken mesafelerde de görüş sağlanmaktadır.

Akıllı lensler (çok odaklı göz içi lensler), katarakt tedavisi ve çok odaklı görme problemlerinin giderilmesinde kullanılmaktadırlar.

Akıllı Lenslerin Avantajları Nelerdir?

Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi göz kırma problemlerinin yanı sıra katarakt problemi yaşayan kişilerin tekrardan sağlıklı bir biçimde görebilmesine yarayan bir operasyondur. Akıllı lensler, göz doktorlarının çeşitli göz muayeneleri aracılığıyla yaptığı değerlendirmeler sonucu hastanın gözüne yerleştirilip yerleştirilmeyeceğine karar verilir. Ayrıca bu değerlendirmenin kapsamında kişinin yaşadığı göz problemi dışında kişinin yaşı ve genel sağlık durumu gibi unsurlar da göz önüne alınmaktadır. Tedaviye hastanın kabul etmesi sonucu başlanır. Akıllı lenslerin avantajları şu şekildedir:

  • Hastalar operasyon sırasında herhangi bir ağrı, sızı veya acı hissetmez.
  • Ortalama olarak 10 dakikada tamamlanabilen bir operasyondur.
  • Operasyon sonucu takılan göz içi mercekler ömür boyu kullanılabilmektedir.
  • Ameliyat sonrasında hastaların göz numaralarında ilerleme olmaz.
  • Akıllı lensler sayesinde birden çok odak mesafesi gözlük takmadan görülebilmektedir.
  • Katarakt gibi göz hastalıkları için tedavide akıllı mercek kullanımı ile hastalarda bir daha katarakt oluşumu gerçekleşmez.
  • Bazı göz kırma problemlerinde lazer tedavisi ile düzelemeyecek derecede ileri göz numaraları olan hastalara uygulanabilmektedir.
  • Operasyon sonucunda görme kalitesinde ciddi artış gözlenmektedir.
  • Göz içi mercek operasyonu sonucunda hastanın hastanede yatışına gerek yoktur.

Veni Vidi Göz’ün Akıllı Lens Tecrübesi

Veni Vidi Göz olarak 29 yıldır hastalarımız için en optimum tedavi koşullarını sağlamak ve göz problemlerine yönelik en uygun çözümü sunmak için çalışmaktayız. Türkiye’nin yalnızca göz sağlığı ve tedavilerine odaklı olarak çıktığımız bu yolculukta, her geçen gün genişleyen hizmet ağımız ile ülkemizin 5 farklı şehrindeki 11 merkezimizle hastalarımızın hizmetinizdeyiz. Çeşitli mesleki ve akademik unvanlara sahip doktor kadromuzla hasta odaklı hizmeti her zaman ön planda tutmaktayız. Türkiye’de akıllı lens operasyonunu ilk uygulayan kurumlardan biri olarak, kurulduğumuz günden bu güne kadar 120.000’den fazla hastanın akıllı lens tedavisini gerçekleştirdik.

Akıllı lensler, gerçek anlamda kalıcı lensler olup, hastalara uygulandıkları andan sonra kalıcı olarak kullanılmaktadırlar. Tedavi öncesinde hastalarımıza uyguladığımız biometri, korneal topografi, pakimetri, oct, spm gibi tanısal işlemler ile hastanın kornea yapısı ve kornea endotel yapısı derinlemesine tespit edilir. Retina bölgesinin durumunun tespiti için gerçekleştirilen çeşitli tetkikler ile de hastada herhangi bir retinal problemin olup olmadığı incelenir.

Göz sağlığı tedavilerine yönelik uyguladığımız tüm tedavilerde olduğu gibi akıllı lens operasyonlarında da bizim için önemli unsur, uygun hastayı uygun tedavi ile buluşturmaktır.

