444 0 481

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Sibel Polat

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları

MESLEKİ DENEYİM:

30 Yıl / 60.000 Vaka

Çalıştığı Lokasyon

Kocatepe

MESLEKİ DENEYİM:

30 Yıl / 60.000 Vaka

Doğum Tarihi:1967
Doğum Yeri:Ankara
Eğitim Durumu
Lise:Ankara Atatürk Anadolu Lisesi
Üniversite:Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi
Uzmanlık:Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Alanı:Göz Lazer Tedavileri, Göz Hastalıkları, Katarakt, Şaşılık, Oculoplasti
Mesleki Deneyim:30 Yıl / 60.000 Vaka
1Türkiye Oftalmoloji Derneği
2
113. Afro-Asian Congress Of Opthalmology – Certificate to Attandance
224. Ulusal Oftalmoloji Kursu –  Refraktif Cerrahi Kursu  Katılım Sertifikası
3ESCRS Membership Certificate – The European Society of Cataract and Refractive Surgeons
4TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi – Katılım Sertifikası
5TOD 28. Bahar Kongresi Katılım Sertifikası
6TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi – Katılım Sertifikası
7TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi – Katılım Sertifikası
8TOD 29. Bahar Kongresi Katılım Sertifikası
924. Ulusal Oftalmoloji Kursu –  Kornea –  Kontakt Lens Kursu  Katılım Sertifikası
10TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi – Katılım Sertifikası
11TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi – Katılım Sertifikası
12Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı – 2. Mezuniyet Sonrası Oftalmoloji Kursu Katılım Belgesi
13Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı – 98″ Uludağ Oftalmoloji Günleri Katılım Sertfikası
14Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı – 3. Pratik Uygulamalı Oftalmik Cerrahi Kursu Katılım Sertifikası
15TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi – Katılım Sertifikası
16TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi – özellikli Olgularda Fakoemülsifikasyon Kursu Katılım Sertifikası
17TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi – Katılım Sertifikası
1813 Congress of the European Society of Opthalmology – Certificate to Attandance
191. Batı Karadeniz Oftalmoloji Toplantısı – Katılım Sertifikası
20The Vision Care Institute – İletişim, Ön Segment ve Torik Lens Uygulamaları Kursu Katılım Sertifikası
21Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 3. Ulucanlar Göz Günleri Katılım Katılım Sertifikası
22TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi –  Katılım Sertifikası
2329. Ulusal Oftalmoloji Kursu –   Katılım Sertifikası
24TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi –  Katılım Sertifikası
25TOD 40. Bahar Sempozyumu –  Pediatrik Oftalmoloji Kursu  Katılım Sertifikası
1Polat S, Can C, İlhan B, Mutluay AH, Zilelioglu O, Laser in situ keratomileusis fot treatment of fully or partially reflactive accomodative esotropia. Eul J Ophtelmol 2009; 19:733-737.
2Can Cu, İlhan B, Polat S, Teberik K, Zilelioglu O. Surgical Managment Of anterior lenticonus in a patient with Alport’s Syndrome. Turk J Med Sci 2008;38:269-272.
3Akıncı A, İleri D, Polat S, Can Ç, Zilelioglu O. Does blunt ocular trauma induced corneal astigmatism. Cornea 2007;26:539-42.
4Can Ç, Polat S, İlhan B, Altıntaş AGK. Presbiyopinin tedavisinde cerrahi seçenekler T Klin Oflatmoloji (Basımda)
5Polat S, Can Ç, İlhan B, Zilelioglu O. Lasik sonrasında moria M2 mikrokeratom ile oluşturulan kornea flep kalınlıklarının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2008;17:11-15.
6Can ÇÜ, Polat S, Has S, İleri D, İlhan B, Zilelioglu O. Keratokonuslu olgularda Rose K2 kontakt lens uygulama sonuçlarımız. MN Oftalmoloji  2008; 15: 10-13.
7Can Çü, Polat S, İlhan B, İleri D, Zilelioğlu O. Miyopik lase in situ keratomileusis sonrası kalıntı miyopinin düzeltilmesinde yeniden laser is situ keratomileusis cerrahisinin etkinliği. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2008; 38: 220-223.
8Akıncı A, İleri D, Polat S, Can Ç, Zilelioğlu O. Büllöz kaerapatinin fotorekraktif keratektomi ile semptomatik tedavisinde farklı ablasyon derinliklerinin karşılaştırılması. T Klin Oftalmol 2008;17(3):149-155
9Can Ç, Mutluay AH, Polat S, İlhan B, Gursel R, Yıldız F, Zilelioğlu O. Duane retraksiyon sendromu. Klinik bulgular ve cerrahi sonuçlarımız. MN Oftalmoloji 2007;14:171-173.
