fbpx

444 0 481

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

ONLINE RANDEVU FORMU

kutlu hakan erkal
HEKİMLERİMİZ

Uzm. Dr. Kutlu Hakan Erkal

UZMANLIK ALANLARI:
Anestezi Uzmanı

Çalıştığı Lokasyon

Bakırköy, Atalar, Sakarya, Pendik, Ataşehir

Doğum Tarihi : 1966
Doğum Yeri : Denizli
Eğitim Durumu
Üniversite : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı : Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Mesleki Deneyim :
1 Türk Tabipleri Birliği (TTB)
2 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
1 İleri Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu
2 Organ Transplantasyon Anestezisi Kursu
1 SCIE. 2005; 16(3): 127-131 Comparıson Of Fentanyl And Sufentanıl Added To Hyperbarıc Bupıvacaıne For Spınal Anesthesıa
2 2003; 14(3):143-145 Retrospective Assessment Of Cancer Patients Referring Pain Unit
3 SCIE. 2009; 20(2): 82-89. Comparison of levobupivacaine and levobupivacaine-fentanyl for urologic surgery in geriatric patients under spinal anesthesia
4 2008; 19(1):7-16 Comparison of the effect of levobupivacain and bupivacain during epidural anesthesia in elective hysterectomies
5 SCIE. 2002; 13(2): 91-93 The practıce of rıgıd bronchoscope ın the treatment of tracheo-bronchıal foreıgn body aspıratıon ın our pedıatrıc patıents
6 SCIE. 2013; 24(2): 73-81 The effects of addition of fentanyl or morphine to levobupivacaine in spinal anesthesia for cesarean section
7 SCIE. 2004; 15(1): 18-20 Pedıatrıc eye surgery: retrospectıve evaluatıon of laryngeal mask ınsertıon ın 575 cases
8 SCIE. 2018; 29(4): 301-307 Comparison of the efficiency and side effects of different size syringes in spinal anesthesia.
9 SCIE. 2017; 28(4): 266-271 Preoperative Evaluation of Internet Usage Characteristics of Patients in an Anesthesiology Clinic: A Survey of 1000 Patients
10 SCIE. 2017; 28(4): 283-287 Retrospective Analysis of Patients Treated for Volatile Substance Burn Injuries
11 Sakarya Med J 2018;8(1):128-135     Bir okul laboratuar ptlamasına bağlı yanıkların Analizi
12 Int. J. Adv. Res. 6(2), 970-975 evaluatıon of gerıatrıc patıents wıth suıcıde attempts admıtted to the ıntensıve care unıt of a teachıng hospıtal center: a ten-year retrospectıve revıew.
13 J Clin Anal Med 2018;9(3):195-199 Publication rate of abstracts presented in national congress of Turkish society of anesthesiology
14 J ClIn Anal Med 2018;9(4):333-336 Sedation in pediatric magnetic resonance imaging: a ten-year experience
15 INT. J. MED. SCI. EDUC. 2018; 5(2): 199-205 RETROSPECTIVE REVIEW OF OUR ANESTHETIC PRACTICES IN PEDIATRIC THORACIC  SURGERIES
16 INT. J. MED. SCİ. EDUC. 2018; 5(2): 217-222 A RECENT NEW DISASTER IN INTENSIVE CARE UNITS: SYNTHETIC CANNABINOID INTOXICATIONS
17 TURK J ANAESTHESIOL REANIM 2012; 4085): 257-261 Dexmedetomidıne versus remifentanil for controlled hypotensıve anestehsıa ın functıonal endoscopıc sınus surgery
18 JMSCR 2018; 06(3); 859-864 Evaluation of HELLP Syndrome Cases in a Tertiary Education Hospital İntensive Care Service
19 JOURNAL OF DENTAL AND MEDICAL SCIENCES 2018; 17,11(11),67-71 Evaluation of preoperative anxiety and factors ınfluencıng gerıarıc surgery patıents and theır famılıes
20 Urolithiasis The effect of surgical technique on hemodynamics, arterial oxygenation and pulmonary mechanics in radical prostatectomy operations 2017,89(1),65-70.
21 Turkish Journal of Geriatrics 2016;19(1):54-57 FACIAL BURN ASSAULT OF A GERIATRIC WOMAN: A CASE
22 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 139-143Can we make an early ‘do not resuscitate’ decision in severe burn patients?
23 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Traumatic Fat Embolism 2006, 12(3); 254-257.
24 Saudi Med J 2017; 38 (1): 93-96 Retrospective analysis of patients with burn injury treated in a burn center in Turkey during the Syrian civil war
25 Turkish Journal of Geriatrics 2018;21 (2):143-149  THE USE OF QUICK SOFA (QSOFA) IN ELDERLY PATIENTS WITH SEPSIS IN THE INTENSIVE CARE UNIT
26 Turkish Journal of Geriatrics 2017;20 (2):91-99  RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INTENSIVE CARE UNIT MORTALITY IN PATIENTS OVER 75 YEARS OF AGE
27 Turkish Journal of Geriatrics THE EFFECTS OF DESFLURANE OR SEVOFLURANE ANESTHESIA ON RECOVERY IN GERIATRIC PATIENTS 2004,  7( 3), 123-127.
28 Urolıthıasıs 2018,46(4); 363–367. Procedural sedation and analgesia for pediatric shock wave lithotripsy: a 10 year experience of single institution

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.