444 0 481

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Tedaviler

Miyop Nedir? Belirtileri ve Tedavileri Nelerdir?

Miyop, korneanın normalden uzun olmasından kaynaklı olarak uzaktaki nesnelerin net görülemediği bir göz kırma problemedir. Miyop göz kusuruna sahip olan kişilerde dışarıdan göze gelen ışık korneada yanlış bir şekilde kırılarak retinanın ön bölgesinde odaklanır. Bunun sonucunda miyop hastaları uzağı net göremezler.

Miyop, tüm dünyada yaygın olarak görülen göz problemlerinden biridir ve çağımızda gün geçtikçe daha fazla kişide görülmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri de günlük hayat içerisinde tablet, telefon, televizyon ve akıllı tahta gibi teknolojik cihazların kullanımının artış göstermesidir.

Miyop hastalığı ilk belirtilerini sıklıkla 6-13 yaş arasında verir. Miyop belirtileri erken yaşlarda sınıf ortamında uzakta bulunan harflerin net görülememesi gibi problemlerle ortaya çıkar.  Yetişkinlerde ise televizyon izlerken alt yazıları görememe ve gece araba kullanırken zorluk yaşama gibi şikayetlere sebep olmaktadır.  

Hastalığın teşhisi, genel göz muayenesi ile koyulmaktadır. Kişiye miyop tanısı erken yaşlarda koyulmuş ise hastalığın derecesi ergenlik sonrası döneme kadar artış gösterebilir.

Miyop tedavisi için gözlük, kontakt lens kullanımı ve göz lazer ameliyatı gibi yöntemlerle hastaların yaşam kalitesi arttırılabilmektedir. Tedavi, görme kusurunun düşük derecelerinde daha kolay gerçekleştirilebilmektedir. Miyop ilerledikçe kalıcı görme kaybı riskinin yaşanabilmesi de söz konusudur. Hastalığın yüksek derecesine sahip kişilerde katarakt, göz tansiyonu ve retina dekolmanı gibi hastalıkların görülme risk de artmaktadır.

Miyop Nedir?

Miyop, göze giren ışığın gözün dış tabakasının uzun olmasından kaynaklı olarak görüntünün retina bölgesinde sağlıklı odaklanamaması sonucu oluşan uzağı net görememe problemidir.  Hastalar, yakını görmekte bir problem yaşamazlarken uzaktaki nesneleri ve çeşitli işaretleri görebilmekte zorluk yaşamaktadırlar.

Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi bir göz kırma kusurdur. Göze giren ışık, en öndeki saydam tabaka (kornea) ve lens içinde kırılarak retina üzerindeki görme noktasına ulaşır. Kırılma kusuru olmayan bir gözde bu süreç, bir sapma olmadan gerçekleşir ve ışık tam olması gerektiği noktada odaklanır. Eğer kornea veya lensin kavislenmesinde bir sorun varsa ışık retinanın önüne düşer. Bunun sonucunda ise miyop, yani uzağı net görememe sorunu ortaya çıkar ve görüşte bulanıklık oluşur.

Miyop Belirtileri Nelerdir?

Miyop belirtileri, genellikle yetişkinlerde benzerlik göstermektedir. Ancak çocuklar ve yetişkinler arasındaki belirtilerde farklılıklar söz konusudur. Miyop belirtileri yetişkinlerde sıklıkla aşağıdaki gibidir:

 • Uzaktaki nesnelerin net görülememesi ve uzaktaki işaretleri bulanık görme
 • Uzağı açık bir şekilde ve net görebilmek için göz kapaklarının kısılması ihtiyacı duyma
 • Göz yorgunluğundan kaynaklı baş ağrıları yaşama
 • Göz yorgunluğu nedeniyle çift görme
 • Yorucu göz faaliyetleri sonucunda görüş alanında oluşan haleler
 • Özellikle geceleri, gün doğumu ve alacakaranlık araç kullanırken güçlük yaşama
 • Geceleri tabelaları ve plakaları okumakta zorlanma
 • Araç kullanırken trafik akışında uzak mesafede yaşanan değişiklikleri algılamada da güçlük çekmek

