DOKTORLARIMIZ
Hızlı Randevu Formu
Lütfen "Ben robot değilim" olarak işaretleyiniz.

Op. Dr. Sultan Kaya Ünsal

EĞİTİM

Eğitim Durumu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Uzmanlık Alanı
Katarakt, Okuloplastik Cerrahi, Şaşılık, Laser Tedavileri

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ BİRLİKLER

1 – Türk Oftalmoloji Derneği
2 – Türk Tabipler Birliği
3 – Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ESCRS)

SERTİFİKALAR

1 – Fakik iol sertifikası, Biotech,2019
2 – Certificate from Soft surgery ;plexr,needle shaping ve off system, 2016
3 – Radiesse uzmanlık sertifikası, 2015
4 – 2009 Certificate from Walter Nazaire OPHTEC BV about ARTISAN Aphakic IOL, May 26th
5 – 2006 Certificate From MD. A.M. Ahmed about ‘Ahmed Gloucoma Valve Implantation’ December 14 th
6 – 39th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, held in Amsterdam, The Netherlands

SEMİNER, BİLDİRİ, KİTAP VE YAYINLAR

1 – Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E Alt kapak kitle ile başlayan Kronik Lenfositik Lösemi, TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10,2019)
2 – Helvacıoğlu F, Sunay E, Kaya Unsal S, Kavalcıoğlu Ö İki farklı hidrofobik göz içi lensi yerleştirilen hastalarda arka kapsül kesifliği ve YAG kapsulotomi oranlarının karşılaştırılması. , TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10,2019)
3 – Sunay E Helvacıoğlu F, Kaya Unsal S, Kavalcıoğlu Ö Yeni geliştirilen araka kamara fakik göz içi lensinin erken dönem sonuçları, , TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10,2019)
4 – Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E, Kavalcıoğlu Ö Visual, Refractive, Topografic and Wavefront Outcomes of Trans Photoreftactive keratectomy in Virgin Eyes 37.ESCRS Paris, Fransa (14-18 Eylül 2019)
5 – Sunay E Helvacıoğlu F, Kaya Unsal S, Kavalcıoğlu Ö Early outcomes of a new posterior chamber phakic intraocular lens in patients with high myopia 37.ESCRS Paris, Fransa (14-18 Eylül 2019)
6 – Helvacıoğlu F, Sunay E, Kaya Unsal S, Kavalcıoğlu Ö Postoperative visual performance with a bifocal and trifocal diffractive intraocular lens 37. ESCRS Paris, Fransa (14-18 Eylül 2019)
7 – Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E Pterygium excision with extended limbal conjunctival auto-grafting 36. ESCRS Viyana, Avusturya 2018 PRESENTED POSTER
8 – Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E Trifokal iol implantasyonu sonrası hasta memnuniyetsizliğini etkileyen faktörleri değerlendirmek. TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 13-18,2018)
9 – Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E Olgu Sunumu: Psödoksantoma Elastikum TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim,24-29 2017)
10 – Kaya Unsal S Pterjıum Helvacıoğlu F, Sunay E Pterjıum Tedavisinde Genişletilmiş Limbal Konjonktival Otogreft. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim,24-29 2017)
11 – Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E Biometric analysis and refractive outcomes of cataract surgeries performed by implantation of trifocal IOL . 35.ESCRS Lizbon, Portekiz (Ekim 7-11, 2017)
12 – Helvacıoğlu F, Sunay E Kaya Ünsal S, Kavalcıoğlu Ö, Akyurt A Residual viscoelastic material in the bag, an important factor yielding refractive shifts after plate haptic multifocal IOL implantation. 35.ESCRS Lizbon, Portekiz (Ekim 7-11, 2017)
13 – Sunay E, Helvacıoğlu F, Kavalcıoğlu Ö, Kaya Ünsal S, Akyurt A, Akın T Clinical outcomes of binocular implantation of trifocal diffractive intraocular lens 35.ESCRS Lizbon, Portekiz (Ekim 7-11, 2017)
14 – Kaya Unsal S, Olgu Sunumu : Retrobulbar hemorrhage after lower lid blepharoplasty. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 09-13, 2016)
15 – Kaya Unsal S, Olgu Sunumu: The treatment of premacular hemorrhage caused by Valsalva retinopathy with ND:YAG laser. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 09-13, 2016)
16 – Kaya Ünsal S, Sunay E. Ekzotropya tedavisinde tek kas cerrahisi sonuçlarımız, TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul (Kasım 4-8, 2015)
17 – Kaya Ünsal S, Sunay E. Pitozis tedavisinde konjonktiva- müllerektomi sonuçlarımız, TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul(Kasım 4-8, 2015)
18 – Kaya Ünsal S, Sunay E. Ekzotropya tedavisi sonuçlarımız, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 5-9, 2014)
