Op. Dr. Sultan Kaya Ünsal

HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Sultan Kaya Ünsal

RANDEVU TALEP ET BASIN
Kişisel Bilgiler
Eğitim Durumu:Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya
Uzmanlık Eğitimi:İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Alanı:Katarakt, Okuloplastik Cerrahi, Şaşılık, Laser Tedavileri
Mesleki Deneyim:13 Yıl / 45.000 Vaka
1-Türk Oftalmoloji Derneği
2-Türk Tabipler Birliği
1-Certificate from Soft surgery ;plexr,needle shaping ve off system, 2016
2-Radiesse uzmanlık sertifikası, 2015
3-2009 Certificate from Walter Nazaire OPHTEC BV about ARTISAN Aphakic IOL, May 26th
4-2006 Certificate From MD. A.M. Ahmed about ‘Ahmed Gloucoma Valve Implantation’ December 14 th
1-TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (5-9 Kasım 2014)
2-TOD Okuloplastik video cerrahi sempozyumu, İstanbul (31 Mayıs-1 Haziran 2014)
3-TOD Şaşılık ve çocukluk çağında görülen göz problemleri toplantısı, Kocaeli (3-4 mayıs 2014 )
4-TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (6-10 Kasım 2013) Kurs adı: Okülofasiyal Estetik Cerrahi
5-TOD 36. Bahar Sempozyumu,İstanbul ( 17-19 Mayıs 2013)
6-TOD VI. Canlı Cerrahi sempozyumu, İstanbul (23-24 Şubat 2013)
7-TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (17-21 Ekim 2012) Kurs adı: Temel Pars Plana Vitrektomi Teknikleri
8-TOD 35.Bahar Sempozyumu – Oftalmolojide komplikasyonlar, İstanbul (18-20 Mayıs, 2012)
9-TOD 32. Nisan Kursu – Pediatrik Oftalmoloji , Ankara (6-8 Nisan, 2012)
10-TOD 2.Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu, İzmir (2-4 Mart, 2012)
11-TOD XXXII. Kış Sempozyumu - Oftalmolojide Zor Olgular: Sorundan Çözüme), Eskişehir (21-23 Ocak, 2011)
12-TOD XII. Glokom canlı cerrahi sempozyumu, İzmir (11-12 Aralık, 2010)
13-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi X. Oftalmik canlı cerrahi kursu, Ankara ( 21-23 Mayıs 2010)
14-TOD 23. Yaz Sempozyumu- Retinanın Vasküler Hastalıkları, Diyarbakır (25-27 Haziran, 2010)
15-TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (11-15 Kasım, 2009) Kurs Adı: Vitreoretinal cerrahi (simülasyon kursu)
16-TOD 22. Yaz Sempozyumu- Oftalmolojide Komplikasyon , İzmir (26-28 Haziran, 2009)
17-İstanbul Retina Günleri 2009 - I. OCT kulubü, istanbul (2 Mayıs , 2009)
18-TOD 29.Nisan Kursu -Katarakt , Ankara (10-12 Nisan, 2009)
19-Bauch & Lomb Kontakt Lens pratik uygulamalı kursu, Izmir (10 Aralık, 2008)
20-TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (19-23 Kasım , 2008)
21-TOD 28.NisanKursu- Retina: Güncel Tanı ve Tedavi Ankara (11-13 Nisan, 2008)
22-TOD Glokom Canlı Cerrahi Günleri, İzmir (8-9 Aralık, 2007)
23-TOD 30.Bahar Sempozyumu –Pediatrik Glokom ve Pediatrik Katarakt, İstanbul (11-13 Mayıs, 2007)
24-Dokuz Eylül Üniversitesi Oftalmoloji Birimi 9. İlkbahar Canlı Cerrahi Günleri, İzmir (14-15 Nisan, 2007)
25-TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (28-31 Ekim, 2006)
26-Dokuz Eylül Üniversitesi Oftalmoloji Birimi 8. İlkbahar Canlı Cerrahi Günleri, İzmir (6-7 Mayıs, 2006)
27-İzmir TOD Şubesinin Aylık Bilimsel Toplantıları (Ekim 2005- Nisan 2010)
1-34. Avrupa Oküloplastik ve Rekonstrüktüf Cerrahi (ESOPRS), Brüksel, Belçika (10-12 Eylül 2015)
2-The vision care institute of Johnson and Johnson, İletişim, Ön Segment ve Torik Lens Uygulama Semineri, Praq (17-18 Eylül 2012)
3-115 th Winter Meeting of Europan Society of Cataract and Refractive Surgeons, İstanbul,Türkiye (18-20 Şubat, 2011)
1-Kaya Ünsal S, Sunay E. Ekzotropya tedavisinde tek kas cerrahisi sonuçlarımız, TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul (Kasım 4-8, 2015)
2-Kaya Ünsal S, Sunay E. Pitozis tedavisinde konjonktiva- müllerektomi sonuçlarımız, TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul(Kasım 4-8, 2015)
3-Kaya Ünsal S, Sunay E. Ekzotropya tedavisi sonuçlarımız, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 5-9, 2014)
4-Kaya Ünsal S, Sunay E. Pitozis tedavisinde levator rezeksiyonu sonuçlarımız, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 5-9, 2014)
5-Kaya Ünsal S, On sekiz yaş üzeri erişkinlerde yüksek astigmatik kırma kusurlarında ambliyopi sıklığı ve ilişkili hastalıklar TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2013)
6-Kaya Ünsal S, Seker Un E , Köse B, Yüksel B Göz Kapağının Kene Tarafından Isırılması: 3 olgu TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2013)
