Tedaviler

Miyop Nedir? Belirtileri ve Tedavileri Nelerdir?

Miyop, korneanın normalden uzun olmasından kaynaklı olarak uzaktaki nesnelerin net görülemediği bir göz kırma problemedir. Hastalar yalnızca uzağı net göremezken, yakını net görebilmektedir. Tüm dünyada, yaygın olarak görülen göz problemlerinden biri olup genellikle okul çağındaki 6-13 yaş arasında ilk belirtilerini verir. Bu belirtiler ve hastalığın derecesi yaş ilerledikçe ve yetişkinlik dönemine kadar artış gösterebilmektedir.

Miyop belirtileri ise genellikle çağında okul ortamında uzaktaki şekillerin net görülememesi şeklinde kendini gösterirken, yetişkinlik döneminde televizyon izlerken alt yazıları görememe ve gece araba kullanırken zorluk yaşama gibi şikayetler yaşanmaktadır. Ancak miyop yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın teşhisi, genel bir göz muayenesi sonucunda konulabilmektedir.

Miyop hastalarının sayısındaki artışın temel nedenlerinden biri de çağımızda tablet, telefon, televizyon ve akıllı tahta gibi teknolojik cihazların kullanımının da artışı olarak da gösterilebilir.

Miyop tedavisi için gözlük, kontakt lens kullanımı ve göz lazer ameliyatı gibi yöntemlerle hastaların yaşam kalitesi arttırılabilmektedir. Miyop tedavisi, düşük derecelerde daha kolay gerçekleştirilebilir. Görme kaybı riskinin yaşanabileceği ileri dereceler de söz konusudur. Hastalığın yüksek derecesine sahip olan kişilerde katarakt, göz tansiyonu ve retina dekolmanı gibi hastalıkların görülme riskini arttırabilmektedir.

Miyop Nedir?

Miyop, göze giren ışığın gözün dış tabakasının uzun olmasından kaynaklı olarak görüntünün retina bölgesinde sağlıklı odaklanamaması sonucu oluşan bir göz kırılma problemidir. Özetle “Miyop nedir?” sorusuna verilebilecek en net ve kısa cevap, uzağı net görememe problemidir. Hastalar, yakını görmekte bir problem yaşamazken uzaktaki nesneleri ve çeşitli işaretleri görebilmekte zorluk yaşamaktadırlar.

İnsan gözü görüntüleri odaklayan kornea ve lens olmak üzere iki bölümü bulunmaktadır. Kornea gözün kubbe şeklinde açık yüzeyidir. Lens ise şeffaf bikonveks bir yapıdadır. Normal olarak şekillenmiş bir gözde, odaklanmanın elemanlarının her biri pürüzsüz bir eğriliktedir.

Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi bir göz kırma kusurdur. Miyop oluşumunun temel nedeni ise göze gelen ışığın, göz küresinin normalden uzun olması veya kornea tabakasının fazla kavisli olmasından kaynaklı olarak retina tabakasının ön bölgesinde odaklanmasıdır.

Göze giren ışık, en öndeki saydam tabaka (kornea) ve lens içinde kırılarak retina üzerindeki görme noktasına ulaşır. Kırılma kusuru olmayan bir gözde bu süreç, bir sapma olmadan gerçekleşir ve ışık tam olması gerektiği noktada odaklanır. Bunun sonucunda miyop yani uzağı net görememe sorunu ortaya çıkar ve görüşte bulanıklık oluşur.

miyop nedir

Miyop Neden Olur?

“Miyop neden olur?” sorusunun cevabını vermeden önce sağlıklı bir gözde görmenin gerçekleşişinden bahsetmek gerekmektedir. Sağlıklı bir gözde, kornea ve göz merceğinin yüzeyi pürüzsüz ve kusursuz bir eğriliğe sahiptir. Bu kusursuzluk bozulduğu andan itibaren gözde kırılma problemleri yaşanmaya başlar.

Uzağı görememe probleminin fiziksel iki nedeni: gözün dış yüzeyinin normalden uzun olması veya kornea tabakasının normalden kavisli olmasıdır. Bu fiziksel nedene yol açan faktörler ise genetik ve çevresel faktörler olarak değişmektedir. Miyop tedavi edilebilir bir görme kusurudur.

