444 0 481

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

ragip gursel
HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Ragıp Gürsel

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları

MESLEKİ DENEYİM:

28 Yıl / 50.000 Vaka

Çalıştığı Lokasyon

Kocatepe

MESLEKİ DENEYİM:

28 Yıl / 50.000 Vaka

Doğum Tarihi:1965
Doğum Yeri:Trabzon
Eğitim Durumu
Üniversite:Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık:Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Alanı:Katarakt Cerrahisi, Refraktif (Lazer) Cerrahi, Keratokonus, Şaşılık
Mesleki Deneyim:28 Yıl / 50.000 Vaka
1Türkiye Oftalmoloji Derneği
2American Society of Cataract and Refractive Surgery  (ASCRS)
3American Academy of Ophthalmology  AAO
1Intralase Surgery
2ReLEx_lenticule thickness SMILE surgery
3EVO Visian ICL Phakic IOL Surgery
4Corneal Cross Linking
5Keraring  intrastromal corneal ring
6Ocular and Corneal Wavefront Analysis
7Advanced Surgical Techniques for Phacoemulsification
8Refractive Laser and Advanced Technology IOL
1Deri şarbonlu hastalarda klinik bulgular ve göz tutulumunun değerlendirilmesi. Gürsel R, Karakurt A, Yalçın M, Eroğlu M, tTOD XXIX. Oftalmoloji Kongresi. 1995.
2Kan şekeri düzenlenen hastalarda biyometrik ölçümlerde değişim. Saryeğen S, Gürsel R, Hasıripi H, Recep ÖF, Yalçın M. tod xxıx. oftalmoloji kongresi.1995. antalya.
3Vernal konjonktivit tedavisinde topikal mitomisin-c uygulaması Akpek EK, Albayrak L, Kalaycı D, Gürsel R..tod xxvııı. oftalmoloji kongresi.1994.antalya.
4Eksternal dakriosistorinostomide intranazal cerrahi ostiumun nazal endoskopi ile incelenmesi Yalçın M, Yalçın F, Gürsel R, …. TOD okuloplastik cerrahi bahar sempozyumu.1996.
5Üveitte sekonder glokom insidansı. Batman A, Elgin U, Berker N, Gürsel R, Türk Oftalmoloji Dergisi 2001;31(5):670-672
6The effect of latanoprost applied once daily on central cor pachymetry. Elgin U, Polat S., Gürsel R, Çankaya B. SOE 2001 poster bildiri
7Okuler hipertansiyonlu olgularda betaksalol kullanımının, glokomatöz görme alanı defektlerini önlemedeki etkisi Elgin U, İlhan B, Batman A, Gürsel R, ….MN-oftalmoloji dergisi 2002;9(1):24-25
8Primer açık açılı glokomda; akşam veya sabah tek doz uygulanan latanoprostun göz içi basıncına etkisinin,timolol maleat ile karşılaştırılması. Elgin U, İlhan B,Gürsel R,… Türk oftalmoloji dergisi 2003;33(2/1):260-264
9Akut retina pigment epitelit Özge Güngör, Ahmet Şengün, Sinan Sarıcaoğlu, Ragıp Gürsel, Ahmet Karakurt journal of retina, 2003
10Choroidal neovascularization in central serous chorioretinopathy Ahmet Şengün, Gülseren Gül, Ragıp Gürsel, H. Haluk Akbatur, Hikmet Hasıripi- journal of retina 2004
11Santral seröz korioretinopatide koroidal neovaskülarizasyon Ö Güngör, A Şengün, R Gürsel… Retina-Vitreus – 2004;12(1):54-57
12Glaucoma and increased central corneal thickness in aphakic and pseudophakic patients after congenital cataract surgery T Simsek, AH Mutluay, U Elgin, R Gursel… – British Journal of Ophthalmology 2006
13Konjenital kataraktlarda cerrahi tedavi komplikasyonları ÇÜ Can, R Gürsel, B İlhan, S Polat MN-oftalmoloji dergisi 2006;13(4):284-287
14Duane retraksiyon sendromu: klinik bulgular ve cerrahi sonuçlarımız Çiğdem Can, Ragıp Gürsel, Ayşe H Mutluay, Sibel Polat, Bayazıt İlhan, MN-oftalmoloji dergisi 2007;14(3):171-173
15Increased seropositivity of helicobacter pylori cytotoxin-associated gene-a in behçet’s disease Apan TZ, Gürsel R, Dolgun A. Clin Rheumatol. 2007 jun;26(6):885-
16Newly dıagnosed asymptomatıc retınal astrocytıc hamartoma ın an older adult. Gündüz AK, Shields CL, Gürsel R. Retin cases brief rep fall 2020;14(4):352-354.
1XIII Afro-Asian Congress Ophthalmolojy 2004 İstanbul, Türkiye
215. ESCRS Kış Toplantısı 2011 İstanbul, Türkiye
319. ESCRS Kış Toplantısı 2015 İstanbul, Türkiye
423. ESCRS Kış Toplantısı 2019 Atina, Yunanistan
538. ESCRS Kongresi 2020 Sanal
6TOD 28. Ulusal Oftalmaloji Kongresi.1994
7TOD 29. Ulusal Oftalmaloji Kongresi , Antalya 1995
8TOD 31. Ulusal Oftalmaloji Kongresi , İstanbul 1997
9TOD 34. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2000
10TOD 36. Ulusal Oftalmaloji Kongresi,Ankara 2002
11TOD 38. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2004
12TOD 39. Ulusal Oftalmaloji Kongresi,Antalya 2005
13TOD 41. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2007
14TOD 44. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2010
15TOD 45. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Girne 2011
16TOD 46. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2012
17TOD 48. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2014
18TOD 50. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2016
19TOD 52. Ulusal Oftalmaloji Kongresi, Antalya 2018
20TOD Okuler enfeksiyon Sempozyumu 1994 Adana
21TOD 12. Mart Sempozyumu , Oftalmolojide Zor Olgulara Güncel Yaklaşımla
22TOD Tedavi edilebilir Makula Hastalıkları sempozyumu 1995 Haziran Çeşme İzmir
23TOD 18. Bahar Sempozyumu Glokom Tanı ve Cerrahisinde yenilikler
24TOD Nisan 14. Kursu Ankara,Kontakt Lens
25TOD 16. Nisan Kursu Ankara, Şaşılık
26TOD Nisan 17. Kursu Ankara, Göz Yarlanmaları
27TOD Nisan 26. Kursu Ankara, Glokom
28TOD Nisan 29. Kursu Ankara, Katarakt
29TOD 32. Nisan Kursu Ankara, Pediatrik Oftalmoloji
30TOD 35. Nisan Kursu Ankara Kornea, Refraktif Cerrahi ve Kontakt Lens
31TOD 37. Nisan Kursu Ankara, Şaşılık
32TOD 40. Nisan Kursu Ankara ,Katarakt
33TOD 33. Bahar Sempozyumu İstanbul, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi
34BAK: Glokom Tanı ve Tedavisinde Yol Haritamız – Olgularla Yaklaşım 09 Şubat 2019 TODEM Ankara

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.