DOKTORLARIMIZ
Hızlı Randevu Formu

Op. Dr. Tamer Fazıl Yıldız

EĞİTİM

Eğitim Durumu
Kuleli Askeri Lisesi, GATA Tıp Fakültesi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göz Kliniği, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi


Uzmanlık Alanı
Lazer, Göz İçi Lensi, Yakını Görememe, Katarakt, Keratokonus, Erişkin Şaşılık, Oküloplasti(Alt Üst Göz Kapağı Estetiği, Göz Yaşarması)

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ BİRLİKLER

1 – Türk Oftalmoloji Derneği
2 – Türk Tabipleri Derneği
3 – Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ESCRS)
4 – Avrupa Retina Uzmanları Derneği(EURETINA-ESRS)

SERTİFİKALAR

1 – ESCRS Membership Certificate
2 – Ex-Press Implantation Course
3 – EURETINA Membership Certificate
4 – EACCME CERTIFICATE LASIK Procedures & Outcomes
5 – Visian Icl Staar Certificate
6 – Lensar LLS-FS 3D Femtosecond Laser Certificate of Completion
7 – EACCME CERTIFICATE Preparing for LASIK
8 – Amo Visx Certificate
9 – EACCME CERTIFICATE Surface Ablation Techniques
10 – Physician Certification Program On Intralase Laser Technology
11 – Alcon Wavelight User Certificate
12 – Bausch-Lomb Technolas 217 Eximer Laser User Certificate
13 – European Accreditation Council for Continuing Medical Education CERTIFICATE Using IOLs

SEMİNER, BİLDİRİ, KİTAP VE YAYINLAR

1 – Primer ve nüks pterjium tedavisinde yüzeyel lameller eksizyon+bare sklera, soyma + bare sklera ve soyma + bare sklera ile kombine eximer laser PTK’nın nüks ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılması ( Uzmanlık Tez Çalışması)
2 – Akin, T., U. Aykan, K. Karadayi, A. Aydin, T. F. Yildiz ve A. H. Bilge, “Capsulorhexis in White Cataract Using a Green-Light Endoillumination Probe”, Ophthalmic Surgery & Lasers Imaging, 38, 520-522 (2007).
3 – Akin, T., U. Aykan, T. F. Yildiz, K. Karadayi ve A. H. Bilge, “Intraocular Lens Tilt and Decentration after Phacoemulsification Surgery in Patients With and Without Primary Open Angle Glaucoma”, Journal of Refractive Surgery, 24, 865 (2008).
4 – Çiftçi, F., K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın ve Y. Yıldırım, “Süpüratif Kanalikülit Tedavisinde Küretaj, Punktoplasti ve Monokanaliküler Silikon Stent”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 34, 324-332 (2004).
5 – Yıldız, T.F., T. Akın, K. Karadayı, D. Erşanlı, M. Ünal ve O. Gülecek, “Argon Laser Fotokoagülasyonun Santral Seröz Koriyoretinopatinin Prognozuna Etkisi”, MN Oftalmoloji, 11, 356-357 (2004).
6 – Karadayı, K., T. Akın, F. Çiftçi, T. F. Yıldız, H. Baloğlu ve A. H. Bilge, “Fako Cerrahisinde Ön Segment Görüşünü Azaltan Yoğun Gözyaşı Çökeltilerinin Yapay Gözyaşı Preparatlarıyla Giderilmesi”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 29-34 (2005).
7 – Çiftçi, F., K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın, Y. Yıldırım ve O. Gülecek, “Hemifasyal Spazm ve Blefarospazm Tedavisinde Botulinum Toksin-A ile Kimyasal Denervasyonun Etkinliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 84-92 (2005).
8 – Karadayı, K., F. Çiftçi, T. Akın, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Yapay Gözyaşı ile Refraksiyon Değişikliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 191-196 (2005).
9 – Ünsal, U., T. F. Yıldız, T. Akın, K. Karadayı ve O. Gülecek, “Tek Taraflı Altıncı Sinir Paralizisinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 36, 503-507 (2006).
10 – Çiftçi, F., V. Öztürk, T. Akın ve T. F. Yıldız, “Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarında Silikon Entübasyonun Sorunları ve Çözümleri: 10 Yıllık Sonuçlar”, Yeditepe Tıp Dergisi, 1, 15-19 (2007).
11 – Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Mavi Işık Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonrası Kontrast Duyarlılık Değişimleri”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 112-117 (2007).
12 – Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Normal Tansiyonlu Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Laser Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 17-22 (2007).
13 – Akın, T., D. Erşanlı, T. F. Yıldız, Ş. Çavuş ve A. H. Bilge, “Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığı: Komplet Tip Özelliklerini Gösteren Bir Olgu”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 234-237 (2007).
14 – Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Lazer Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 142-148 (2007).
15 – Akın, T., D. Erşanlı, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Oküler Toksokariazis Olgusu”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 312-315 (2007).
16 – Akin, T., K. Karadayi ve T. F. Yildiz, “Topical Anesthetic Drops Don’t Make a Difference in Pneumatic Tonometry Results Except Side Effects”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 177, Madrid, 2003.
17 – Akin, T., K. Karadayi, T. F. Yildiz ve U. Ünsal, “Patients on Artificial Tears Might Be Prescribed Wrong Glasses or Contacts or Worse, Miscorrected With a Keratorefractive Procedure”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 83, Madrid, 2003.
18 – Karadayi, K., M. Sönmez, T. F. Yildiz ve T. Akin, “Intraoperative Artificial Tear İrrigation of The Corneal Surface Proves Very Effective Against Persistent Tear Film Precipitates Hindering Anterior Segment Visualization”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 217, Madrid, 2003.
19 – Yildiz, T. F., K. Karadayi, T. Akin ve F. Ciftci, “What We Need for Capsulorhexis: High Anterior Chamber Pressure? or Only Maintain It for Manipulation?”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 62, Madrid, 2003.
20 – Sönmez, M., D. Erşanlı, M. H. Ünal, K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın, F. Ö. Çiftçi, A. H. Bilge ve O. Gülecek, “Behçet üveiti tedavisinde siklosporin ile kombine kortikosteroid kullanımının değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 184, İstanbul, 2003.
21 – Karadayı, K., F. Çiftçi, T. Akın, M. Sönmez, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Katarakt cerrahisinde net görüşü engelleyen yoğun gözyaşı presipitasyonlarının steril yapay gözyaşı preparatlarıyla giderilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 278, İstanbul, 2003.
22 – Erşanlı, D., T. Akın, V. Turhan ve T. F. Yıldız, “Oküler toksokariazis olgusu”, Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 254, Antalya, 2004.
23 – Yıldız, T. F., T. Akın, K. Karadayı, U. Ünsal, M. Ünal, F. Çiftçi, D. Erşanlı ve O. Gülecek. “Tek taraflı altıncı sinir paralizisinde cerrahi tedavi sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 193, Antalya, 2004.
24 – Çiftçi, F., K. Karadayı, T. Yıldız ve T. Akın, “Punktumu kapalı olgularda ampullektomi ve silikon tüp uygulaması”, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 125, Antalya, 2005.
25 – Akın, T., T. F. Yıldız, Ü. Aykan, Ö. Karabudak, E. Çekin ve A. H. Bilge, “Waardenburg Sendromu Tip-1”, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 334, Antalya, 2007.
26 – Yıldız, T. F., Ü. Aykan, T. Akın, A. Aydın, A. H. Bilge, “Akut dakriosistitli iki infantta tedavi yaklaşımı”, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 321, Antalya, 2007.