10Polat S, Can Ç, İlhan B, İleri D, Songur MS, Zilelioğlu O. Lasik sonrası gelişen korneal ektazide kontakt lens uygulaması. MN Oftalmoloji 2007;14:87-89.
11Polat S, Can ÇÜ, İlhan B, Zilelioğlu O. Sistinozisli bir olgunun göz bulguları. MN Oftalmoloji 2007; 14: 210-211.
12Şimşek T, Elgin U, Batman A, Eranıl S, Polat S, Zilelioğlu O. Herpetik göz hastalığına ikincil glokomlu olguların klinik bulguları ve tedavi sonuçları. MN Oftalmoloji 2007;14:28-31
21Can ÇÜ, Gürsel R, İlhan B, Polat S, Zilelioğlu O. Refraktif cerrahi sonrası intraoküler lens gücü hesaplanması ve teknolojik gelişmeler. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2006;36:384-388.
22Can Ç, İlhan B, Polat S, İleri D, Şekercioğlu B, Zilelioğlu O. Laser in situ keratomileusis cerrahisinde intraoperatif mikraokeratoma bağlı komplikasyonlar. NM Oftalmoloji 2006; 13:177-180.
23Can Ç, Polat S, İlhan B, İleri D, Şekercioğlu B, Zilelioğlu O. Reflaktif cerrahi sonrası inraoküler lens gücü hesaplanması ve teknolojik gelişmeler. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2006;36:384-388.
24Can Ç, Polat S, İlhan B, İleri D, Zilelioğlu O, Gürsel R. Lasik cerrahisinin bir komplikasyonu: Serbest flep. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2005;14:55-58.
25Can Ç, Polat S, İlhan B, İleri D, Zilelioğlu O, Gürsel R, Kabataş EU. Lasik sonrası geç postoperatif enfeksiyon. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2005;14:89-92.
26Can Ç, Polat S, İlhan B, İleri D, Zilelioğlu O. Radyal keratotomi sonrası rezidüel miyopi ve astigmatizma lasik ve fotorefraktif keratoktemi. MN Oftalmoloji 2005;12:196-198.
27Özdamar Y, Can Ç, Polat S, İleri D, Zilelioğlu O. Riley-day sendromunda korneal bulgular. T Oft Gaz 2005;35:75-78.
28Engin U, Acaroğlu G, İleri D, Can Ç, Polat S. Normotensif glokomlu olgularda santral korneal kalınlık ölçümleri. NM Oftalmoloji 2004;11(3):273-274.
21Polat S. Lazer Fiziği. In: Can İ, Mutluay AH, Atilla H, eds. TOD Ankara Şubesi Akademik Eğitim Programı 24. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Refraktif cerrahi. Ankara Şahn Matbaası 2004:115-121
21
22Can Ç, Polat S, Yaşar M, İlhan B, Altıntaş AGK. Ocular findings and surgical outcomes in neurologically disabled strabismic children. İnternational Strabismological Association 2010 Meeting (Poster sunumu olarak kabul edildi)
23Can Ç, Polat S, Yaşar M, İlhan B, Altıntaş AGK. Treatment outcomes of fully or partially reflactive accomodative esotropia. İnternational Strabismological Association 2010 Meeting (Poster sunumu olarak kabul edildi)
24Can Ç, Polat S, Arifoğlu HB, Altıntaş AGK, Köklü G. Modified Y. Splitting procedure duanne retraction syndrome. İnternational Strabismological Association 2010 Meeting (Poster sunumu olarak kabul edildi)
25Can Ç, Polat S, Has S, Kandemir O, Altıntaş AGK. İmpression cytology in eyes with pseudoexfoliative syndrome. World Glaucoma Congress Boston 2009, poster sunumu
26İlhan B, Tasdemir G, Acaroğlu G, Can C, Polat S, Zilelioğlu O. Clinical features of patients with nonarteritic anterior ischemic neuropathy. 8. European neuro-opthalmology meeting 26-29 May 2007 İstanbul, poster presentation.
27Polat S, Can C, İleri D, İlhan B, Gursel R. A complication of lasik surgery: free cap. 13. Afro-Asian Congress Of Opthalmology 18-22 June 2004 poster presentation.
28Elgin U, Polat S, Batman A, Can C, İlhan B, Gursel R, Cankaya B. The effect of latanaprost applied once daily of central pachymetry. 13 Congress of the European Society of Opthalmology. 3-7 June 2001 İstanbul, poster presentation
29Ekmen R, İlhan B, Can ÇÜ, Polat S, Acaroğlu G, Koçak Altıntaş AG. Ön Servikal diskektomi sonrası gelişen persistan horner sendromu. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 11-15 kasım 2009. Poster sunumu
30Tutar E, Polat S, Eranıl S,Altıntaş AGK, Köklü G. Ön kamara derinliğinin arka kapsül üzerine etkisi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 11-15 kasım 2009. Poster sunumu
31Yaşar M, Polat S, Can ÇÜ, İlhan B, Eranıl S, Koçak Altıntaş AG. Moquio sendromlu bir hastanın sistemik ve oftalmolojik bulguları. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 11-15 kasım 2009. Poster sunumu
32Has S, Koçak Altıntaş AG, Kandemir O, Can ÇÜ, Polat S. Psödoekfoliasyonlu hastalarda impresyon sitelojisi ile konjonktival değişikliklerin ve gözyaşı kırılma zamanının karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 11-15 kasım 2009. Poster sunumu
33PS-0119]

