Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır? Riskleri Nelerdir?

Katarakt ameliyatı, şeffaflığını kaybeden doğal göz içi lensin cerrahi yöntemlerle alınarak yerine yapay ve şeffaf göz içi lensin koyulması işlemidir. Ameliyatın uygulanma amacı katarakta bağlı görme kaybının giderilmesidir.

Sağlıklı bir göz merceği şeffaftır. Ancak katarakt oluşumu sonrasında zaman içerisinde şeffaflığını kaybeder. Bunun sonucunda ise giderek artan bir görme kaybı yaşanmaktadır. Katarakt ameliyatı bu durumun kalıcı olarak tedavi edilmesindeki tek çözümdür.

Operasyon ayakta tedavi niteliğindedir. Hastanede kalmayı gerektirmez, hasta aynı gün taburcu edilir. Bir gün arayla her iki göze de uygulanabilen katarakt ameliyatı ortalama olarak 15 dakika sürmektedir. Genellikle lokal anestezi altında uygulanan bir işlemdir.

Özellikle 40 yaş sonrası kişilerde dünya genelinde en çok yapılan ameliyatlardan biridir. Bunun nedeni kataraktın hem genetik ve çevresel birçok nedenle oluşabilmesi hem de yaşlanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmasındandır.

katarakt ameliyatı nasıl yapılır

Katarakt, doğal göz içi lensin saydamlığını yitirerek bulanıklaşmasıdır. Bu bulanıklaşmanın temel nedeni, göz merceğinin yapısındaki kristalin proteinlerinde meydana gelen çeşitli kimyasal değişikliklerdir. Bu değişikliklerle birlikte göz merceğinin yapısında yüksek seviyelerde protein kümeler oluşmaktadır.

Tüm bu sürecin sonucunda ise göz merceği saydamlığını yitirir. Dışarıdan göz gelen ışık sağlıklı bir biçimde retinaya ulaşmaz ve görme kaybı yaşanır.

40 yaş sonrasında oluşan katarakt çeşitli genetik ve çevresel faktörlerin sonucunda erken yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden hastalık sadece yaşlılarda oluşur kanısı yanlıştır. Ayrıca tek bir göz veya her iki gözde de oluşabilmekteyken bir gözden diğerine yayılma özelliği yoktur.

Hastalığın belirtileri arasında en sık rastlananları şu şekildedir:

 • Görüşte bulanıklaşma ve görme keskinliğinde yavaş yavaş azalma,
 • Okuma güçlüğü yaşama,
 • Renklerin görünümünde solma,
 • Özellikle gün ışığının yoğun olduğu saatlerde ve geceleri sokak lambaları gibi yapay ışık kaynaklarının olduğu ortamlarda ışığa karşı hassasiyet,
 • Loş ışıklı ortamlarda görmede güçlük yaşama ve daha fazla aydınlatma ihtiyacı,
 • Çift görme,
 • Gözlük numaralarında sık değişme,

gibi belirtiler en sık rastlanılanlarıdır.

Katarakt Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır?

Katarakt ameliyatı, katarakt hastalığının kalıcı olarak tedavisi için yapılmaktadır. Hastalığın cerrahi operasyon dışında, ilaçla tedavisi kalıcı bir çözüm değildir. İlaç tedavisi, yalnızca hastalığın ilerleyişini yavaşlatma açısından bir çözüm yoludur.

Katarakt çevresel faktörler ve genetik sebeplerle oluşabildiği gibi genel olarak yaşlanmanın sonucu olarak ortaya çıkar. Katarakt oluşumu, uzun yıllar içinde oluşan ve kademeli olarak ilerleyen bir süreçtir.

Katarakt başlangıç aşamasından ileri seviyeye genellikle yavaş bir ilerleme gösterir. Katarakt oluştuktan sonra bulanık görme ile görüş keskinliğinde azalma durumu sürecin ilerleyen aşamalarında kendini gösterir. Hastalar genellikle başlangıç aşamasında numaralı gözlük kullanarak ve daha iyi aydınlatma ile günlük işlerine devam edebilirler.

