HEKİMLERİMİZ

Uzm. Dr. Zehra Kocaağa

UZMANLIK ALANLARI:
Fizik Tedavi ve Reh.

Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :
Eğitim Durumu
Üniversite : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
Uzmanlık Alanı : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
1 YNSA microsystem acupuncture, basic, TAOA, M. Levent Tekçi
2 YNSA microsystem acupuncture, advanced, TAOA, M. Levent Tekçi
3 TCM acupuncture, TAOA, M. Levent Tekçi
4 Dil Diyagnozu ile Esansiyel Yağ Akupunkturu, TAOA, M. Levent Tekçi
5 Master Tung Acupuncture, TAOA, M. Levent Tekçi.
6 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  “BOARD Sertifikası
7 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi “AKUPUNKTUR Eğitim Sertifikası”
8 Medikal Ozon derneği konferans ve workshop 2010
9 Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin Nöralterapi 2.Basamak  8-9 aralık 2012
10 Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin Nöralterapi 1.Basamak 27-28 Nisan 2013
11 Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin Nöralterapi 3.Basamak  10-11 kasım 2012
12 Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği “ Mezoterapi Kursu” 01 eylül 2012
13 Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin Nöralterapi 4.Basamak  16-17 mart 2013
14 Physiomohd Diplom “Osteopathic manuel techniques of the Lumbosacral region” 13.11.2011
15 Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin Nöralterapi 3.Basamak  10-11 kasım 2012
16 Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin NöralTerapi 5.Basamak  7-8 eylül 2013
17 Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin Nöralterapi 3.Basamak  10-11 kasım 2012
18 Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin Nöralterapi 6.Basamak 25-26 ocak 2014
19 Paris Üniversitesi hocalarından manuel terapi kursu-lomber bölge ve dirsek eklemi 17-18 nisan 2010
20 GNH Nöralterapi ve Regülasyon Derneği Bilimsel Batı Yaklaşımıyla Akupunktur Alanlarına Nöralterapi Uygulamaları I  15-16 haziran 2013
21 IGNH Nöralterapi ve Regülasyon Derneği Bilimsel Batı Yaklaşımıyla Akupunktur Alanlarına Nöralterapi Uygulamaları II 12-13 ekim 2013
22 Kinesio Taping semineri (KT1-2) 17-18 Mayıs 2012
23 Colorado Craniel Institute, Future Health “Reflexology of foot” 02-03 June 2012
24 Uluslararası V.Nöralterapi Kongresi Workshop Katılımı (servikal şikayetlerde nöralterapi) 22-25 mayıs 2014
25 Uluslararası V.Nöralterapi Kongresi Workshop Katılımı (bel ağrılarında nöralterapi) 22-25 mayıs 2014
26 Uluslararası  V.Nöralterapi Kongresi Workshop Katılımı (segmental akupunktur nöralterapi) 22-25 mayıs 2014
27 Bilimsel Proloterapi Derneği (BPOD) Proloterapi Kurs 1 eğitim 23-24 Haziran 2012
28 Bilimsel Akupunktur Regülasyon Derneği (BAR) ile Bilimsel Nöralterapi Derneği (BNR)’nin Birlikte Hazırladıkları Refleks ve Regülasyon Yaklaşımıyla Aurokulomedizin 2. Basamak 28-30 eylül 2012
29 Colorado Craniel Institute, Future Health “Osteopathic manuel techniques of the Cervical spine” 11-12 August 2012
30 Bilimsel Proloterapi Derneği (BPOD) Proloterapi Kurs 2 eğitim programı 08-09 Eylül 2012
31 BNR ile BAR’ın Birlikte Hazırladıkları Refleks ve Regülasyon Yaklaşımıyla Aurokulomedizin 1. Basamak  16-17 şubat 2013
32 Colorado Craniel Institute, Future Health “Osteopathic manuel techniques of the Thorax” 17-18 Novomber 2012
33 Colorado Craniel Institute, Future Health “Osteopathic manuel techniques of the Cervical spine II” 20-21 October 2012
34 Colorado Craniel Institute, Future Health “Osteopathic manuel techniques of the Lumbar spine I” 12-13 January 2013
35 Bilimsel Tamalamlayıcı Tıp Regülasyon Derneği AK Uygulamalı-Kliniksel Kinezyoloji 1-3. Basamak 25-27 Ocak 2013
36 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyon Derneği AK Uygulamalı-Kliniksel Kinezyoloji 4. Basamak 23-25 Şubat 2013
37 Colorado Craniel Institute, Future Health “Osteopathic manuel techniques of the Lumbar spine” 23-24 March 2013
38 inme sonrası spastisitede botulinum toxin enjeksiyon kursu 11 mayıs 2012
39 Bilimsel Proloterapi Derneği (BPOD) Proloterapi Kurs 3 eğitim programı 11-12 Mayıs 2013
40 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyonu Derneği (BTR) ‘nin Şelasyon ve Detoksifikasyon Semineri 25-26 Mayıs 2013
41 Colorado Craniel Institute, Future Health “Osteopathic manuel techniques of the upper extremity I” 01-02 June 2013
42 Bilimsel Proloterapi Derneği (BPOD) Proloterapi Kurs 4 eğitim programı 08-09 Haziran 2013
43 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyon Derneği AK Uygulamalı-Kliniksel Kinezyoloji 5. Basamak 29-30 Haziran 2013
44 Colorado Craniel Institute, Future Health “Osteopathic manuel techniques of the upper extremity II” 06-07 July 2013