İdyopatik Konjenital Kataraktlı Olgularda Lens Ön Kapsülün Elektron Mikroskobik İncelenmesiKemal Tekin1, Yasemin Özdamar Erol1, Mustafa Fevzi Sargon2, Merve İnanç1, Çiğdem Ülkü Can1, Sibel Polat1, Ufuk Elgin1, Pelin Yılmazbaş1
1Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara

 1. TOD Ulusal kongresi
34[SS-SA-10]

Akomodatif Ezotropyalarda Rezolüsyona Etki Eden Faktörlerin Araştırılması

Meltem Özgül Yılmazoğlu, Sibel Polat, Çiğdem Can, Mustafa Alpaslan Anayol, Selda Çelik, Bayram Gülpamuk, Pelin Yılmazbaş
S.B.Ankara Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği

 1. TOD Ulusal kongresi
35[SS-SA-10]

Akomodatif Ezotropyalarda Rezolüsyona Etki Eden Faktörlerin Araştırılması

Meltem Özgül Yılmazoğlu, Sibel Polat, Çiğdem Can, Mustafa Alpaslan Anayol, Selda Çelik, Bayram Gülpamuk, Pelin Yılmazbaş
S.B.Ankara Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği

 1. TOD Ulusal kongresi
36[PS0632]

Şaşılıkla gelen bir olguda Coat’s hastalığı

Çiğdem Ülkü Can1, Çağrı İlhan1, Emrah Utku Kabataş2, Sibel Polat1, Mehmet Çıtırık1, Pelin Yılmazbaş1
1SB Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara
2SB Dr Sami Ulus Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara

 1. TOD Ulusal kongresi
37 [PS0533]

Odunsu Konjonktivitli Bir Olguda Cerrahi

Çiğdem Ülkü Can, Kemal Tekin, Bayazit İlhan, Sibel Polat, Pelin Yılmazbaş
S.B ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANKARA

