444 0 481

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Tamer Fazıl Yıldız

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları

MESLEKİ DENEYİM:

30 Yıl / 60.000 Vaka

Çalıştığı Lokasyon

Caddebostan

MESLEKİ DENEYİM:

30 Yıl / 60.000 Vaka

Doğum Tarihi:1967
Doğum Yeri:Sivas
Eğitim:
Lise:Kuleli Askeri Lisesi
Üniversite:GATA Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi:GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göz Kliniği
Post Graduate:GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
Uzmanlık Alanı:Lazer, Göz İçi Lensi, Yakını Görememe, Katarakt, Keratokonus, Erişkin Şaşılık, Oküloplasti(Alt Üst Göz Kapağı Estetiği, Göz Yaşarması)
Mesleki Deneyim:30 Yıl / 60.000 Vaka
1Türk Oftalmoloji Derneği
2Türk Tabipleri Derneği
3Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ESCRS)
4Avrupa Retina Uzmanları Derneği(EURETINA-ESRS)
1ESCRS Membership Certificate
2Ex-Press Implantation Course
3EURETINA Membership Certificate
4EACCME CERTIFICATE LASIK Procedures & Outcomes
5Visian Icl Staar  Certificate
6Lensar LLS-FS 3D Femtosecond Laser Certificate of Completion
7EACCME CERTIFICATE Preparing for LASIK
8Amo Visx Certificate
9EACCME  CERTIFICATE Surface Ablation Techniques
10Physician Certification Program On Intralase Laser Technology
11Alcon Wavelight User Certificate
12Bausch-Lomb Technolas 217 Eximer Laser User Certificate
13European Accreditation Council for Continuing Medical Education CERTIFICATE Using IOLs
1Primer ve nüks pterjium tedavisinde yüzeyel lameller eksizyon+bare sklera, soyma + bare sklera ve soyma + bare sklera ile kombine eximer laser PTK’nın nüks ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılması ( Uzmanlık Tez Çalışması)
2Akin, T., U. Aykan, K. Karadayi, A. Aydin, T. F. Yildiz ve A. H. Bilge, “Capsulorhexis in White Cataract Using a Green-Light Endoillumination Probe”, Ophthalmic Surgery & Lasers Imaging, 38, 520-522 (2007).
3Akin, T., U. Aykan, T. F. Yildiz, K. Karadayi ve A. H. Bilge, “Intraocular Lens Tilt and Decentration after Phacoemulsification Surgery in Patients With and Without Primary Open Angle Glaucoma”, Journal of Refractive Surgery, 24, 865 (2008).
4Çiftçi, F., K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın ve Y. Yıldırım, “Süpüratif Kanalikülit Tedavisinde Küretaj, Punktoplasti ve Monokanaliküler Silikon Stent”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 34, 324-332 (2004).
5Yıldız, T.F., T. Akın, K. Karadayı, D. Erşanlı, M. Ünal ve O. Gülecek, “Argon Laser Fotokoagülasyonun Santral Seröz Koriyoretinopatinin Prognozuna Etkisi”, MN Oftalmoloji, 11, 356-357 (2004).
6Karadayı, K., T. Akın, F. Çiftçi, T. F. Yıldız, H. Baloğlu ve A. H. Bilge, “Fako Cerrahisinde Ön Segment Görüşünü Azaltan Yoğun Gözyaşı Çökeltilerinin Yapay Gözyaşı Preparatlarıyla Giderilmesi”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 29-34 (2005).
7Çiftçi, F., K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın, Y. Yıldırım ve O. Gülecek, “Hemifasyal Spazm ve Blefarospazm Tedavisinde Botulinum Toksin-A ile Kimyasal Denervasyonun Etkinliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 84-92 (2005).
8Karadayı, K., F. Çiftçi, T. Akın, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Yapay Gözyaşı ile Refraksiyon Değişikliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 191-196 (2005).
9Ünsal, U., T. F. Yıldız, T. Akın, K. Karadayı ve O. Gülecek, “Tek Taraflı Altıncı Sinir Paralizisinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 36, 503-507 (2006).
10Çiftçi, F., V. Öztürk, T. Akın ve T. F. Yıldız, “Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarında Silikon Entübasyonun Sorunları ve Çözümleri: 10 Yıllık Sonuçlar”, Yeditepe Tıp Dergisi, 1, 15-19 (2007).
11Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Mavi Işık Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonrası Kontrast Duyarlılık Değişimleri”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 112-117 (2007).
12Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Normal Tansiyonlu Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Laser Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 17-22 (2007).
