TEDAVİLER
Hızlı Randevu Formu

Astigmat

Astigmat, korneanın veya göz merceğinin yapısından kaynaklı olarak, birbirlerine uyumsuz kavislenmesi sonucu oluşan bir görme problemidir. Oluşumu nedeniyle  Miyop ve hipermetrop gibi bir göz kırma kusurudur. Diğer göz kırma kusurlarında olduğu gibi ışık, retinada odaklanması gereken noktaya odaklanamaz. Astigmat türüne göre, retinanın önüne veya arkasına odaklanabilmektedir. Böylece astigmat hastaları, retinada ışığın düştüğü bölgeye göre yakını veya uzağı net görememektedir.Astigmat, anlam olarak Yunanca yoksunluk anlamına gelen “a” ön ekinden ve nokta anlamına gelen stigma kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Kelime kökeninin anlamı Yunanca’da bir odak noktasının olmamasıdır.  Uzak veya yakın görüş ya da her iki mesafe için de görüş bulanıklığıyla karakterize olmuş bir göz problemidir. 

Astigmat genellikle doğumla birlikte ortaya çıkan, tüm dünyadaki en yaygın göz sağlığı problemlerinden biridir. Görme problemi ortaya çıktığı andan itibaren hem uzak hem de yakın görüş etkilenmektedir. Kişi uzaktaki nesneleri ve yakındakileri bulanık görmektedir. Sıklıkla rastlanan belirtileri ise; yatay dikey ve çapraz olarak tek yönde bulanık görmedir. 

Astigmat belirtileri, genellikle ilk olarak okul çağı döneminde fark edilmektedir. Belirtiler herhangi bir mesafe için kendini gösterebilmektedir. Belirtiler ilk ortaya çıktığı andan itibaren diğer göz problemlerinde olduğu gibi tedavinin başarısı için bir göz hekimine başvurulmasında fayda vardır.Astigmat tedavisi, göz kırma sorunu kişinin günlük yaşamını etkileyen ve yaşam kalitesini düşürecek seviyelerde ise gözlük, kontakt lens veya göz lazer ameliyatı gibi yöntemler ile yapılmaktadır. Ailesinin sağlık geçmişinde astigmat olanlarda ve geçmişte göz sağlığı ile ilgili cerrahi işlem uygulanmış kişilerde daha fazla rastlanmaktadır.

Astigmat Nedir?

Astigmat, gözün ön yüzeyinde bulunan kornea bölgesinin veya gözün içindeki doğal merceğin yüzeyindeki düzensiz kavislenmeler sebebiyle oluşan bir göz kusurudur. Sağlıklı bir gözde kornea ve göz merceği arasında tam yuvarlak ve birbiriyle orantılı bir kavislenme vardır. Göze gelen ışınlar gözün ön yüzeyindeki kornea tabakasında kırılır ve göz içi mercekten geçerek retina bölgesinde odaklanır. Böylece görme işlevi sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiş olur.Astigmat probleminde sahip bir gözde, kornea veya göz içi merceğin diğerine göre daha dik kavislenmesinden dolayı ışık retinaya ulaşırken uyumsuz bir şekilde bükülür. Bu durumun sonucu olarak göze gelen ışık retinada tam olarak odaklanamaz. Böylece hem uzak hem de yakın nesneler için bulanık görme meydana gelir ve kişinin görme keskinliği etkilenmektedir.Astigmat, görüntünün retinanın önüne veya arkasına ve de birden fazla olarak her iki noktaya da düşebildiği bir kırma kusurudur. Yani miyopta uzağa, hipermetropta yakına odaklama problemi yaşayan göz, astigmat probleminde her iki uzaklık içinde problem yaşayabilmektedir.  

Astigmat Belirtileri Nelerdir?