19 – Kaya Ünsal S, Sunay E. Pitozis tedavisinde levator rezeksiyonu sonuçlarımız, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 5-9, 2014)
20 – Kaya Ünsal S, On sekiz yaş üzeri erişkinlerde yüksek astigmatik kırma kusurlarında ambliyopi sıklığı ve ilişkili hastalıklar TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2013)
21 – Kaya Ünsal S, Seker Un E , Köse B, Yüksel B Göz Kapağının Kene Tarafından Isırılması: 3 olgu TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2013)
22 – Kaya Ünsal S, Glokom Tanısı İle Takip Edilen Hastada Hipofiz Adenomu Tespiti Ve Takibi, TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 17-21, 2012)
23 – Kaya Ünsal S, Kılınc S, Seker Un E, İlk Kez Muayene Olan Dört Yaş Üzeri Çocuklarda Kırma Kusurları Ambliyopi Prevalansı Ve Dermografik Faktörlerle İlişkisi ,TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 17-21, 2012)
24 – Kaya Ünsal S, Seker E,Harç Kaya B, Yüksel B, Topaloğlu E Marfan Sendromu tanısı koyulan Bir Olguda Sütürlü İOL ve Ahmed Segmet Kullanımı TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (29 Eylül 29-3 Ekim ,2010)
25 – Kaya Ünsal S, Seker E, Topaloğlu E Axenfeld-Rıeger Sendromlu bir Olgu TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (29 Eylül 29-3 Ekim , 2010)
26 – Kaya Ünsal S, Yüksel B, Topaloğlu E. Bilateral Tip 2 A İdiopatik Juxtafoveolar Retinal Telenjektazili İki Olguda Argon Lazer Fotokoagülasyon ve Fotodinamik Tedavi Sonuçları. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
27 – Seker E, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Ex-Press Mini Glokom Şant Cerrahisi Sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
28 – Kaya Ünsal S, Örsel T, Topaloğlu E.Okuler Hipertansiyon ve Glokom Grupları Arasındaki Santral Korneal Kalınlık ve Görme Alanı Kaybı İlişkisi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya ( Ekim 30- Kasım 2,2007)
29 – Kaya Ünsal S, Örsel T, Topaloğlu E. İris Kolobomu ve Glokomu Olan Klinefelter Sendromlu Bir Olgu Sunumu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 28-31, 2006)
30 – Öztürk F.Ö, Örsel T, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Trabekülektomi Cerahisi ile Aksiyel Uzunluk, ÖnKamara Derinliği ve Lens Kalınlığı Değerlerinin Değişimi ve İtraokuler Basınç Düşüşü ile İlişkisi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 28-31, 2006)
1 – Kaya Ünsal S, Helvacıoğlu F, Sunay E, Kavalcıoğlu Ö. Transepitelyal Fotorefraktif Keratektomi (TPRK) Tedavisinin Refraktif, Topografik ve Wavefront Sonuçları. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2019)
2 – Sunay E Helvacıoğlu F, Kavalcıoğlu Ö Kaya Unsal S, Bulut E Keratokonusta korneal wavefront rehberli yüzey normalleştirilmesi ile combine çapraz bağlama tedavisinin uzun dönem sonuçları. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2019)
3 – Helvacıoğlu F, Sunay E Kaya Unsal S, Kavalcıoğlu Ö, Bulut E. Bifokal ve Trifokal difraktif göz içi lenslerin postoperatif optik performansları TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2019)
4 – Kaya Ünsal S, Helvacıoğlu F, Sunay E, Kavalcıoğlu Ö. Trifokal iol implantasyonu sonrası hasta memnuniyetsizliğini etkileyen faktörler 36. ESCRS Viyana (Eylül 22-26, 2018)
5 – Sunay E, Helvacıoğlu F, Kavalcıoğlu Ö, Akyurt A, Kaya Ünsal S, Akin T. Three years’ outcomes of keratoconus management with corneal wavefront-guided normalization combined with corneal cross-linking stabilization 36. ESCRS Viyana (Eylül 22-26, 2018)>
6 – Kaya Ünsal S, Seker E ,Yüksel B, Topaloğlu EKonjonktival Limbal Otogreftli Pterjıum Cerrahisinde Doku Ypıştırıcısı ve Sütür Kullanımının Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
7 – Yüksel B, Öztürk F.Ö, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Herpes Simplex Keratitinde Oral Asiklovir Koruyuculuğunda Penetran Keratoplasti. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
8 – Kaya Ünsal S, Seker E, Orsel T, Topaloğlu E. Mitomisin C’li Trabekülektomi Operasyonu sonrası Erken ve Geç Dönem Görülen Komplikasyonlarımız ve Sonuçlarımız. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 19-23, 2008)
9 – 1. Sağban L, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Konjenital Nistagmuslu Olgularımızda Cerrahi Sonuçlarımız . TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 19-23, 2008)