Hastalık ileri seviyeye geldiğinde, kişi bir süre sonra kitap okurken, araba kullanırken, loş ışıkta detaylı görüş gerektiren işlerle uğraşırken ve diğer günlük aktivitelerini tek başına yaparken zorlanmaya başlar. Hastalığın ilerleyiş süreci bu aşamaya geldiğinde ameliyat seçeneği ile hastanın yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Kişi katarakt ameliyatı olmaya çeşitli tetkikler sonucunda doktor tavsiyesi ile karar vermektedir. Buradaki önemli nokta, kataraktın kişinin yaşam kalitesini ne derecede etkilediğidir.

Katarakt Ameliyatı Ne Zaman Yapılmalıdır?

Katarakt kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren bir göz hastalığıdır. Çift görme, bulanık görüş ve düşük ışıklı ortamlarda görmenin azalması en sık rastlanan belirtileri arasındadır. Bu belirtiler, ilerleyen seviyelerde kişinin günlük yaşamına ciddi etkiler etmeye başladığında katarakt ameliyatı seçeneği düşünülebilmektedir. Katarakt tedavisi için ameliyat kalıcı çözümdür.

Katarakta başlangıç aşamasında farklı göz problemleri eşlik ediyorsa ve hastalık diğer göz problemleriyle birlikte kişinin görüş kalitesini ciddi oranda etkiliyorsa erken katarakt ameliyatı düşünülebilir. Ayrıca katarakt sebebiyle farklı göz problemleri tetiklenmişse, katarakt ameliyatı seçeneği ortaya çıkmaktadır. Son olarak doğumsal katarakt için de ameliyat gereklidir. Geç kalınan ve sertleşen kataraktın operasyonu daha erken seviyelere göre daha güç olabilmektedir

Katarakt Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir?

Katarakt ameliyatı için temel prosedür kataraktlı doğal göz içi lensin temizlenmesi ve yerine yapay göz içi merceğin yerleştirilmesidir. Göze, yapay göz içi mercek takılamadığı dönemlerde hastalar ameliyat sonrasında çok kalın mercekli gözlüklerle günlük yaşamlarına devam etmek durumunda kalıyorlardı. Günümüzde göz içine yerleştirilen monofokal veya bifokal lenslerle hastalar daha ince gözlüklerle yaşamına devam edebilmektedir. Diğer bir seçenek olarak da üç odaklı göz içi lensler (akıllı lens) ile hastalar üç mesafede de net bir şekilde görebilmektedir.

Katarakt ameliyatı çeşitleri teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gün geçtikçe çeşitlilik göstermiştir. Ameliyat için günümüzde yaygın olarak en son yöntemlerden biri fako yöntemi sıklıkla kullanılmakla beraber, diğer daha eski yöntemlerde bazı durumlarda uygun hastalar için kullanılabilmektedir. Burada önemli olan nokta uygulanacak yöntem ile tedavinin başarıya ulaştırılması. Yani operasyon sırasında ve sonrasında komplikasyon riskini ortadan kaldırmak ve yeni yerleştirilen göz içi mercekle beraber hastanın görmesini maksimum seviyeye çıkartmaktır.

Katarakt cerrahisinin 3 farklı tipi mevcuttur. Bunlar;

 • Ekstra Kapsüler Katarakt Cerrahisi
 • Fakoemülsifikasyon Katarakt Cerrahisi
 • Lazer Katarakt Cerrahisi

Katarakt Ameliyatı Öncesi Süreç Nasıldır?

Hastalığın tespitine yönelik çeşitli tetkikler uygulandıktan sonra katarakt var ise ameliyata karar verilebilmektedir. Katarakt tedavisi planlanmadan önce göz doktoru tarafından genel göz sağlığının belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir göz muayenesi yapılmaktadır. Böylece ameliyat olmayı engelleyecek bir durum olup olmadığı tespit edilebilmektedir.