KİTAPLAR

1 – Kornea Atlası (Çeviri Editörü: Ertan SUNAY) Bölüm 2: Kapak Hastalıkları: anatomik anormallikler s12-16 Bölüm 3: kapak hastalıkları: tümörler s:17-23. Bölüm 4:kapak hastalıkları: inflamatuar (blefarit), immün, infeksiyöz ve travmatik sorunlar 27-35 Bölüm 5: göz yaşı üretimi ve lakrimal sistem bozuklukları 36-42 Bölüm 10:kimyasal ve biyolojik savaşın kapak, konjonktiva ve kornea belirtileri 140-141
2 – American Academy of Ophthalmology, Temel ve Klinik Bilimler Kursu Cilt 13: Refraktif Cerrahi, (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer)
3 – 1. “İnsizyonel Kornea Cerrahisi”, s 61-71, 2010, Güneş Tıp Kitapevleri, ISBN: 978-975-227-276-2

MESLEKİ TOPLANTILAR

1 – Eyemax Mono Amd Lens Rountable Symposium (Moderatör)
2 – Türk Oftalmoloji Derneği(TOD) Yıllık Kongreleri
3 – Türk Oftalmoloji Derneği(TOD) Yıllık Bölgesel Kurs ve Kongreleri
4 – 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 62, Madrid, 2003.
5 – European Catract And Refractive Surgery(ESCRS) Congress, Paris,2004
6 – European Catract And Refractive Surgery(ESCRS) Congress, Vienna,2018
7 – European Catract And Refractive Surgery(ESCRS)Virtual Congress, Amsterdam,2020

RANDEVU AL
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında toplanıp işlenir.
Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.