 1. TOD Ulusal kongre
38[PS-0774]

Duane Sendromlu Olgularda Y-Splıttıng Cerrahisi

Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Veysel Cankurtaran, Bayazıt İlhan, Pelin Yılmazbaş
S.B. Ankara Ulucanlar Göz Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 1. TOD Ulusal kongre
39 [PS-0506]

Adenoviral Keratokonjonktivit Sonrası Gelişen Subepitelyal İnfiltratların Tedavisinde Topikal Siklosporin A Kullanımı

Sibel Polat, Çiğdem Ülkü Can, Bayazıt İlhan, Pelin Yılmazbaş
SB Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
40[PS-0763]

Konsekütif Ekzotropya Olgularında Cerrahi Sonuçlarımız

Sibel Polat, Çiğdem Ülkü Can, Bayazıt İlhan, Pelin Yılmazbaş
SB Ulucanlar Göz Eğitimve Araştırma Hastanesi, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
41[PS-0301]

Kuru göz hastalarında klinik seyir ve prognoz

Cumhur Koç, Sibel Polat, Çiğdem Ülkü Can, Süleyman Günaydın, Pelin Yılmazbaş, Faruk Öztürk
Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi,Ankara

47. TOD Ulusal Kongre

42[POS-262]

Üst Oblik Kas Felci Nedeniyle Takip Edilen Olguların Klinik Bulgularının ve Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Meryem Yaşar, Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Pelin Yılmazbaş, Faruk Öztürk
S.B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankar

 1. TOD Ulusal Kongre
43[POS-GL/015]

Genel anestezi altında çocuklarda blefarosta ile göz kapağı ekartasyonunun göz içi basıncı ölçümüne etkisi

Çiğdem Ülkü Can, Bayazıt İlhan, Meryem Yaşar, Sibel Polat, Pehmen Yasin Özcan, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
SB Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 3. Göz Kliniği

 1. TOD Ulusal Kongre
44[POS-KL/181]

Çocuklarda Kontakt Lens Uygulamalarımız: Epidemiyoloji ve Refraktif Sonuçlar

Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Bayazıt İlhan, Meryem Yaşar, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
Sağlık Bakanlığı Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
45[POS-OPC/411]

Göz Kapağında Bazal Hücreli Karsinom Bulunan Hastaların Klinik Bulguları ve Tedavi Sonuçları

Bayazıt İlhan, Özlem Türker, Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
S.B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
46[POS-KO/220]

Topikal Proparakain hidroklorürün kötü kullanımına bağlı gelişen Toksik Keratopati

Özlem Türker, Sibel Polat, Çiğdem Ülkü Can, Berkay Kızıltaş, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
47[POS-KL/181]

Çocuklarda Kontakt Lens Uygulamalarımız: Epidemiyoloji ve Refraktif Sonuçlar

Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Bayazıt İlhan, Meryem Yaşar, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
Sağlık Bakanlığı Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
48[SOZ-OPC/172]

Esansiyel Blefarospazm: Klinik Bulgular ve Tedavi Sonuçları

Bayazıt İlhan, Meryem Yaşar, Sibel Polat, Çiğdem Can, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
S.B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
49[POS-KRC/118]

Yüksek Konsantrasyonda Viskoelastik Maddelere Bağlı Gelişen Toksik Anterior Segment Sendromlu Olguların Klinik Bulguları

Ayşe Gül Koçak Altıntaş, Meryem Yaşar, Şehnaz Özçalışkan, Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Şükrü Gültekin Kölü
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
50[POS-ŞA/502]

Küçük Açılı Horizontal Kaymalarda Tek Göze Uygulanan İki Farklı Cerrahinin Sonuçlarının Karşılaştırılması

Sibel Polat, Çiğdem Ülkü Can, Şehnaz Özçalışkan, Bayazıt İlhan, Meryem Yaşar, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve araştırma Hastanesi

