Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.

HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. İlhami Salcan

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları
Kişisel Bilgiler
Doğum Tarihi:1978
Doğum Yeri:Elazığ
Eğitim Durumu
Üniversite:GATA Tıp Fakültesi
Uzmanlık:GATA Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Alanı:Katarakt Cerrahisi, Korneal Refraktif Cerrahi, Refraktif Lens Cerrahisi, Şaşılık, Oküloplastik Cerrahi, Tıbbi Retina , Glokom
Mesleki Deneyim:
Üye Olduğu Mesleki Birlikler
1Türk Tabipler Birliği
2Türk Oftalmoloji Derneği
3American Academy of Ophthalmology
4European Society of Ophthalmology
5European Society of Cataract&Refractive Surgeons
6American Society of Cataract&Refractive Surgeons
7Asia-Pasific Vitreo-retinal Surgeons
Sertifikalar
1GATA Mikrocerrahi Araştırma ve Eğitim Merkezi
2GATA Acil Servis Temel Acil Tıp Kursu
Seminer, Bildiri, Kitap ve Yayınlar
A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1Aykan U, Salcan I, Yıldırım O, Erşanlı D. “Selective laser trabeculoplasty induced changes in the thickness of ciliary body and iris evaluated by ultrasound biomicroscopy.’’ Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 249(6):887-94 (2011)
2Salcan I, Aykan U, Yıldırım O, Kanık A. “A quantitative ultrasound biomicroscopy study of the biometry of the lens and anterior chamber” European J Ophthalmol, DOİ:10.5301/ejo.5000013 (2011)
B.Uluslarası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:
1Salcan I, Aykan U, Ersanlı D. “The correlation of angle opening distance, angle recess area and trabecular-iris angle in the quantitative evaluation of the anterior chamber angle by ultrasound biomicroscopy’’ European Glaucoma Society (EGS), 61, 12-17 September, Madrid, 2010.
2Aykan U, Salcan I, Ersanlı D. “The outcome of combined laser iridotomy and selective laser trabeculoplasty in a case with bilateral ocular hypertension secondary to pigment dispersion caused by extensive iridociliary cyst.’’ European Glaucoma Society (EGS), 67, 12-17 September, Madrid, 2010.
3Salcan I, Aykan U, Yıldırım O, Ersanlı D. “The impact of lens thickness on anterior chamber angle parameters and depth: A quantitative UBM study” American Academy of Ophthalmology (AAO),164,16-19 October, Chicago, 2010.
4Aykan U, Salcan I, Yıldırım O, Ersanlı D “Selective laser trabeculoplasty induced changes in the thickness of ciliary body and iris evaluated by ultrasound biomicroscopy’’ American Academy of Ophthalmology (AAO),145,16-19 October, Chicago, 2010.
D.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1Salcan İ, Aykan Ü, Aydın A., Erşanlı D. “Genç Sağlıklı Bireylerde Ultrason Biyomikroskopi ile Ön Kamara Açısına ait Nicel Değerler’’ Türk Oftalmoloji Dergisi,40, 194-198 (2010).
2Salcan İ, Aykan Ü, Yılmaz B. “ Fakoemülsifikasyon ve Katlanabilir Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonrası Ön Segment Konfigürasyon Değişikliklerinin Ultrason Biyomikroskopi ile Değerlendirilmesi” Türk Oftalmoloji Dergisi,41; 4:200-6 (2011)
3Aydın A, Salcan İ, Tatlıpınar S, Bilge AH. Şaşılık Cerrahisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Hipotoni, Miyopi Ve Lens-iris Diyaframının Öne Hareketi. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2009;18(2):132-6
4Aykan Ü, Salcan İ. The Deterministic values of angle parameters measured by ultrasound biomicroscopy in patients with open angle after cataract surgery. Türkiye Klinikleri Tıp Bil.Derg. DOI: 10.5336/medsci.2012-30006
5Erdurmuş M, Kar T, Salcan İ, Erşanlı D. Kapsüler blok sendromlu bir olgunun ultrasonik biyomikroskopi ile değerlendirilmesi. TOD dergisi 2010;40:118-20
6Ayata A, Sönmez M, Salcan İ, Ünal M, Erşanlı D. Santral Seröz Koryoretinopatide Nüks ve Bilateralite. MN Ophthalmology Volume:  16 No 2 2009
7Totuk Ö.M., Salcan İ. , Atalay M. ,Aykan Ü. Sectoral Ciliary Body Agenesis Complicated with Cataract Formation Diagnosed by Ultrasound Biomicroscopy Turk J Ophthalmol 2018;48:314-316
E.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
1Aydın A, Ayata A, Salcan İ, Duman C, Bilge AH. “Şaşılık Cerrahisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Hipotoni, Miyopi Ve Lens-iris Diyaframının Öne Hareketi” Poster sunu; Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, (2007).
2Salcan İ, Ayata A, Ünal M, Erşanlı D, Bilge AH. “Retinal ven dal oklüzyonlu hastaların klinik özellikleri” , Poster sunu; Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, (2008).
3Salcan İ, Aykan Ü, Aydın A, Erdurmuş M, Erşanlı D. “Sağlıklı Genç Bireylerde Ultrason Biyomikroskopi ile Ön Kamara Açısına ait Kantitatif Değerlerin Saptanması” Sözel bildiri Gl-4; Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,125 , Antalya, (2009).
4Salcan İ, Aykan Ü, Aydın A, Erşanlı D. “Fakoemülsifikasyon ve katlanabilir göziçi lens implantasyonu sonrası konfigürasyon değişikliklerinin ultrason biyomikroskopi ile değerlendirilmesi’’ Sözel bildiri; Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,89, Antalya, (2010).
5Salcan İ, Aykan Ü. “Komplike kataraktın nadir bir nedeni: Sektöryel siliyer cisim agenezisi” Poster sunu; Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,254, Kıbrıs, (2011).
6Salcan İ, Yılmaz B, Aykan Ü. “Bir olgu sunumu;Kearns-Sayre sendromu” Poster sunu; Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,45, Antalya, (2012).
Kitaplar
Mesleki Toplantılar
1Salcan İ, Aykan Ü, Çolakoğlu K, Aydın A, Erşanlı D “ Sağlıklı, genç, erkek popülasyonda ultrason biyomikroskopi ile saptanan ön kamara açısına ait nicel değerler” 45. TOD Ulusal Kongresi 5-9 Ekim 2011, Kıbrıs. Türk Oftalmoloji Dergisi En İyi Makale Ödülü (İkincilik).
2Salcan İ, Aykan Ü, Yılmaz B. “ Fakoemülsifikasyon ve Katlanabilir Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonrası Ön Segment Konfigürasyon Değişikliklerinin Ultrason Biyomikroskopi ile Değerlendirilmesi” TOD 33. Oftalmoloji Kursu 29-31 Mart 2013, Ankara. Türk Oftalmoloji Dergisi En İyi Makale Ödülü ( Birincilik).

ONLINE RANDEVU FORMU

WHATSAPP HATTIMIZDAN

VAKİT KAYBETMEDEN BİZLERE
YAZABİLİRSİNİZ.

0549 772 39 63

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda iletişim bilgilerinizden irtibata geçilecektir. Teşekkürler.