Miyop genellikle çocukluk döneminde tespit edilir ve ilk belirtilerini bu dönemde göstermektedir. Çocuklarda miyop belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Göz kayması veya şaşılık
 • Gözleri belirgin aralıklarla ovuşturmak
 • Sınıfta tahtaya, evde televizyona veya bilgisayar ekranına daha yakın oturma isteği
 • Uzaktaki nesnelerin yakındaki nesnelere göre daha az dikkat çekmesi
 • Sık aralıklarla göz kırpma

Ne Zaman Bir Göz Doktoruna Başvurulmalıdır?

Miyop belirtileri başta olmak üzere görüşünüzle alakalı yaşadığınız herhangi bir belirtide bir göz doktoruna mutlaka başvurmalısınız. Özellikle uzaktaki nesneleri ve işaretlere baktığınızda bulanık bir görüşe sahipseniz, bu bulanıklaşma günlük aktivitelerinizi yapmanızı engelliyorsa bir göz doktoruna başvurmanızda fayda vardır.

Göz sağlığı için temel hususlardan biri de düzenli göz doktoru kontrolüdür. Ailesinde miyop olan kişiler;

 • 20’li ve 30’lu yaşlarda her beş ila 10 yılda bir,
 • 40 ila 54 arasında her iki ila dört yılda bir,
 • 55’ten 64’e kadar her bir ila üç yılda bir,
 • 65 yaşından sonra her 1-2 yılda bir

olmak üzere düzenli göz doktoru kontrollerini ihmal etmemelidirler.

Düzenli göz kontrolü çocuklarda miyop ve diğer göz problemlerinin erken teşhisi açısından önemlidir. 6 aylık, 3 yaş ve okul öncesi ile çocuğun okul çağı başlangıcından sonra her iki yılda bir olmak üzere göz doktoru kontrolü önerilmektedir.

Miyop Neden Olur?

İnsan gözünün görüntüleri odaklayan kornea ve lens olmak üzere iki bölümü bulunmaktadır. Kornea gözün kubbe şeklinde açık yüzeyidir. Lens ise şeffaf bikonveks bir yapıdadır. Normal olarak şekillenmiş bir gözde, odaklanmanın elemanlarının her biri pürüzsüz bir eğriliktedir. Miyop, göz küresinin normalden uzun olması veya kornea tabakasının fazla kavisli olması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Miyop, genetik ve çevresel faktörler sonucu oluşabilmektedir. Eğer miyop probleminin nedeni genetik faktörlerle ise doğuştan, çevresel faktörler ise sonradan çeşitli dış etmenlere bağlı olarak oluşabilmektedir.

Çevresel faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Gün ışığında yetersiz zaman geçirmek
 • Akıllı telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlarla günlük hayat içerisinde fazla zaman geçirmek
 • Aşırı okuma ve uzun süre yakındaki işaretlere odaklanma uzağı net görememe riskini arttırmaktadır
 • Zayıf aydınlatılmış ortamda gözü yorucu aktivitelerde bulunma alışkanlığı

Miyop, şeker hastalığı veya kataraktı olan kişilerde sonradan çıkabilmektedir. Bu genel nedenlerin dışındaki aşağıdaki gibi özel durumlardan ötürü de hastalık ortaya çıkabilmektedir.