Yapılan araştırmalar, ailesinde miyop geçmişi olan kişilerde hastalığın görülme riskinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Teknolojinin gün geçtikçe gelişimiyle beraber çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında katkısının arttığı da söylenebilmektedir. Çevresel faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Gün ışığında yetersiz zaman geçirmek.
 • Akıllı telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlarla günlük hayat içerisinde fazla zaman geçirmek.
 • Aşırı okuma ve uzun süre yakındaki işaretlere odaklanma uzağı net görememe riskini arttırmaktadır.
 • Zayıf aydınlatılmış ortamda gözü yorucu aktivitelerde bulunma alışkanlığı.

Miyop, şeker hastalığı veya kataraktı olan kişilerde sonradan çıkabilmektedir. Bu genel nedenlerin dışındaki aşağıdaki gibi özel durumlardan ötürü de hastalık ortaya çıkabilmektedir.

 • Silyer kasının kasılması ve öyle kalması.
 • Kan şekerinin yükselmesi, gebelik toksemisi ve dizanteri gibi lens hidrasyonunu etkileyebilen durumlarda bu hastalığın gelişimi gözlenebilmektedir.
 • Yeni doğmuş bebeklerde kontrolsüz oksijen tedavisi sonrasında görülen prematüre retinopatisi ile birlikte miyop oluşumu söz konusu olabilmektedir.
 • Alkol, kortikosteroidler, tetrasiklinler, nöroleptikler gibi bazı ilaç türleri silyer kasının bulunduğu yerde ödeme neden olabilmektedir. Bu da göz lensinin öne doğru itilmesine ve uzağı net görememe problemine neden olabilmektedir.

Miyop Belirtileri Nelerdir?

Miyop belirtileri, genellikle yetişkinlerde benzerlik gösterirken çocuklar ve yetişkinler arasındaki belirtilerde farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Hastalar yakını görmeyle ilgili olan kitap okuma ve bilgisayar ekranını görme gibi aktivitelerle ilgili problem yaşamazlar. Yani miyopi genellikle yakın çalışmalara engel değildir. Yetişkinlerde görülen miyop belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Uzaktaki nesnelerin net görülememesi ve uzaktaki işaretleri bulanık görme,
 • Uzağı açık bir şekilde ve net görebilmek için göz kapaklarının kısılması ihtiyacı duyma,
 • Göz yorgunluğundan kaynaklı baş ağrıları yaşama,
 • Göz yorgunluğu nedeniyle çift görme,
 • Yorucu göz faaliyetleri sonucunda görüş alanında oluşan haleler,
 • Özellikle geceleri, gün doğumu ve alacakaranlık araç kullanırken güçlük yaşama,

Bahsi geçen bu son belirtide özellikle araç kullanan kişiler, miyop nedeniyle geceleri tabelaları ve plakaları okumakta zorlanırken trafik akışında uzak mesafede yaşanan değişiklikleri algılamada da güçlük çekmektedirler.

miyop

Ne Zaman Bir Göz Doktoruna Başvurmalıyım?

Miyop belirtileri başta olmak üzere görüşünüzle alakalı yaşadığınız herhangi bir belirtide bir göz doktoruna mutlaka başvurmalısınız. Özellikle uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmekte zorluk çekiyorsanız ve uzağa odaklandığınızda bulanık bir görüşe sahipseniz, bu bulanıklaşma günlük aktivitelerinizi yapmanızı engelliyor ve yaşam kalitenizi düşürüyorsa mutlaka bir göz doktoruna başvurunuz.

Miyop nedeniyle ortaya çıkan uzağı görememe sorununu gidermek için göz doktorunuz size gözlük, kontakt lens veya göz lazer ameliyatı seçeneklerinden birini size önerecektir.

Göz sağlığı için temel hususlardan biri de düzenli göz doktoru kontrolüdür. Ailesinde miyop olan kişiler;

 • 20’li ve 30’lu yaşlarda her beş ila 10 yılda bir,
 • 40 ila 54 arasında her iki ila dört yılda bir,
 • 55’ten 64’e kadar her bir ila üç yılda bir,
 • 65 yaşından sonra her 1-2 yılda bir

olmak üzere düzenli göz doktoru kontrollerini ihmal etmemelidirler.