Yine bu aşamada hastanın, presbiyopi ve göz kırma kusurlarından birine sahip olup olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir. Çünkü hastada astigmat mevcut ise astigmatı da tedavi edecek bir lens seçimi yapılması uygun olacaktır.

Katarakt ameliyatı öncesinde en önemli nokta, hastanın ameliyat sonrasında iyi görüp görmeyeceğinin belirlenmesidir. Bu aşamada OCT denilen tetkik ile hastanın retinası incelenmektedir.

Ayrıca hastanın göz yapısının değerlendirilmesi ve göz içine uygulanacak yapay merceğin uygunluğunun belirlenmesi için de çeşitli tetkikler uygulanmaktadır.

Biometri yöntemiyle göz içi lensin gücü, keratometri ile de kornea kalınlığı ölçülmektedir. Bu ölçümler sayesinde hastanın göz yapısı ve ihtiyacına uygun göz içi lens seçimi yapılabilmektedir.

Ameliyatın hemen öncesindeki hazırlık aşamasında göz doktoru tarafından çeşitli göz damlalarının kullanımı istenebilir. Ayrıca yine kullanılan bazı ilaçları kesmesi veya doz azaltımını yoluna gidilebilmektedir. Bu tedbirler ameliyat sırasında yaşanabilecek komplikasyon riskini önlemek amacıyla uygulanmaktadır.

Operasyonda Kullanılacak Merceğe Nasıl Karar Verilir?

Ameliyat öncesi tetkiklerde hastanın doğal göz içi lensi yerine hangi merceğin uygulanacağına karar verilebilmektedir. Bu tetkiklerde biometri ile gözün içindeki doğal lensin kırıcılığı ve keratometri ile kornea kalınlığı ölçülür. Ayrıca yine çeşitli tetkiklerle hastanın göz boyutu ve şeklinin ölçümü yapılmaktadır. Bunların sonucuna göre hastanın göz numaralarına uygun bir lens seçimi yapılabilmektedir.

Operasyonda uygulanacak göz içi lens seçimi yapılırken hastanın göz yapısı ve genel göz sağlığının uygunluğu dışında yaşam tarzına ve alışkanlıklarını da dikkate alarak göz doktoru tarafından çeşitli lens tiplerinden biri önerilmektedir.

Operasyonda Hangi Mercekler Kullanılmaktadır?

Katarakt ameliyatı esnasında 3 farklı tip göz içi lens uygulanabilmektedir.

Monofokal Lensler: Bu lens türü sabit odaklı lens olarak da bilinmektedir. Uzak veya yakın görüşten biri için net görme söz konusudur. Çoğu kişiye uzak görüş netliği için uygulanmaktadır. Hastalar yakın görme ve ara mesafeler için operasyon sonrasında gözlük kullanmak zorunda kalırlar.

Bifokal Lensler: Hem yakın hem de uzak mesafede odaklanmaya imkan vermektedirler. Orta mesafeler için gözlük ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir.

Trifokal Lensler (Akıllı Lensler): Akıllı lens olarak bilinen trifokal lensler ile hastalar hem yakın hem uzak hem de orta görüş mesafelerinde net görüş elde edebilmektedirler. Böylece operasyon sonrasında hastada gözlük ihtiyacı tamamen ortadan kalkmaktadır. Akıllı lensler doğal göz içi lens gibi çalışarak tüm mesafelerden göze gelen ışığı retinaya iletebilmektedirler.

Katarakt hastalarına uygulanabilen tüm bu lensler dışında Torik lensler ve Add-on (tamamlayıcı mercek) göz içi lens uygulamaları da farklı tedaviler gerektiren hastalara yapılabilmektedir.

Torik Lensler: Torik lensler kataraktı olup da aynı zamanda astigmat problemine de sahip olan kişilere uygulanmakta olan göz içi lenslerdir.