 • Silyer kasının kasılması ve öyle kalması
 • Kan şekerinin yükselmesi, gebelik toksemisi ve dizanteri gibi lens hidrasyonunu etkileyebilen durumlarda bu miyop gelişimi gözlenebilmektedir
 • Yeni doğmuş bebeklerde kontrolsüz oksijen tedavisi sonrasında görülen prematüre retinopatisi ile birlikte miyop oluşumu söz konusu olabilmektedir
 • Alkol, kortikosteroidler, tetrasiklinler, nöroleptikler gibi bazı ilaç türleri silyer kasının bulunduğu yerde ödeme neden olabilmektedir. Bu da göz lensinin öne doğru itilmesine ve uzağı net görememe problemine neden olabilmektedir

Miyop Türleri

Basit Miyopi: Genellikle 6-18 yaş arasında başlamaktadır. Derecesi 6’dan az olmakla birlikte başladıktan sonra 3-4 yıl ilerleme kaydedip sonra duraklama yaşayabilmektedir. 

Eğrilik Miyopisi: Gözdeki kornea veya doğal lensin zaman içinde eğriliğinin artmasına bağlı olarak kırılmanın da artması sonucu oluşan türdür. Kornea ektazileri ve keratokonus gibi rahatsızlıklar hastalığın bu türüne sebep olabilmektedirler.

Kırıcılık Miyopisi: Şeker hastalığı sonucunda, farklı metabolik bozukluklardan kaynaklı hastalıklarda bahsi geçen metabolik bozukluklara bağlı olarak katarak probleminin başlangıç aşamasında göz merceğindeki kırıcılık oranı artış gösterebileceğinden miyop ihtimali oluşmaktadır.

Eksen Miyopisi: Gözün en dış katmanındaki anormal ön ve arka uzunluk dışında kalan tüm göz yapılarında herhangi bir anormallik söz konusu değildir. Tüm göz unsurlarının sağlıklı bir ışık kırıcılığında sayılabileceği koşullara rağmen gözün ön ve arka çapındaki uzunluk nedeniyle göze gelen ışık retinanın önünde odaklanmaktadır.

Konjenital Miyopi: Çoğunlukla 2-3 yaşlarında çocuğun uzak alanlar ile ilgilenmemesi ve uzağındaki nesneleri, olayları ve işaretleri görmezden gelmesiyle anlaşılır. Çoğunlukla ilerleyici olmayıp hastalığın yüksek dereceli bir türüdür.

Patolojik Miyopi: Çoğunlukla 7 derecenin üzerindeki olgulardır. Göz küresinin ön ve arka eksenin fazla uzamasından kaynaklı olarak retina dokusu göz bebeğinin nazal bölgesini kapatmaktadır. Böylece damarlar bir kıvrım yapar ve optik sinirlerden dışarı çıkar. Özellikle gözün arka kısmında dejeneratif değişmeler olmaktadır.

Gece Miyopisi: Gündüz vakti veya ışıklı ortamda görmede herhangi bir bozulma olmamakla birlikte geceleri veya loş ışıklı ortamlarda görme kalitesinde bozulmalar söz konusudur. Sık görülen miyop türlerinden biridir. Gece araba kullanırken oldukça tehlike yaratmaktadır. Bundan dolayı gece araç kullanırken muhakkak gözlük kullanılmalıdır.

Yalancı Miyopi: Göz ve çevresindeki kaslarda ani meydana gelen spazmlar sonucu ortaya çıkan geçici bir görme sorunudur.

Miyop Dereceleri

Miyop dereceleri  4, -3, -2,-1, 0 ve 0.75 gibi değerlere sahip ise düşük, 4 ve -6 arası orta ve-6 ve üstü derecelere sahip gözler yüksek dereceli olarak tanımlanırlar.

Miyop Testi Nasıl Yapılır? Tanısı Nasıl Koyulur?

Miyop testi, gözlerin uzaktaki şekillere ne derece odaklandığını tespit edebilmek ve uzak görüşün düzeltilmesi için gereken optik lenslerin kaç derece olduğunu ortaya koyabilmek için yapılmaktadır.

Bu test 20/40 oranında kesir olarak yazılan görme keskinliğini ölçer. Test boyunca snellen eşeli bir tabloda bulunan harfler bize gösterilir. Bizden bu harfleri tanımamız istenmektedir.