 1. TOD Ulusal Kongre
51[POS-KRC/150]

Pseudoeksfoliasyon Sendromlu Olgularda Yüksek Konsantrasyonlu Viskoelastik Maddenin Kullanıldığı Katarakt Cerrahisi Sonrası Göz İçi Basıncı Değişiklikleri

Şehnaz Özçalışkan, Meryem Yaşar, Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Gültekin Köklü, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği

 1. TOD Ulusal Kongre
52[POS-049]

Ksantelasma Olgularında Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi

Bayazıt İlhan, Pınar Çoban, Sibel Polat, Çiğdem Ülkü Can, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
S.B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
53[POS-611]

Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Aksiyel Uzunluk Değişimlerine Göre Postoperatif Refraksiyon Sapmalarının Karşılaştırılması

Fatma Bulut, Pınar Çoban, Sibel Polat, Çiğdem Ülkü Can, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
S.B.Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi, 3.Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
54[POS-069]

Tek Gözlü Olgularda Katarakt Cerrahisi Sonuçları

Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Pınar Çoban, Bayazıt İlhan, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
S.B.Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği, Ankara

44.TOD Ulusal Kongre

55[POS-071]

İnfantil Ezotropyalı Hastalarda Alt Oblik Kas Hiperfonksiyonu İçin Yapılacak Cerrahi Zamanını BelirlemeMeryem Yaşar, Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Şehnaz Özçalışkan, Ayşe Gül Koçak Altıntaş, Gültekin Köklü
S.B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
56[POS-380]

Erişkin ve Çocuk Hastalarda Egzodeviasyonun Klinik Bulguları

Sibel Polat, Çiğdem Ülkü Can, Bayazıt İlhan, Pınar Çoban, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
S.B. Ulucanlar Araştırma ve Eğitim Hastanesi, 3. Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
57[POS-111]

Travmatik Total Ptozis Olgusu ve Silikonla Frontalis Askı Cerrahisi

Bayazıt İlhan, Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
S.B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği

 1. TOD Ulusal Kongre
58[POS-082]

Katarakt Cerrahisinde Kullanılan Farklı Yoğunluktaki Viskoelastik Maddelerin Postoperatif Göz İçi Basıncına Etkisi

Şehnaz Özçalışkan, Pınar Çoban, Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
S.B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
59[POS-132]

Keratokonus Olgularında Pnömatik Tonometri ve Goldmann Aplanasyon Tonometrisi İle Ölçülen Göz İçi Basınç Değerlerinin Karşılaştırılması

Çiğdem Ülkü Can, Yasin Pehmen Özcan, Sibel Polat, Bayazıt İlhan, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
S.B Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
60[POS-139]

Pseudoeksfoliasyonu olan ve olmayan katarakt olgularında preoperatif ve postoperatif keratometrik değerlerin karşılaştırılması

Esen Aktürk Tutar, Pehmen Yasin Özcan, Çiğdem Ülkü Can, Sibel Polat, Sibel Sipahioğlu, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
S.B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Göz kliniği, Ankara

44.TOD Ulusal Kongre

61[POS-262]

Retinitis Pigmentoza ve Keratokonus Beraberliği

Sibel Polat, Çiğdem Ülkü Can, Hasan Basri Arifoğlu, Mehmet Ragıp Ekmen, Ayşe Gül Koçak Altıntaş
S.B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Göz Kliniği, Ankara