Kişinin çocuğunda miyop problemi ve diğer olası göz sorunlarından birine sahip olup olmadığını anlamak için belirli aralıklarla düzenli göz kontrolü yaptırmalıdır. 6 aylık, 3 yaş ve okul öncesi ile çocuğun okul çağı başlangıcından sonra her iki yılda bir olmak üzere göz doktoru kontrolü önerilmektedir.

Miyop Türleri ve Dereceleri Nelerdir?

Basit Tip: Genellikle 6-18 yaş arasında başlamaktadır. Derecesi 6’dan az olmakla birlikte başladıktan sonra 3-4 yıl ilerleme kaydedip sonra duraklama yaşayabilmektedir. Başlangıç yaşının ilerleme üzerindeki etkisi yüksektir. Genetik ve çevresel faktörler oluşumunda etkendir.

Eğrilik Tipi: Gözdeki kornea veya doğal lensin zaman içinde eğriliğinin artmasına bağlı olarak kırılmanın da artması sonucu oluşan türdür. Kornea ektazileri ve keratokonus gibi rahatsızlıklar hastalığın bu türüne sebep olabilmektedirler.

Kırıcılık Tipi: Şeker hastalığı sonucunda, farklı metabolik bozukluklardan kaynaklı hastalıklarda bahsi geçen metabolik bozukluklara bağlı olarak katarak probleminin başlangıç aşamasında göz merceğindeki kırıcılık oranı artış gösterebileceğinden miyop ihtimali oluşmaktadır.

Eksen Tipi: Gözün en dış katmanındaki anormal ön ve arka uzunluk dışında kalan tüm göz yapılarında herhangi bir anormallik söz konusu değildir. Tüm göz unsurlarının sağlıklı bir ışık kırıcılığında sayılabileceği koşullara rağmen gözün ön ve arka çapındaki uzunluk nedeniyle göze gelen ışık retinanın önünde odaklanmaktadır.

Konjenital Tür: Çoğunlukla 2-3 yaşlarında çocuğun uzak alanlar ile ilgilenmemesi ve uzağındaki nesneleri, olayları ve işaretleri görmezden gelmesiyle anlaşılır. Çoğunlukla ilerleyici olmayıp hastalığın yüksek dereceli bir türüdür.

Patolojik Tür: Çoğunlukla 7 derecenin üzerindeki olgulardır. Göz küresinin ön ve arka eksenin fazla uzamasından kaynaklı olarak retina dokusu göz bebeğinin nazal bölgesini kapatmaktadır. Böylece damarlar bir kıvrım yapar ve optik sinirlerden dışarı çıkar. Özellikle gözün arka kısmında dejeneratif değişmeler olmaktadır.

Gece Miyopisi: Gündüz vakti veya ışıklı ortamda görmede herhangi bir bozulma olmamakla birlikte geceleri veya loş ışıklı ortamlarda görme kalitesinde bozulmalar söz konusudur. Sık görülen miyop türlerinden biridir. Gece araba kullanırken oldukça tehlike yaratmaktadır. Bundan dolayı gece araç kullanırken muhakkak gözlük kullanılmalıdır.

Yalancı Tip: Göz ve çevresindeki kaslarda ani meydana gelen spazmlar sonucu ortaya çıkan geçici bir görme sorunudur.

Miyop dereceleri  4, -3, -2,-1, 0 ve 0.75 gibi değerlere sahip ise düşük, 4 ve -6 arası orta ve-6 ve üstü derecelere sahip gözler yüksek dereceli olarak tanımlanırlar.

Miyop Testi Nasıl Yapılır? Tanısı Nasıl Koyulur?

Kişi kendisi veya çocuğu da uzağı göreme durumuyla alakalı şüphe duyuyorsa bir göz doktoruna başvurmalıdır. Genel göz muayenesi içeriğindeki görme testi kişinin uzağı ve yakını görmesiyle ilgili gerekli ölçümleri içeren bir dizi prosedürü içermektedir. Miyop testi, gözlerin uzaktaki şekillere ne derece odaklandığını tespit edebilmek ve uzak görüşün düzeltilmesi için gereken optik lenslerin kaç derece olduğunu ortaya koyabilmek için yapılmaktadır.

Bu test 20/40 oranında kesir olarak yazılan görme keskinliğini ölçer. Test boyunca snellen eşeli bir tabloda bulunan harfler bize gösterilir. Bizden bu harfleri tanımamız istenmektedir.