En yaygın görülen astigmat belirtileri aşağıdaki gibidir:

  • Yakın, uzak ve orta mesafede bulanık görme, görüş alanının farklı noktalarında çarpıklaşmalar,
  • Okuma veya dikkat gerektiren görme aktiviteleri sonrası gözde yorgunluk hissi ve göz ağrısı,
  • Baş ağrısı,
  • İleri dereceli vakalarda çift görme ve gözlerde şaşılık,
  • Gece araç kullanırken zorlanma,
  • Işıklı yazıları ve işaretlerin görüşünde bulanıklığa ışık hüzmelerinin eşlik etmesi,
  • Net görmek için gözleri kısma isteği,
  • Blefarit,
  • Sık aralıklarla gözde arpacık oluşumu

Astigmat Nasıl Görür?

Astigmat nasıl görür?” sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Astigmat problemine sahip bir gözde kornea veya göz lensindeki düzensiz kavislenmeden kaynaklı olarak ışınlar retinada normal bir şekilde odaklanamaz ve göz kırma kusuru oluşur. Astigmatı olan kişiler, uzak veya yakın mesafeden net göremezler. Bazen ise hem uzağı hem yakını net görememe sorunu birlikte ortaya çıkmaktadır.

Baktıkları nesne ve şekilleri kenarları uzamış ve dağınık bir şekilde bulanık görürler. Ayrıca geceleri ışıklı nesnelerin kenarlarında ışık ışınlarını görürler. Ancak astigmat belirtileri arasında, görüşte oluşan şekil bozukluğu hastalığın karakteristik özelliğidir.

astigmatli goz

Astigmatizma Neden Olur?

Astigmat genellikle doğuştan gelmektedir. Ancak çeşitli göz ameliyatları sonrası ve göz yaralanmalarına bağlı olarak da oluşabilir. Bir diğer nedeni korneanın yavaş yavaş incelerek gözün en dış kısmının kubbeleştiği keratokonus hastalığı olabilir. Miyop ve hipermetropa göre daha az görülen bir göz kırma sorunudur. Miyop ve hipermetrop gibi loş ışıkta okuma, yakından televizyon seyretme gibi çeşitli görme faaliyetleri nedeniyle ilerleme göstermez.

Astigmat gözün ışığı retinaya doğru odaklaması ile ilgili bir göz kırma problemidir. Göze gelen ışığın kırılmasını ve retinada odaklayarak görme işlevini yerine getiren kısımlar kornea ve göz lensidir. Kornea gözün en dış katmanını oluşturan ve gözün ön yüzeyini kaplayan şeffaf tabakaya verilen isimdir. Gözün iç kısmında bulunan ve çeşitli esneme hareketleriyle hem uzak hem yakındaki nesnelere odaklanmamızı sağlayan yapı ise göz lensidir.

Normal bir kornea ve lens birbiriyle orantılığı bir yüzey eğriliğine sahiptir. Kornea yuvarlak olması gerekirken eliptik bir şekle sahipse lens ve korneanın çapları eşit olmaz. Bu nedenden dolayı da göze gelen ışık düzgün kırılamaz ve retinada iki farklı görüntü oluşur. Bu iki farklı görüntü retinada üst üste çakışarak hem yakın hem de uzak nesneler için bulanık görme ortaya çıkar. 

Astigmat dereceleri genellikle 0,25 ve 4 arasında değişiklik göstermektedir. 4 ve daha yüksek derecelere,  farklı bir görme problemi de eşlik edebilmektedir.

Astigmatizma Tanısı Nasıl Koyulur? Testi Nasıl Yapılır?

Astigmat, göz doktorunun detaylı bir göz muayenesi ile tespit edebilir. Astigmat testi, gözlerin ışığa odaklanma durumunu ölçerek, hastanın görmesini iyileştirmek için gereken optik materyalin numara tespiti için yapılır. Bu tespit sırasında aşağıdaki testler ve tetkikler kullanılmaktadır.

Tanı ve tedaviye yönelik prosedürün ilk aşamasında görme keskinliği testi uygulanır. Astigmat tanısı koymaya yardımcı olacak rutin bir testtir. Test boyunca 20 fit mesafeden, kişinin belirli harf ve işaretleri okuması istenir. Paydadaki değer düştükçe görme keskinliği de azalmaktadır.