Akıllı Lens Fiyatları 2022

Hastaların tüm mesafeler için göz kırma kusurlarının giderilmesine yardımcı olan akıllı lenslerin ücretleri, menşeine göre ve kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Bu unsurlar dışında akıllı lens fiyatları belirlenirken göz önüne alınan bir diğer unsur, hastanın ihtiyaçlarıdır. Astigmatı olanlar ve numaralarına göre çok odaklı göz içi mercek ücreti değişiklik göstermektedir. Ayrıca üretici firmaya göre de akıllı lens ücretleri değişiklik göstermektedir. Göz kırma kusurları dışında katarakt cerrahisinde de kullanılan akıllı lenslerin ücretleri belirlenirken tüm ameliyat maliyeti dikkate alınmaktadır. Ülkemizdeki diğer kurumlarda olduğu gibi kurumumuzdaki akıllı lens operasyonu kalitesi de Avrupa ve diğer batılı ülkelerdeki standartlardadır. Ancak fiyatların bahsi geçen ülkelerdeki kadar yüksek olması söz konusu değildir. Gözlerimiz her zaman en kaliteli malzemelerle birlikte en optimum tedavi ortamını hak etmektedir.

katarakt-tedavisinde-akilli-lensler

Sıkça Sorulan Sorular

Konu ile ilgili merak edilen birçok soruyu sizler için derledik.

Akıllı Lens Kimlere Takılabilir?

Akıllı lens, 40 yaş üzerinde gözlük takmak istemeyen uzak veya yakın ile birlikte hem uzak hem de yakın görme problemi yaşayan tüm hastalara uygulanabilmektedir. Eğer hasta 35 yaşını aşmış ve göz numarası lazerle düzeltilemeyecek derecede bozuk ise akıllı lens takılabilmektedir. Ayrıca ileri yaşlarda katarakt problemi yaşayan hastalara da akıllı mercekler uygulanabilmektedir.

Ameliyat Ağrı Yapar mı?

Ameliyat öncesinde hastanın gözleri damla anestezi ile uyuşturulacağı için hasta, operasyon sırasında hiçbir ağrı hissetmez.

Ameliyat Ne Kadar Sürer?

Akıllı lens ameliyatı, gözün uyuşturulması, gözdeki problemli doğal merceğin alınması ve genel hatlarıyla akıllı lensin yerleştirilmesi işlemlerini kapsar. Ameliyat süresi her bir göz için yaklaşık 10 dakikadır. Fakoemülsifikasyon yöntem kullanılarak yapılan bir ameliyattır. 2 seans halinde gerçekleştirilir. Bir göz ameliyat edildikten birkaç gün sonra diğer göz aynı süre içerisinde ameliyat edilmektedir.

Ameliyat Sonrasında Hastanede Kalınır Mı?

Hayır akıllı lens ameliyatı sonrasında hastalar hemen taburcu edilmektedir.

Akıllı Lens Ameliyatından Sonra Gözlük Kullanmam Gerekir Mi?

Hayır. Mmeliyatı sonrasında göz numarası sabitlenmektedir.

Akıllı Lens İçin Kataraktın Başlaması Mı Gereklidir?

Akıllı lens operasyonu yalnızca kataraktın giderilmesiyle sınırlı olmamakla birlikte yüksek numaralı gözlüklerden kurtulmak isteyen ve lazer tedavisi için uygun olmayan hastalara da uygulanabilmektedir.

Operasyon Sonrasında Ne Zaman Araç Kullanabilirim?

Operasyon sonrasında görüşte hafif bulanıklık söz konusu olabilmektedir. Bu koşullarda araç kullanımı kesinlikle tavsiye edilmez. Ancak 3 gün sonrasında araç kullanılabilmektedir.

Lazer Olan Kişiye Akıllı Lens Takılabilir Mi?

Daha önce lazer tedavisi geçirmiş ama istediği sonucu alamamış hastalara da akıllı lens tedavisi uygulanabilmektedir. Çünkü her iki tedavi gözün farklı bölgelerine uygulanmaktadır. Bu nedenden dolayı lazer tedavisi olmuş olmanın akıllı mercek taktırılmasına herhangi bir etkisi yoktur.