KİTAPLAR

1 – Kornea Atlası (Çeviri Editörü: Ertan SUNAY) Bölüm 2: Kapak Hastalıkları: anatomik anormallikler s12-16 Bölüm 3: kapak hastalıkları: tümörler s:17-23. Bölüm 4:kapak hastalıkları: inflamatuar (blefarit), immün, infeksiyöz ve travmatik sorunlar 27-35 Bölüm 5: göz yaşı üretimi ve lakrimal sistem bozuklukları 36-42 Bölüm 10:kimyasal ve biyolojik savaşın kapak, konjonktiva ve kornea belirtileri 140-141
2 – American Academy of Ophthalmology, Temel ve Klinik Bilimler Kursu Cilt 13: Refraktif Cerrahi, (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer)
3 – 1. “İnsizyonel Kornea Cerrahisi”, s 61-71, 2010, Güneş Tıp Kitapevleri, ISBN: 978-975-227-276-2

MESLEKİ TOPLANTILAR

1 – TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (6-10 Kasım 2019)
2 – TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (13-18 Kasım 2018)
3 – TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (5-9 Kasım 2014)
4 – TOD Okuloplastik video cerrahi sempozyumu, İstanbul (31 Mayıs-1 Haziran 2014)
5 – TOD Şaşılık ve çocukluk çağında görülen göz problemleri toplantısı, Kocaeli (3-4 mayıs 2014 )
6 – TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (6-10 Kasım 2013) Kurs adı: Okülofasiyal Estetik Cerrahi
7 – TOD 36. Bahar Sempozyumu,İstanbul ( 17-19 Mayıs 2013)
8 – TOD VI. Canlı Cerrahi sempozyumu, İstanbul (23-24 Şubat 2013)
9 – TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (17-21 Ekim 2012) Kurs adı: Temel Pars Plana Vitrektomi Teknikleri
10 – TOD 35.Bahar Sempozyumu – Oftalmolojide komplikasyonlar, İstanbul (18-20 Mayıs, 2012)
11 – TOD 32. Nisan Kursu – Pediatrik Oftalmoloji , Ankara (6-8 Nisan, 2012)
12 – TOD 2.Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu, İzmir (2-4 Mart, 2012)
13 – TOD XXXII. Kış Sempozyumu – Oftalmolojide Zor Olgular: Sorundan Çözüme), Eskişehir (21-23 Ocak, 2011)
14 – TOD XII. Glokom canlı cerrahi sempozyumu, İzmir (11-12 Aralık, 2010)
15 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi X. Oftalmik canlı cerrahi kursu, Ankara ( 21-23 Mayıs 2010)
16 – TOD 23. Yaz Sempozyumu- Retinanın Vasküler Hastalıkları, Diyarbakır (25-27 Haziran, 2010)
17 – TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (11-15 Kasım, 2009) Kurs Adı: Vitreoretinal cerrahi (simülasyon kursu)
18 – TOD 22. Yaz Sempozyumu- Oftalmolojide Komplikasyon , İzmir (26-28 Haziran, 2009)
19 – İstanbul Retina Günleri 2009 – I. OCT kulubü, istanbul (2 Mayıs , 2009)
20 – TOD 29.Nisan Kursu -Katarakt , Ankara (10-12 Nisan, 2009)
21 – Bauch & Lomb Kontakt Lens pratik uygulamalı kursu, Izmir (10 Aralık, 2008)