Göz doktoru phoropter yardımıyla hastanın gözünün önüne bir dizi lens yerleştirerek gözlerin ışığa odaklanmasının ölçümünü yapar. Ölçüm, retinoskop adındaki ışıklı bir el aleti yardımıyla yapılır. Kişiye çeşitli harfler ve işaretler gösterilerek kişinin cevaplarına göre astigmat derecesi teşhis edilir ve kişiye en net görüşü veren optik materyal belirlenir.

Ayrıca göz doktoru keratometri yardımıyla hastanın kornea eğriliğinin ölçümünü yapar. Göz doktoru korneaya bir ışık çemberi odaklar ve ışığın yansımasını ölçer. Ayrıca kornea topografisinden de yararlanılabilmektedir. Böylece kornea şekli ortaya çıkartılarak, yüzeyinin belirli alanlarındaki eğriliğin ölçümü yapılır. Bu ölçüm sayesinde hastanın kontakt lens için uygun olup olmadığı da belirlenebilmektedir.

GÖZ DOKTORLARIMIZDAN RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Astigmat Tedavisi Nasıl Yapılır?

Astigmat nasıl tedavi edilir?” sorusuna verilebilecek bir çok farklı yanıt vardır. Bu noktadaki en önemli cevap uygun hasta için uygun tedaviyi gerçekleştirmektir.

Astigmat kendisine eşlik eden başka bir korneal problemi olmayan hastalarda genellikle ilerleme göstermez.  Astigmat tedavisi için 18 yaşına kadar cerrahi hiçbir müdahale uygun değildir. Göz doktorunun uygun görmesi halinde 2 numaraya kadar torik lens kullanımı ile de bir çok astigmat türünü düzeltmek mümkündür. Daha yüksek numaralarda ise yapısı daha sert olan lensler kullanılmaktadır.

Astigmat tedavisi için kontakt lens kullanımı miyop ve hipermetrop hastalığındaki kadar etki gösterememektedir. Bu durum kornea yapısıyla ilişkilidir. Hastalarda kornea kubbe şeklinde ve eğimli olduğu için çeşitli göz hareketleri sonucunda görüş kalitesinde dalgalanmalar olabilmektedir.

Astigmatı tedavisi amacıyla gözlük kullanımı öncelikli seçenektir. Astigmat gözlüğü içerisinde özel silindirik bir mercek mevcuttur. Bu mercek hastanın görme alanının belirli bölümlerinde daha güçlü ve net görüş sağlamak için kullanılmaktadır. 

Astigmat tedavisi için lazer göz ameliyatı, gözlük veya kontakt lens kullanmak istemeyen 18 yaş üstü hastaların tercih edebileceği bir yöntemdir. Hastalık kalıcı olarak lazer yöntemiyle tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemde göz numarasının yüzde yüz sıfırlanacağının garantisi olmamakla birlikte hastaların büyük çoğunluğunda gözlük ve kontakt lens ihtiyacını ortadan kaldırıp net bir görüş elde edilmektedir. 

Ortokeratoloji uygulamasında ise sert kontakt lensler yardımıyla korneaya yeniden şekil vermeyi amaçlayan bir tedavidir. Genellikle geceleri olmak koşulu ile gün içinde belli saatlerde hasta bu lensleri kullanır. Bu tedavi astigmat hastalarının görüşünü tamamen iyileştirmez, hastalar bu lensleri takmayı bıraktıktan sonra tekrardan görüşleri kötüleşmektedir.

Hastanın kornea yapısının ince olduğu durumlarda göze temassız lazer adı verilen No Touch Lazer yöntemi uygulanırken. Korneanın daha kalın olduğu durumlarda LASIK yöntemi kullanılmaktadır.  Astigmat tedavisi için, lazer yönteminin uygulanabilmesi adına hastanın son 1 yılda göz numarasında herhangi bir değişiklik olmaması gerekmektedir.

astigmat

RANDEVU AL
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.