Lazer Tedavisi ile Farkları Nelerdir?

Lazer tedavisi, astigmat, miyop ve hipermetrop gibi göz kırma problemleri için uygulanabilirken akıllı lens hem bahsi geçen göz kırma problemleri için hem de katarakt tedavisi için uygulanabilmektedir. Lazer tedavisi için 18 yaş ve üstünde olmak gerekirken akıllı lens operasyonu için 40 yaş ve üzerinde olmak önerilmektedir.

katarakt-tedavisinde-akilli-lensler

Akıllı Lens ile Hemen Görmeye Başlayabilir Miyim?

Operasyon sonrasında bandajlanan göz ertesi gün açılmaktadır ve görme faaliyeti hemen başlar. Görüş kalitesi 1 ay içinde gitgide düzelmektedir.

Akıllı Lens Kaç Yaşında Takılabilir?

Kişinin göz bozukluğu lazer ile tedavi edilemeyecek düzeydeyse 35 yaş üstü hastalara uygulanabilmekteyken, normal koşullarda 40 yaş üstü hastalar için tavsiye edilmektedir.

Akıllı Lens Alerji Yapar Mı? Yan Etki Gösterir Mi?

Yapısal olarak dokularımızla uyumlu olarak üretilmişledir. Bu yüzden herhangi bir yan etkileri yoktur ve alerjik reaksiyona neden olmaları söz konusu değildir.

Çift Odaklı Lens Nedir?

Çift odaklı lens hem yakın hem de uzak mesafelerde görüş problemlerini ortadan kaldıran lenslerdir.

Akıllı Lens Değişir Mi?

Ömür boyu göz içinde kalabilmektedirler ve zorunlu olmadığı sürece değiştirilmezler.

Akıllı Lens Renkli Olur Mu?

Akıllı lensler, kontakt lensler gibi gözün üstüne takılmadığından ve göz içine yerleştirildiğinden dışarıdan belli olmazlar. Bu yüzden renkli olmalarına imkan yoktur.

Göze Mercek Takıldıktan Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Hastalara verilen göz damlaları düzenli olarak kullanılmalıdır. İlk hafta yüz üstü yatılmamalıdır. Ayrıca ilk 5 gün gözlerin suya teması engellenmelidir. Hastalar rutin kontrollerini aksatmamalıdır.

Şeker Hastaları Akıllı Lens Kullanabilir Mi?

Şeker hastaları ve retinal problemi olan hastalara akıllı lens uygulanamamaktadır.

Katarakt İçin Hangi Lens Kullanılır?

40 yaş ve üzeri katarakt hastaları için multifokal göz içi lensler kullanılmaktadır.

Katarakt Ameliyatı Sonrası Görme Ne Zaman Netleşmektedir?

Katarakt ameliyatı sonrası çok sert bir katarakt durumu yoksa 1-2 gün içerisinde görme netleşmektedir. Eğer sert bir katarakt vakası ise 3. günden sonra görmenin netleşmesi gerçekleşmektedir.

Katarakt Ameliyatı Kör Eder Mi?

Her cerrahi müdahale gibi katarakt ameliyatının da elbette riskleri vardır. Ancak en optimum koşullarda, deneyimli bir hekimin yapacağı katarakt operasyonlarında bu risk sıfıra yakın bir seviyeye inmektedir.

Lazer Olan Kişi Katarakt Ameliyatı Olabilir Mi?

Lazer ameliyatı olmak ilerleyen dönemlerde olabileceğiniz herhangi bir göz tedavisi için engel teşkil etmemektedir.

Miyop, Astigmat, Hipermetrop Düzeltmek İçin Hangi Lens Kullanılır?

Göz kırma kusurlarının tamamı ve katarakt hastalığı düzeltilebilmektedir.

katarakt-tedavisinde-akilli-lensler

RANDEVU AL
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında toplanıp işlenir.
Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.