Göz doktoru phoropter adı verilen cihazı kullanarak hastanın gözünün ön kısmına sırasıyla bir dizi mercek yerleştirir. Sonrasında retinoskop yardımı ile gözlerin ışığa odak durumu ölçülür. Gözlük numarası yani kişinin sahip olduğu görme probleminin kaç derece olduğu, kişinin verdiği yanıtlara göre belirlenmektedir. Doktor gerekli gördüğü taktirde, test sırası boyunca gözün odağının değişmemesi için göz damlası da kullanabilir.

Miyop teşhisi koyulmuş hastalara belirli aralıklarla göz dibi muayeneleri de yapılmalıdır. Normalden büyük boyutlardan daha büyük kornea ve dış yüzeye sahip bu gözlerde retinal yırtıklar oluşma riski söz konusudur. Eğer bu yırtıklar erken fark edilmezse ilerleyen zamanlarda daha büyük görme problemleriyle karşılaşılabilmektedir.

Yeni oluşmuş ışık çakması ve sinek uçması gibi belirtilerde erken teşhis önemlidir. Hastaların, bu gibi belirtilerle de karşılaşması durumunda bir göz doktoruna başvurmalarında fayda vardır.

Miyop Tedavisi Nasıl Yapılır?

Miyop tedavisi, reçeteli gözlük, reçeteli kontakt lens, lazer tedavisi veya göz içi mercek operasyonu seçeneklerinden biriyle gerçekleştirilmektedir.

Miyop tedavisi için kişinin göz kırma problemi derecesine göre gözlük veya kontakt lens, sürekli kullanılabildiği gibi belirli işlerle uğraşırken de kullanılabilmektedir. Gözlük veya kontakt lens hastalığın derecesini düşürmemekle birlikte yalnızca göz derecesinin hızla artmasını engelleyebilmektedir.

Hastaların en çekindikleri konuların başında göz numaralarının artışı gelmektedir. Numara artışı genelde büyüme çağında yaşanmakla birlikte ergenliğin sona ermeye başladığı 18-21 yaş aralığında durmaktadır. 6-7 dereceye kadar olan gözler gözlük, kontakt lens ve göz lazer uygulamaları tedavi seçenekleridir. Retina dejenerasyonuna yol açan miyopi, göz numarasının 8-10 derecenin üstünde olduğu zaman ve 20 yaş sonrasında artış gösterebilmektedir.

Eğer hastanın göz numarası ince kornea yapısı ve yüksek dereceli olduğundan ötürü göz lazer ameliyatı ile düzelemeyecek seviyedeyse 35-40 yaş aralığı ve sonrasında göz içi mercek tedavisi uygulanabilmektedir. Söz konusu mercekler monofokal mercekler, trifokal mercekler ve fakik göz içi lenslerdir. Hasta için hangi göz içi lens tedavisinin uygun olacağına göz hekimi tarafından yapılan genel göz muayenesi ve çeşitli tetkikler sonucunda karar verilmektedir.

Miyop tedavisi için diğer hastalara ise halk arasında göz çizdirme olarak bilinen göz lazer ameliyatı 18 yaşından sonra uygulanabilmektedir. Lazerle göz ameliyatı uygulamalarıyla miyop kalıcı olarak tedavi edilir.

Göz Kırma Kusurlarında Lazer Tedavisi

Miyop lazer tedavisi için birçok farklı seçenek bulunmaktadır. En yaygın kullanılan lazer tedavisi yöntemleri, excimer lazer türleri olan No Touch Lazer, LASIK, Femto LASIK ve İ-LASIK yöntemleridir. Lazer tedavisi genellikle 18 yaşından sonra uygulanmaktadır. Lazer tedavisinin uygulanabilmesi için göz numarasının artmadığından emin olmak gerekmektedir.

Hastanın hangi miyop tedavisi için uygun olacağına göz doktoru tarafından yapılan genel göz muayenesi ve bununla birlikte uygulanan çeşitli tetkikler sonucunda karar verilir. Excimer lazer yöntemleri gözlük ve kontatkt lens kullanmayı tercih etmeyen hastalar için önerilmektedir.

miyop nedir

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda iletişim bilgilerinizden irtibata geçilecektir. Teşekkürler.