13Akın, T., D. Erşanlı, T. F. Yıldız, Ş. Çavuş ve A. H. Bilge, “Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığı: Komplet Tip Özelliklerini Gösteren Bir Olgu”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 234-237 (2007).
14Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Lazer Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”,  Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 142-148 (2007).
15Akın, T., D. Erşanlı, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Oküler Toksokariazis Olgusu”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 312-315 (2007).
16Akin, T., K. Karadayi ve T. F. Yildiz, “Topical Anesthetic Drops Don’t Make a Difference in Pneumatic Tonometry Results Except Side Effects”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 177, Madrid, 2003.
17Akin, T., K. Karadayi, T. F. Yildiz ve U. Ünsal, “Patients on Artificial Tears Might Be Prescribed Wrong Glasses or Contacts or Worse, Miscorrected With a Keratorefractive Procedure”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 83, Madrid, 2003.
18Karadayi, K., M. Sönmez, T. F. Yildiz ve T. Akin, “Intraoperative Artificial Tear İrrigation of The Corneal Surface Proves Very Effective Against Persistent Tear Film Precipitates Hindering Anterior Segment Visualization”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 217, Madrid, 2003.
19Yildiz, T. F., K. Karadayi, T. Akin ve F. Ciftci, “What We Need for Capsulorhexis: High Anterior Chamber Pressure? or Only Maintain It for Manipulation?”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 62, Madrid, 2003.
20Sönmez, M., D. Erşanlı, M. H. Ünal, K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın, F. Ö. Çiftçi, A. H. Bilge ve O. Gülecek, “Behçet üveiti tedavisinde siklosporin ile kombine kortikosteroid kullanımının değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 184, İstanbul, 2003.
21Karadayı, K., F. Çiftçi, T. Akın, M. Sönmez, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Katarakt cerrahisinde net görüşü engelleyen yoğun gözyaşı presipitasyonlarının steril yapay gözyaşı preparatlarıyla giderilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 278, İstanbul, 2003.
22Erşanlı, D., T. Akın, V. Turhan ve T. F. Yıldız, “Oküler toksokariazis olgusu”, Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 254, Antalya, 2004.
23Yıldız, T. F., T. Akın, K. Karadayı, U. Ünsal, M. Ünal, F. Çiftçi, D. Erşanlı ve O. Gülecek. “Tek taraflı altıncı sinir paralizisinde cerrahi tedavi sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 193, Antalya, 2004.
24Çiftçi, F., K. Karadayı, T. Yıldız ve T. Akın, “Punktumu kapalı olgularda ampullektomi ve silikon tüp uygulaması”, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 125, Antalya, 2005.
25Akın, T., T. F. Yıldız, Ü. Aykan, Ö. Karabudak, E. Çekin ve A. H. Bilge, “Waardenburg Sendromu Tip-1”, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 334, Antalya, 2007.
26Yıldız, T. F., Ü. Aykan, T. Akın, A. Aydın,  A. H. Bilge, “Akut dakriosistitli iki infantta tedavi yaklaşımı”, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 321, Antalya, 2007.
1Kornea Atlası (Çeviri Editörü: Ertan SUNAY) Bölüm 2: Kapak Hastalıkları: anatomik anormallikler s12-16 Bölüm 3: kapak hastalıkları: tümörler s:17-23. Bölüm 4:kapak hastalıkları: inflamatuar (blefarit), immün, infeksiyöz ve travmatik sorunlar 27-35 Bölüm 5: göz yaşı üretimi ve lakrimal sistem bozuklukları 36-42 Bölüm 10:kimyasal ve biyolojik savaşın kapak, konjonktiva ve kornea belirtileri 140-141
2American Academy of Ophthalmology, Temel ve Klinik Bilimler Kursu Cilt 13: Refraktif Cerrahi, (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer)
31. “İnsizyonel Kornea Cerrahisi”, s 61-71, 2010, Güneş Tıp Kitapevleri, ISBN: 978-975-227-276-2
1Eyemax Mono Amd Lens Rountable Symposium (Moderatör)
2Türk Oftalmoloji Derneği(TOD) Yıllık Kongreleri
3Türk Oftalmoloji Derneği(TOD) Yıllık Bölgesel Kurs ve Kongreleri
414th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 62, Madrid, 2003.
5European Catract And Refractive Surgery(ESCRS) Congress, Paris,2004
6European Catract And Refractive Surgery(ESCRS) Congress, Vienna,2018
7European Catract And Refractive Surgery(ESCRS)Virtual Congress, Amsterdam,2020

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.