Göz doktoru phoropter adı verilen cihazı kullanarak hastanın gözünün ön kısmına sırasıyla bir dizi mercek yerleştirir. Sonrasında retinoskop yardımı ile gözlerin ışığa odak durumu ölçülür. Gözlük numarası yani kişinin sahip olduğu görme probleminin kaç derece olduğu, kişinin verdiği yanıtlara göre belirlenmektedir. Doktor gerekli gördüğü taktirde, test sırası boyunca gözün odağının değişmemesi için göz damlası da kullanabilir.

Miyop, kişide teşhis edildikten sonra belirli aralıklarla göz dibi muayeneleri de yapılmalıdır. Normalden büyük boyutlardan daha büyük kornea ve dış yüzeye sahip bu gözlerde retinal yırtıklar oluşma riski söz konusudur. Eğer bu yırtıklar erken fark edilmezse ilerleyen zamanlarda daha büyük görme problemleriyle karşılaşılabilmektedir.

Miyop Tedavisi Nasıl Yapılır?

Miyop tedavisi, reçeteli gözlük, reçeteli kontakt lens, lazer tedavisi veya göz içi mercek operasyonu seçeneklerinden biriyle gerçekleştirilmektedir.

Miyop tedavisi için kişinin göz kırma problemi derecesine göre gözlük veya kontakt lens, sürekli kullanılabildiği gibi belirli işlerle uğraşırken de kullanılabilmektedir. Gözlük veya kontakt lens hastalığın derecesini düşürmemekle birlikte yalnızca göz derecesinin hızla artmasını engelleyebilmektedir.

Miyop hastalarının en çekindikleri konuların başında göz numaralarının artışı gelmektedir. Numara artışı genelde büyüme çağında yaşanmakla birlikte ergenliğin sona ermeye başladığı 18-21 yaş aralığında durmaktadır. 6-7 dereceye kadar olan gözler gözlük, kontakt lens ve göz lazer uygulamaları tedavi seçenekleridir. Retina dejenerasyonuna yol açan miyopi, göz numarasının 8-10 derecenin üstünde olduğu zaman ve 20 yaş sonrasında artış gösterebilmektedir.

Eğer hastanın göz numarası ince kornea yapısı ve yüksek dereceli olduğundan ötürü göz lazer ameliyatı ile düzelemeyecek seviyedeyse 35-40 yaş aralığı ve sonrasında göz içi mercek tedavisi uygulanabilmektedir. Söz konusu mercekler monofokal mercekler, trifokal mercekler ve fakik göz içi lenslerdir. Hasta için hangi göz içi lens tedavisinin uygun olacağına göz hekimi tarafından yapılan genel göz muayenesi ve çeşitli tetkikler sonucunda karar verilmektedir.

Miyop tedavisi için diğer hastalara ise halk arasında göz çizdirme olarak bilinen göz lazer ameliyatı 18 yaşından sonra uygulanabilmektedir. Lazerle göz ameliyatı uygulamalarıyla miyop kalıcı olarak tedavi edilir.

Göz Kırma Kusurlarında Lazer Tedavisi

Miyop lazer tedavisi için birçok farklı seçenek bulunmaktadır. En yaygın kullanılan lazer tedavisi yöntemleri, excimer lazer türleri olan No Touch Lazer, LASIK, Femto LASIK ve İ-LASIK yöntemleridir. Lazer tedavisi genellikle 18 yaşından sonra uygulanmaktadır. Lazer tedavisinin uygulanabilmesi için göz numarasının artmadığından emin olmak gerekmektedir.

Hastanın hangi miyop tedavisi için uygun olacağına göz doktoru tarafından yapılan göz muayeneleri ve bununla birlikte uygulanan çeşitli tetkikler sonucunda karar verilir. Excimer lazer yöntemleri gözlük ve kontatkt lens kullanmayı tercih etmeyen hastalar için önerilmektedir.

miyop nedir

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda iletişim bilgilerinizden irtibata geçilecektir. Teşekkürler.