45 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyonu Derneği (BTR) ve Manuel Tıp Derneği (MTD)’nin Manuel Terapi A=I Kursu 12-14 Temmuz 2013
46 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyonu Derneği (BTR) ve Manuel Tıp Derneği (MTD)’nin Manuel Terapi B=II Kursu 23-25 Ağustos 2013
47 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyon Derneği AK Uygulamalı-Kliniksel Kinezyoloji 6. Basamak 28-29 Eylül 2013
48 Colorado Craniel Institute, Future Health “Osteopathic manuel techniques of the lower extremity” 02-03 Novomber 2013
49 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyonu Derneği (BTR) ve Manuel Tıp Derneği (MTD)’nin Manuel Terapi D=IV Kursu 22-24 Kasım 2013
50 Bilimsel Akupunktur Regülasyon Derneği (BAR) MAPS (Mikrosistem Akupunktur) I. Basamak 7-8 Aralık 2013
51 Bilimsel Akupunktur Regülasyon Derneği (BAR) MAPS (Mikrosistem Akupunktur) II. Basamak 8-9 Şubat 2014
52 Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin Miyofasiyal Tetik Noktalarında Nöralterapi ve Manuelterapi Teknikleri ile Germe Egzersizleri I. Basamak  15-16 Şubat 2014
53 Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin Miyofasiyal Tetik Noktalarında Nöralterapi ve Manuelterapi Teknikleri ile Germe Egzersizleri II. Basamak  8-9 Mart 2014
54 Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin Nöralterapi Refresher Kurs programı 12-13 Nisan 2014
55 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyonu Derneği (BTR) ve Manuel Tıp Derneği (MTD)’nin Manuel Terapi C=III Kursu 18-20 Nisan  2014
56 Manuel Terapi Derneği (MTD) , International Federation of Physicians for Manuel Medicine (FIMM)  Manuel Medicine certification 20 Nisan 2014
57 Földi college  “Lenfödem doğru tanı ve Tedavi planı” 12 şubat 2012
58 Ankara Nöralterapive Tamamlayıcı Tıp Derneği “nöralterapi eğitim bitirme sertifikası” 27 mart 2011
59 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyon Derneği İris ve Yüz Diyagnozuna Giriş  10-11 Mayıs  2014
60 ankara akapunktur ve tamamlayıcı tıp derneği botox ve dolgu kursu 02.09.2012
61 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyonu Derneği (BTR) ve Manuel Tıp Derneği (MTD)’nin Manuel Terapi F=V Kursu 23-25 ocak 2015
62 Manuel Academy lenfödem rehabilitasyonu 12-13 mayıs 2012
63 Bilimsel Akupunktur Regülasyon Derneği (BAR) MAPS (Mikrosistem Akupunktur) II. Basamak 8-9 Şubat 2014
64 campinject-enjeksiyon kampı 02-02 kasım 2012
65 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyonu Derneği (BTR) ve Manuel Tıp Derneği (MTD)’nin Manuel Terapi F=VI Kursu 08-10 Ağustos 2014
66 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyonu Derneği (BTR) ve Manuel Tıp Derneği (MTD)’nin Manuel Terapi G=VII Kursu 05-07 Eylül 2014
67 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyon Derneği AK Uygulamalı-Kliniksel Kinezyoloji 8. Basamak 13-14 Eylül  2014
68 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyonu Derneği (BTR) ve Manuel Tıp Derneği (MTD)’nin Manuel Terapi Genel Tekrar Kursu 17-19 Ekim 2014
69 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyonu Derneği (BTR) ve Manuel Tıp Derneği (MTD)’nin Manuel Terapi Hospitasyon 25-26 Ekim 2014
70 Ankara FTR Uzmanlar Derneği “lomber bölge Temel Enjeksiyonlar kursu 4-5 mart 2011
71 EAV-VEGA TEST Tanıda yeni giriş semineri 9-10 mart 2013
72 Türkiya FTR Uzmanlar Derneği “lomber bölge Lomber bölge manipulasyon kursu 4-5 mart 2011
73 BNR ve IFMANT nöralterapi mezuniyet sertifikası
74 Applied Kinesiology bitirme-mezuniyet sertifikası
75 CPR katılım belgesi 22-23 haziran 2013
76 manyetik akupunktur ve GYÖD akupunktur eğitimi I, Nimetullah Reşidi.
77 manyetik akupunktur ve GYÖD akupunktur eğitimi II, Nimetullah Reşidi.
78 hacamat eğitimi, Üsküdar üniversitesi
79 TME, diş, bozucu alan şelasyon etkin yaklaşım, nöralterapi derneği
80 kalça, diz, ayak bileği fonksiyonel anatomisi ve hastalıkları, Seratonin Akademi.
81 Homeopati sertifikasyon programı, Yıldırım beyazıt üniversitesi.
82 Mezoterapi sertifikasyon programı, Yıldırım beyazıt üniversitesi.
83 Hacamat sertifikasyon programı, Yıldırım beyazıt üniversitesi
84 TME, diş, bozucu alan şelasyon etkin yaklaşım, nöralterapi derneği
85 EMD akupunktur eğitimi, Baki Dökme.
86 Nogier Auriküloterapi Semineri I. Modül, Raphael Nogier
87 Nogier Auriküloterapi Semineri II. Modül, Raphael Nogier
88 TNogier Auriküloterapi Semineri I. Modül, Seda Öztürk.
89 Postüroloji Semineri, Michel Marignan
90 Akupunktur Dil Diyagnozu, Rezzan Akpınar.

 

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda iletişim bilgilerinizden irtibata geçilecektir. Teşekkürler.