 1. TOD Ulusal Kongre
62Teberik K, Koçak Altıntaş AG, Köklü G, Polat S, Can ÇÜ. Refraktif amaçlı lens ekstraksiyonunun etkinliğinin incelenmesi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 11-15 kasım 2009. Poster sunumu
63Kazancı B, Can Ç, Polat S, İlhan B, Öztürk E, Zilelioğlu O. Kurugöz sendromunda topical siklosporin A oftalmik solüsyonun etkisinin değerlendirilmesi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 19-23 Kasım 2008. Poster sunumu
64Teberik P, Polat S, Can ÇÜ, İlhan B, Zilelioğlu O. Psödoekfoliasyonlu gözlerde gözyaşı fonksiyonları. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 19-23 Kasım 2008. Poster sunumu
65İlhan B, Gürsel R, Öndeş S, Can Ç, Polat S, Zilelioğlu O. Görme engelliler ulusal takımlarımızda oynayan sporcularımızın değerlendirilmesi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 19-23 Kasım 2008. Poster sunumu
66Teberik P, Polat S, Can ÇÜ, İlhan B, Zilelioğlu O. Diabetik hastalarda gözyaşı fonksiyonları. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 19-23 Kasım 2008. Poster sunumu
67Polat S, Can Çü, Mutluay AH, İlhan B, Zilelioğlu O. Oküler ve okülokütanoz albinizmde refraktif ve ortoptik bulgular. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 30 Ekim-2 Kasım 2007. Poster sunumu
68Can ÇÜ, Polat S, İleri D, İlhan B, Zilelioğlu O. Hipermetrop gözlerde lasik cerrahisi sonuçlarımız. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 30 Ekim-2 Kasım 2007. Poster sunumu
69Akıncı A, İleri D, Polat S, Can ÇÜ, Biçer D, Zilelioğlu O. Büllöz kaerotopatinin fotorefraktif  keratektomi ile semptomatik tedavisinde farklı ablasyon derinliklerinin karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 17-21 Eylül 2005. Poster sunumu
70Mutluay AH, Polat S, Gürsel R, Soykan E, İlhan B, Çetin Z, Can ÇÜ, Kabataş UE. Albinizm ve Nistagmus cerrahisi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 17-21 Eylül 2005. Poster sunumu
71Teberik K, Can ÇÜ, Polat S, İlhan B, İleri D, Zilelioğlu O. Yüksek miyopili hastalarda şeffaf lens cerrahisinin erken dönem sonuçları. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 17-21 Eylül 2005. Poster sunumu
72Can Ç, İlhan B, Polat S, İlhan B, İleri D, Şekercioğlu B, Zilelioğlu O. Lasik cerrrahisinde mikrokeratoma bağlı komplikasyonlar. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 17-21 Eylül 2005. Poster sunumu
73Can Ç, İlhan B, Polat S, Teberik K, Zilelioğlu O. Bilateral ön lentikonusu olan Alport sendromlu bir olguda cerrahi tedavi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 17-21 Eylül 2005. Poster sunumu
74Can Ç, İlhan B, Polat S,  Mutluay AH, Zilelioğlu O. Refraktif akomodatif ezotropyada lasik tedavisi erken dönem sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 17-21 Eylül 2005. Poster sunumu
75Can Ç, İlhan B, Polat S,  İleri D, Songur M, Zilelioğlu O. Lasik sonrası gelişen korneal ektazide kontakt lens uygulanması. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 17-21 Eylül 2005. Poster sunumu
76İlhan B, Can Ç, Acaroğlu G, Polat S, Çankaya AB, Zilelioğlu O. Değişik pitozis olgularında silikonla yapılan frontalis askı cerrahisi sonuçları. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 17-21 Eylül 2005. Poster sunumu
77Can ÇÜ, Polat S, İleri D, İlhan B, Kabataş E. Lasik sonrası geç postoperative enfeksiyon. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 9-13 Ekim 2004. Poster sunumu
78Polat S, Can Ç, İleri D, İlhan B. Psödofak gözlerde lasik sonuçlarımız. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004 Antalya , sözlü sunum. 22. İlhan B, Acaroğlu G, Can Ç, Polat S. Görme ile ilgili konversif belirtilerle başvuran hastaların değerlendirilmesi. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004 Antalya , sözlü sunum
79Özdamar Y, Can Ç, Polat S, İleri D, Zilelioğlu O. Riley-Day Sendromunda korneal Bulgular. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2002 Ankara, poster sunumu
80Üstüntaş F, İleri D, Polat S, Can Ç,_Zilelioğlu O. Nüks Pterjium tedavisinde limbal otograft transplantasyonu TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2000 Antalya, poster sunumu
81İleri D, Can Ç, Polat S, Özdamar Y. Erken dönem fotorefraktif cerrahi sonuçlarımız. TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2000 Antalya, poster sunumu
82Polat S, Can Ç, İleri D. Tek taraflı keratokonus olgularında topografik ve pakimetrik inceleme. TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1999 İzmir, poster sunumu
83Mutluay AH, Polat S, Çetin Z, Dilmaç M, Kırbeci İ, Zilelioğlu O. Üst oblik paralizilerinde teşhis ve tedavi. 1998 Bursa, 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, poster sunumu
84İleri D, Mutluay AH, Polat S, Can Ç. Korneal yüzey düzeltilmesinde limbal ototransplantasyon. TOD 31. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1997 İstanbul, poster sunumu
85Polat SK, Çuhadar H, Esen N, Zilelioğlu O, Mert A. Preoperatif topical gentamisin ve povidone iyodin kullanımı. 28. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 1994 poster sunumu
86PMID: 30403263