Add- on Lensler: Add- on lensler daha önce katarakt ameliyatı olup da tek odaklı lens yerleştirilen hastaların, göz içine ikinci bir lens niteliğinde yerleştirilerek üç odağı da net bir biçimde görmelerini sağlayan lenslerdir.

katarakt ameliyatı sonrası iyileşme

Katarakt Ameliyatı Uygulaması

Katarakt ameliyatı uygulamalarında farklı teknikler olsa da hepsi için ortak amaç söz konusudur. Katarakt operasyonu göz ameliyatı niteliğindeki mikrocerrahi işlemidir. Bütün işlemler çok küçük aletler yardımıyla mikroskop altında yapılmaktadır. Katarakt ameliyatları göz içindeki kataraktlı doğal lensin çıkartılıp, net bir şekilde görmeyi sağlayacak saydam yapay göz içi merceğin yerleştirilmesi işlemini kapsar.

Operasyon ayakta tedavi niteliğindedir. Her bir göz için kataraktın sertliğine göre ortalama süre 10-15 dakika arasındadır. Operasyonun genel uygulama aşamaları şu şekildedir:

 • Operasyon öncesinde göz bebeğinin büyütülmesi amacıyla göze damla damlatılmaktadır. Bu aşamada doktor tarafından uygun görülürse hastaya sakinleştirici verilebilir.
 • Hasta ameliyathaneye alınır ve ameliyat yatağına uzanması sağlanır. Üzerine ve göz çevresine steril bir örtü örtüldükten sonra hastanın operasyon sırasında bir şey hissetmemesi amacıyla gözüne anestezik damla damlatılır. Hastadan tam gözünün üzerindeki sabit bir ışığa sürekli olarak bakması istenmektedir.
 • Göz dışından açılan küçük kesiler ile kataraktlı doğal göz lensi uygulanan çeşitli teknik ile göz içinden çıkartılır. Sonrasında doktorun tavsiyesi ve hastanın seçimine göre belirlenen yapay ve saydam göz içi lens, hastanın gözüne yerleştirilir. Bazı operasyon türleri dikiş gerektirirken bazıları gerektirmez. Operasyon sonunda göz koruyucu bir bant ile kapatılır.

Katarakt ameliyatı, yapılan operasyon türüne göre prosedürde farklılıklar göstermektedir.

Ekstra Kapsüler Cerrahi Aşamaları

Bu ameliyatta korneada geniş bir kesi açılır. Bu kesiden kataraktlı göz lensi vakumla çıkartılır. Daha sonra aynı kesiden yapay göz lensi yerleştirilir. Bu tip katarakt ameliyatında göz lensi parçalanmaz ve ek parça olarak çıkartılır.

Son olarak kornea açıklığı dikilerek operasyon sonlandırılır. Genellikle özel durumlarda uygulanan bir yöntemdir. İyileşme fako yöntemine göre daha yavaştır.

Fakoemülsifikasyon Cerrahi Aşamaları

Katarakt ameliyatı yöntemlerinden Fako yöntemi günümüzde en fazla kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde göz içine küçük bir kesiden girilerek kataraktlı doğal göz lensi, yüksek frekanslı ultrasonik ses dalgaları yardımıyla parçalanır. Daha sonra vakum yardımıyla bu parçalar çekilerek yerinden temizlenir.

Son olarak göz içine katlanarak yerleştirilen yapay göz içi mercek yerleştirilir. Kesi yeri çok küçük olduğu için dikiş gerektiren bir yöntem değildir. İyileşmenin hızlı olduğu ve komplikasyon riskinin düşük olduğu katarakt cerrahisi yöntemdir.

Lazer Katarakt Cerrahisi Aşamaları

Lazer ışınları yardımıyla ameliyat kesileri açılır ve belirli aşamalarda, özellikle kataraktlı doğal lensin parçalanmasında yine lazer ışınından yararlanılır. Kataraktlı göz iç lensi fako cihazı ile temizlenir. Operasyonun son aşamasında yapay göz içi lensi yerleştirilir. Lazer ile katarak ameliyatı her vaka için uygun değildir.

