fbpx

444 0 481

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

ONLINE RANDEVU FORMU

HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Ragıp Gürsel

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları

MESLEKİ DENEYİM:

28 Yıl / 50.000 Vaka

Çalıştığı Lokasyon

Kocatepe

MESLEKİ DENEYİM:

28 Yıl / 50.000 Vaka

Doğum Tarihi : 1965
Doğum Yeri : Trabzon
Eğitim Durumu
Üniversite : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık : Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Alanı : Katarakt Cerrahisi, Refraktif (Lazer) Cerrahi, Keratokonus, Şaşılık
Mesleki Deneyim : 28 Yıl / 50.000 Vaka
1 Türkiye Oftalmoloji Derneği
2 American Society of Cataract and Refractive Surgery  (ASCRS)
3 American Academy of Ophthalmology  AAO
1 Intralase Surgery
2 ReLEx_lenticule thickness SMILE surgery
3 EVO Visian ICL Phakic IOL Surgery
4 Corneal Cross Linking
5 Keraring  intrastromal corneal ring
6 Ocular and Corneal Wavefront Analysis
7 Advanced Surgical Techniques for Phacoemulsification
8 Refractive Laser and Advanced Technology IOL
1 Deri şarbonlu hastalarda klinik bulgular ve göz tutulumunun değerlendirilmesi. Gürsel R, Karakurt A, Yalçın M, Eroğlu M, tTOD XXIX. Oftalmoloji Kongresi. 1995.
2 Kan şekeri düzenlenen hastalarda biyometrik ölçümlerde değişim. Saryeğen S, Gürsel R, Hasıripi H, Recep ÖF, Yalçın M. tod xxıx. oftalmoloji kongresi.1995. antalya.
3 Vernal konjonktivit tedavisinde topikal mitomisin-c uygulaması Akpek EK, Albayrak L, Kalaycı D, Gürsel R..tod xxvııı. oftalmoloji kongresi.1994.antalya.
4 Eksternal dakriosistorinostomide intranazal cerrahi ostiumun nazal endoskopi ile incelenmesi Yalçın M, Yalçın F, Gürsel R, …. TOD okuloplastik cerrahi bahar sempozyumu.1996.
5 Üveitte sekonder glokom insidansı. Batman A, Elgin U, Berker N, Gürsel R, Türk Oftalmoloji Dergisi 2001;31(5):670-672
6 The effect of latanoprost applied once daily on central cor pachymetry. Elgin U, Polat S., Gürsel R, Çankaya B. SOE 2001 poster bildiri
7 Okuler hipertansiyonlu olgularda betaksalol kullanımının, glokomatöz görme alanı defektlerini önlemedeki etkisi Elgin U, İlhan B, Batman A, Gürsel R, ….MN-oftalmoloji dergisi 2002;9(1):24-25
8 Primer açık açılı glokomda; akşam veya sabah tek doz uygulanan latanoprostun göz içi basıncına etkisinin,timolol maleat ile karşılaştırılması. Elgin U, İlhan B,Gürsel R,… Türk oftalmoloji dergisi 2003;33(2/1):260-264
9 Akut retina pigment epitelit Özge Güngör, Ahmet Şengün, Sinan Sarıcaoğlu, Ragıp Gürsel, Ahmet Karakurt journal of retina, 2003
10 Choroidal neovascularization in central serous chorioretinopathy Ahmet Şengün, Gülseren Gül, Ragıp Gürsel, H. Haluk Akbatur, Hikmet Hasıripi- journal of retina 2004
11 Santral seröz korioretinopatide koroidal neovaskülarizasyon Ö Güngör, A Şengün, R Gürsel… Retina-Vitreus – 2004;12(1):54-57
12 Glaucoma and increased central corneal thickness in aphakic and pseudophakic patients after congenital cataract surgery T Simsek, AH Mutluay, U Elgin, R Gursel… – British Journal of Ophthalmology 2006
13 Konjenital kataraktlarda cerrahi tedavi komplikasyonları ÇÜ Can, R Gürsel, B İlhan, S Polat MN-oftalmoloji dergisi 2006;13(4):284-287
14 Duane retraksiyon sendromu: klinik bulgular ve cerrahi sonuçlarımız Çiğdem Can, Ragıp Gürsel, Ayşe H Mutluay, Sibel Polat, Bayazıt İlhan, MN-oftalmoloji dergisi 2007;14(3):171-173
15 Increased seropositivity of helicobacter pylori cytotoxin-associated gene-a in behçet’s disease Apan TZ, Gürsel R, Dolgun A. Clin Rheumatol. 2007 jun;26(6):885-
16 Newly dıagnosed asymptomatıc retınal astrocytıc hamartoma ın an older adult. Gündüz AK, Shields CL, Gürsel R. Retin cases brief rep fall 2020;14(4):352-354.
1 XIII Afro-Asian Congress Ophthalmolojy 2004 İstanbul, Türkiye
2 15. ESCRS Kış Toplantısı 2011 İstanbul, Türkiye
3 19. ESCRS Kış Toplantısı 2015 İstanbul, Türkiye
4 23. ESCRS Kış Toplantısı 2019 Atina, Yunanistan
5 38. ESCRS Kongresi 2020 Sanal
6 TOD 28. Ulusal Oftalmaloji Kongresi.1994
7 TOD 29. Ulusal Oftalmaloji Kongresi , Antalya 1995
8 TOD 31. Ulusal Oftalmaloji Kongresi , İstanbul 1997
9 TOD 34. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2000
10 TOD 36. Ulusal Oftalmaloji Kongresi,Ankara 2002
11 TOD 38. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2004
12 TOD 39. Ulusal Oftalmaloji Kongresi,Antalya 2005
13 TOD 41. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2007
14 TOD 44. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2010
15 TOD 45. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Girne 2011
16 TOD 46. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2012
17 TOD 48. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2014
18 TOD 50. Ulusal Oftalmaloji Kongresi Antalya 2016
19 TOD 52. Ulusal Oftalmaloji Kongresi, Antalya 2018
20 TOD Okuler enfeksiyon Sempozyumu 1994 Adana
21 TOD 12. Mart Sempozyumu , Oftalmolojide Zor Olgulara Güncel Yaklaşımla
22 TOD Tedavi edilebilir Makula Hastalıkları sempozyumu 1995 Haziran Çeşme İzmir
23 TOD 18. Bahar Sempozyumu Glokom Tanı ve Cerrahisinde yenilikler
24 TOD Nisan 14. Kursu Ankara,Kontakt Lens
25 TOD 16. Nisan Kursu Ankara, Şaşılık
26 TOD Nisan 17. Kursu Ankara, Göz Yarlanmaları
27 TOD Nisan 26. Kursu Ankara, Glokom
28 TOD Nisan 29. Kursu Ankara, Katarakt
29 TOD 32. Nisan Kursu Ankara, Pediatrik Oftalmoloji
30 TOD 35. Nisan Kursu Ankara Kornea, Refraktif Cerrahi ve Kontakt Lens
31 TOD 37. Nisan Kursu Ankara, Şaşılık
32 TOD 40. Nisan Kursu Ankara ,Katarakt
33 TOD 33. Bahar Sempozyumu İstanbul, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi
34 BAK: Glokom Tanı ve Tedavisinde Yol Haritamız – Olgularla Yaklaşım 09 Şubat 2019 TODEM Ankara

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.