Effect of accelerated corneal crosslinking on ocular response analyzer waveform-derived parameters in progressive keratoconus.

Uzel MM, Koc M, Can C, Polat S, Yılmazbaş P, Ileri D.Arq Bras Oftalmol. 2019 Jan-Feb;82(1):18-24. doi: 10.5935/0004-2749.20190003. Epub 2018 Nov 1.PMID: 30403263

21PMID: 28942547

Electron microscopic evaluation of anterior lens epithelium in patients with idiopathic congenital cataract.

Tekin K, Erol YO, Inanc M, Sargon MF, Can CU, Polat S, Yilmazbas P.Int Ophthalmol. 2018 Oct;38(5):2127-2132. doi: 10.1007/s10792-017-0713-1. Epub 2017 Sep 23.PMID: 28942547

21PMID: 28546691

Toxic Anterior Segment Syndrome Outbreak after Cataract Surgery Triggered by Viscoelastic Substance.

Altıntaş AK, Ciritoğlu MY, BeyazyıldıZ Ö, Can ÇÜ, Polat S.Middle East Afr J Ophthalmol. 2017 Jan-Mar;24(1):43-47. doi: 10.4103/meajo.MEAJO_226_15.PMID: 28546691

21PMID: 22553767

Ocular alignment and results of strabismus surgery in neurologically impaired children.

Can CÜ, Polat S, Yaşar M, Ilhan B, Altıntaş AG.Int J Ophthalmol. 2012;5(1):113-5. doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2012.01.23. Epub 2012 Feb 18.PMID: 22553767

21VİSKOELASTİK MADDEYE BAĞLI GELİŞEN TOKSİK ANTERİOR SEGMENT SENDROMU

AYŞE GÜL ALTINTAŞ, GÜLTEKİN KÖKLÜ, ÇİĞDEM CAN, SİBEL POLAT, MERYEM YAŞAR

Türk Oftalmoloji Dergisi – 2014;44(5):341-346 

Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

21İNFANTİL EZOTROPYALARDA ALT OBLİK KAS HİPERFONKSİYONUNUN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANI VE CERRAHİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MEHMET RAGIP EKMEN, SİBEL POLAT, ÇİĞDEM ÜLKÜ CAN, AYŞE GÜL KOÇAK ALTINTAŞ

Türk Oftalmoloji Dergisi – 2013;43(6):419-423 

Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

1Korneal Çapraz Bağlama Tedavisi Endikasyon ve Kontrendikasyonlar, Anadolu yayınevi,2021
1International Strabismological Association 2010 Meeting
2World Glaucoma Congress Boston 2009
3. 8. European neuro-opthalmology meeting 26-29 May 2007 İstanbul
4 13. Afro-Asian Congress Of Opthalmology 18-22 June 2004
5 13 Congress of the European Society of Opthalmology. 3-7 June 2001 İstanbul,
6TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
7TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
8TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
9TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
10TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
11TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
12TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
13TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
14TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
15TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
16TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
17TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
18TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
19TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
20TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
21TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
22TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
23TOD 31. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
2428. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.