Katarakt Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Katarakt ameliyatı sonrasında hastanede kalmaya gerek yoktur. Hasta belirli bir süre gözetim altında tutulduktan sonra bir saat içinde taburcu edilmektedir. Katarakt ameliyatı sonrasındaki iyileşme sürecinde aşağıdaki semptomlar görülebilmektedir.

Ameliyattan sonra ilk birkaç gün ışıkları olduğundan daha parlak ve renkleri olduğundan daha keskin görmek normaldir.

Görmede bulanıklık ilk bir hafta boyunca görülebilmektedir. Hastaların birçoğu operasyondan hemen sonra çok daha iyi görmektedir. Ancak görüş kalitesinin maksimum seviyeye gelmesi 2 ayı bulabilir.

İlk bir hafta gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma normaldir. Ancak bu durum ağrı ile beraber hastayı rahatsız edici bir seviyeye geldiğinde göz doktoruna başvurulmalıdır.

Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Katarakt ameliyatı sonrasında hastaların dikkat etmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Hastanın görüşü tamamen iyileşene kadar araç kullanmamalıdır.
 • Doktorun belirttiği aralıklarla düzenli doktor kontrolleri ihmal edilmemelidir.
 • Doktorun reçete ettiği göz damlalarının düzenli olarak kullanılmasına özen gösterilmelidir. Bu iyileşme sürecini hızlandırdığı gibi gözde enfeksiyon oluşum riskini de düşürmektedir.
 • İlk birkaç gün duş alınmamalıdır. Sonrasında ise bir ay kadar göze su değmemesine özen gösterilmelidir. 1 ay kadar havuza veya saunaya girilmemeli gözler enfeksiyon riskinden korunmalıdır.
 • Gözler ovuşturulmamalıdır ve darbeden korunmalıdır.
 • Doktorun belirttiği süre boyunca koruyucu gözlükle uyunmalıdır.
 • Gün ışığının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı, çıkılsa da güneş gözlüğü kullanılmalıdır.
 • İlk hafta spor yapılmamalı ve ağır işlerle uğraşılmamalıdır.
 • Enfeksiyon riskinden dolayı gözler su, kir ve toza karşı korunmalıdır.

Katarak Ameliyatı İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Operasyon süreci ve sonrasındaki iyileşme sürecinde yaşananlarla ilgili hastaların merak ettiği birçok soru vardır.

Katarakt Ameliyatı Riskli Mi?

Her cerrahi işlem gibi katarakt ameliyatı da belirli risklere sahiptir. Operasyon mikrocerrahi nitelikte olduğu için ameliyatın başarısı, uygun hasta için uygun yöntemin seçilmesi, göz doktorunun tecrübesi, malzeme kalitesi ve ameliyathane ortamının sterilizasyonu ile doğrudan ilişkilidir.

Katarakt ameliyatı, genel başarı oranı yüksek olan operasyonlardan biridir. Ancak tüm bunlara rağmen özellikle sert kataraktlı hastalarda ve yaşlılarda bazı riskler söz konusudur.

İyileşme sürecinin normalden uzun sürmesi, mikrop sonucu ödem oluşması, göz içi basıncın yükselmesi, mercekte kayma gibi riskler mevcuttur. Ancak bunların birçoğu sonradan düzeltilebilmektedir. Ayrıca yapay mercekte matlaşma görülmesi de riskler arasında olup bu durum YAG lazer ile muayenehane ortamında düzeltilebilmektedir.

Katarakt Ameliyatı Fiyatları

Katarakt ameliyatı için internet ortamında fiyat vermek sağlık sektörü prosedürlerine aykırı olduğu gibi etik kurallara da uygun değildir.

Katarakt ameliyatı fiyatları, operasyon için uygulanacak yönteme ve kullanılacak göz içi lensin markası ve çeşidine göre değişiklik göstermektedir.

katarakt ameliyatı nedir banner

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda iletişim bilgilerinizden irtibata geçilecektir. Teşekkürler.