7-Kaya Ünsal S, Glokom Tanısı İle Takip Edilen Hastada Hipofiz Adenomu Tespiti Ve Takibi, TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 17-21, 2012)
8-Kaya Ünsal S, Kılınc S, Seker Un E, İlk Kez Muayene Olan Dört Yaş Üzeri Çocuklarda Kırma Kusurları Ambliyopi Prevalansı Ve Dermografik Faktörlerle İlişkisi ,TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 17-21, 2012)
9-Kaya Ünsal S, Seker E,Harç Kaya B, Yüksel B, Topaloğlu E Marfan Sendromu tanısı koyulan Bir Olguda Sütürlü İOL ve Ahmed Segmet Kullanımı TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (29 Eylül 29-3 Ekim ,2010)
10-Kaya Ünsal S, Seker E, Topaloğlu E Axenfeld-Rıeger Sendromlu bir Olgu TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (29 Eylül 29-3 Ekim , 2010)
11-Kaya Ünsal S, Yüksel B, Topaloğlu E. Bilateral Tip 2 A İdiopatik Juxtafoveolar Retinal Telenjektazili İki Olguda Argon Lazer Fotokoagülasyon ve Fotodinamik Tedavi Sonuçları. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
12-Seker E, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Ex-Press Mini Glokom Şant Cerrahisi Sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
13-Kaya Ünsal S, Örsel T, Topaloğlu E.Okuler Hipertansiyon ve Glokom Grupları Arasındaki Santral Korneal Kalınlık ve Görme Alanı Kaybı İlişkisi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya ( Ekim 30- Kasım 2,2007)
14-Kaya Ünsal S, Örsel T, Topaloğlu E. İris Kolobomu ve Glokomu Olan Klinefelter Sendromlu Bir Olgu Sunumu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 28-31, 2006)
15-Öztürk F.Ö, Örsel T, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Trabekülektomi Cerahisi ile Aksiyel Uzunluk, ÖnKamara Derinliği ve Lens Kalınlığı Değerlerinin Değişimi ve İtraokuler Basınç Düşüşü ile İlişkisi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 28-31, 2006)
1-Kaya Ünsal S, Seker E ,Yüksel B, Topaloğlu EKonjonktival Limbal Otogreftli Pterjıum Cerrahisinde Doku Ypıştırıcısı ve Sütür Kullanımının Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
2-Yüksel B, Öztürk F.Ö, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Herpes Simplex Keratitinde Oral Asiklovir Koruyuculuğunda Penetran Keratoplasti. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
3-Kaya Ünsal S, Seker E, Orsel T, Topaloğlu E. Mitomisin C’li Trabekülektomi Operasyonu sonrası Erken ve Geç Dönem Görülen Komplikasyonlarımız ve Sonuçlarımız. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 19-23, 2008)
4-1. Sağban L, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Konjenital Nistagmuslu Olgularımızda Cerrahi Sonuçlarımız . TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 19-23, 2008)
1-Kaya Ünsal S, Glokom Tanısı İle Takip Edilen Hastada Hipofiz Adenomu Tespiti Ve Takibi, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18:52-56
2-Şen E, Seker Ün E, Yüksel B, Kaya Ünsal S, Uyar M Filtrasyon Cerrahisine Dirençli Sekonder Glokom Olgularında Ex-Press Mini Glokom İmplant Tedavisi Sonuçlarımız , journal of glaucoma and cataract,2014;9(2):93-96
3-Kaya Ünsal S, Seker Un E ,Kılınc S. İlk Kez Muayene Olan Dört Yaş Üzeri Çocuklarda Kırma Kusurları Ambliyopi Prevalansı Ve Dermografik Faktörlerle İlişkisi. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2013; 3 (3): 181-185
1-Yüksel B, Kaya Unsal S, Onat S. Comparison of fibrin glue and suture technique in pterygium surgery performed with limbal autograft Int. J Ophthalmol. 2010;3(4):316-320
1-Kornea Atlası (Çeviri Editörü: Ertan SUNAY) Bölüm 2: Kapak Hastalıkları: anatomik anormallikler s12-16 Bölüm 3: kapak hastalıkları: tümörler s:17-23. Bölüm 4:kapak hastalıkları: inflamatuar (blefarit), immün, infeksiyöz ve travmatik sorunlar 27-35 Bölüm 5: göz yaşı üretimi ve lakrimal sistem bozuklukları 36-42 Bölüm 10:kimyasal ve biyolojik savaşın kapak, konjonktiva ve kornea belirtileri 140-141
2-American Academy of Ophthalmology, Temel ve Klinik Bilimler Kursu Cilt 13: Refraktif Cerrahi, (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer)
3-1. “İnsizyonel Kornea Cerrahisi”, s 61-71, 2010, Güneş Tıp Kitapevleri, ISBN: 978-975-227-276-2

HIZLI BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Her türlü sorunuz için aşağıdaki formu doldurun, sizi hemen arayalım.

ONLINE GÖZ SAĞLIĞI DANIŞMANLIĞI Bilgi almak için formu doldurun biz sizi arayalım.