22 – TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (19-23 Kasım , 2008)
23 – TOD 28.NisanKursu- Retina: Güncel Tanı ve Tedavi Ankara (11-13 Nisan, 2008)
24 – TOD Glokom Canlı Cerrahi Günleri, İzmir (8-9 Aralık, 2007)
25 – TOD 30.Bahar Sempozyumu –Pediatrik Glokom ve Pediatrik Katarakt, İstanbul (11-13 Mayıs, 2007)
26 – Dokuz Eylül Üniversitesi Oftalmoloji Birimi 9. İlkbahar Canlı Cerrahi Günleri, İzmir (14-15 Nisan, 2007)
27 – TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (28-31 Ekim, 2006)
28 – Dokuz Eylül Üniversitesi Oftalmoloji Birimi 8. İlkbahar Canlı Cerrahi Günleri, İzmir (6-7 Mayıs, 2006)
29 – İzmir TOD Şubesinin Aylık Bilimsel Toplantıları (Ekim 2005- Nisan 2010)
1 – 37.Avrupa Katarakt ve Refraktif cerrahi kongresi (ESCRS)Paris, Fransa (14-18 Eylül 2019)
2 – TOD Göz Kapağı ve Göz çevresi estetiği video kursu, İstanbul, Türkiye (18 Mayıs 2019)
3 – 36.Avrupa Katarakt ve Refraktif cerrahi kongresi (ESCRS) Viyana,Avusturya (22-26 Eylül 2018)
4 – 35.Avrupa Katarakt ve Refraktif cerrahi kongresi (ESCRS) 2017 Lizbon,Portekiz(7-11 Ekim 2017)
5 – 38. Avrupa Şaşılık birimi buluşması Budapeşte, Macaristan (28,29 eylül 2016)
6 – 34. Avrupa Oküloplastik ve Rekonstrüktüf Cerrahi (ESOPRS), Brüksel, Belçika (10-12 Eylül 2015)
7 – The vision care institute of Johnson and Johnson, İletişim, Ön Segment ve Torik Lens Uygulama Semineri, Praq (17-18 Eylül 2012)
8 – 115 th Winter Meeting of Europan Society of Cataract and Refractive Surgeons, İstanbul,Türkiye (18-20 Şubat, 2011
1 – Kaya Ünsal S, Glokom Tanısı İle Takip Edilen Hastada Hipofiz Adenomu Tespiti Ve Takibi, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18:52-56
2 – Şen E, Seker Ün E, Yüksel B, Kaya Ünsal S, Uyar M Filtrasyon Cerrahisine Dirençli Sekonder Glokom Olgularında Ex-Press Mini Glokom İmplant Tedavisi Sonuçlarımız , journal of glaucoma and cataract,2014;9(2):93-96
3 – Kaya Ünsal S, Seker Un E ,Kılınc S. İlk Kez Muayene Olan Dört Yaş Üzeri Çocuklarda Kırma Kusurları Ambliyopi Prevalansı Ve Dermografik Faktörlerle İlişkisi. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2013; 3 (3): 181-185
1 – Ates M, Hosgorler F, Yuksel O, Unsal SK et.al Nicotine increased VEGF and MMP2 levels in the rat eye and kidney Environ Sci Pollut Res Int. 2019 Nov;26(32):33517-33523.
2 – Yüksel B, Kaya Unsal S, Onat S. Comparison of fibrin glue and suture technique in pterygium surgery performed with limbal autograft Int. J Ophthalmol. 2010;3(4):316-320

RANDEVU AL
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında toplanıp işlenir.
Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.