444 0 481

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

sultan kaya unsal
HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Sultan Kaya Ünsal

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları

MESLEKİ DENEYİM:

13 Yıl / 45.000 Vaka

MESLEKİ DENEYİM:

13 Yıl / 45.000 Vaka

Doğum Tarihi:1982
Doğum Yeri:Sungurlu
Eğitim Durumu:Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya
Uzmanlık Eğitimi:İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Alanı:Katarakt, Okuloplastik Cerrahi, Şaşılık, Laser Tedavileri
Mesleki Deneyim:13 Yıl / 45.000 Vaka
1Türk Oftalmoloji Derneği
2Türk Tabipler Birliği
3Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ESCRS)
1Fakik iol sertifikası, Biotech,2019
2Certificate from Soft surgery ;plexr,needle shaping ve off system, 2016
3Radiesse uzmanlık sertifikası, 2015
42009 Certificate from Walter Nazaire OPHTEC BV about ARTISAN Aphakic IOL, May 26th
52006 Certificate From MD. A.M. Ahmed about ‘Ahmed Gloucoma Valve Implantation’ December 14 th
639th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, held in Amsterdam, The Netherlands
1Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E Alt kapak kitle ile başlayan Kronik Lenfositik Lösemi, TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10,2019)
2Helvacıoğlu F, Sunay E, Kaya Unsal S, Kavalcıoğlu Ö İki farklı hidrofobik göz içi lensi yerleştirilen hastalarda arka kapsül kesifliği ve YAG kapsulotomi oranlarının karşılaştırılması. , TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10,2019)
3Sunay E Helvacıoğlu F, Kaya Unsal S, Kavalcıoğlu Ö Yeni geliştirilen araka kamara fakik göz içi lensinin erken dönem sonuçları, , TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10,2019)
4Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E, Kavalcıoğlu Ö Visual, Refractive, Topografic and Wavefront Outcomes of Trans Photoreftactive keratectomy in Virgin Eyes 37.ESCRS Paris, Fransa (14-18 Eylül 2019)
5Sunay E Helvacıoğlu F, Kaya Unsal S, Kavalcıoğlu Ö Early outcomes of a new posterior chamber phakic intraocular lens in patients with high myopia 37.ESCRS Paris, Fransa (14-18 Eylül 2019)
6Helvacıoğlu F, Sunay E, Kaya Unsal S, Kavalcıoğlu Ö Postoperative visual performance with a bifocal and trifocal diffractive intraocular lens 37. ESCRS Paris, Fransa (14-18 Eylül 2019)
7Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E Pterygium excision with extended limbal conjunctival auto-grafting 36. ESCRS Viyana, Avusturya 2018 PRESENTED POSTER
8Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E Trifokal iol implantasyonu sonrası hasta memnuniyetsizliğini etkileyen faktörleri değerlendirmek. TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 13-18,2018)
9Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E Olgu Sunumu: Psödoksantoma Elastikum TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim,24-29 2017)
10Kaya Unsal S Pterjıum Helvacıoğlu F, Sunay E Pterjıum Tedavisinde Genişletilmiş Limbal Konjonktival Otogreft. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim,24-29 2017)
11Kaya Unsal S Helvacıoğlu F, Sunay E Biometric analysis and refractive outcomes of cataract surgeries performed by implantation of trifocal IOL . 35.ESCRS Lizbon, Portekiz (Ekim 7-11, 2017)
12Helvacıoğlu F, Sunay E Kaya Ünsal S, Kavalcıoğlu Ö, Akyurt A Residual viscoelastic material in the bag, an important factor yielding refractive shifts after plate haptic multifocal IOL implantation. 35.ESCRS Lizbon, Portekiz (Ekim 7-11, 2017)
13Sunay E, Helvacıoğlu F, Kavalcıoğlu Ö, Kaya Ünsal S, Akyurt A, Akın T Clinical outcomes of binocular implantation of trifocal diffractive intraocular lens 35.ESCRS Lizbon, Portekiz (Ekim 7-11, 2017)
14Kaya Unsal S, Olgu Sunumu : Retrobulbar hemorrhage after lower lid blepharoplasty. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 09-13, 2016)
15Kaya Unsal S, Olgu Sunumu: The treatment of premacular hemorrhage caused by Valsalva retinopathy with ND:YAG laser. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 09-13, 2016)
16Kaya Ünsal S, Sunay E. Ekzotropya tedavisinde tek kas cerrahisi sonuçlarımız, TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul (Kasım 4-8, 2015)
17Kaya Ünsal S, Sunay E. Pitozis tedavisinde konjonktiva- müllerektomi sonuçlarımız, TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul(Kasım 4-8, 2015)
18Kaya Ünsal S, Sunay E. Ekzotropya tedavisi sonuçlarımız, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 5-9, 2014)
19Kaya Ünsal S, Sunay E. Pitozis tedavisinde levator rezeksiyonu sonuçlarımız, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 5-9, 2014)
20Kaya Ünsal S, On sekiz yaş üzeri erişkinlerde yüksek astigmatik kırma kusurlarında ambliyopi sıklığı ve ilişkili hastalıklar TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2013)
21Kaya Ünsal S, Seker Un E , Köse B, Yüksel B Göz Kapağının Kene Tarafından Isırılması: 3 olgu TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2013)
22Kaya Ünsal S, Glokom Tanısı İle Takip Edilen Hastada Hipofiz Adenomu Tespiti Ve Takibi, TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 17-21, 2012)
23Kaya Ünsal S, Kılınc S, Seker Un E, İlk Kez Muayene Olan Dört Yaş Üzeri Çocuklarda Kırma Kusurları Ambliyopi Prevalansı Ve Dermografik Faktörlerle İlişkisi ,TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 17-21, 2012)
24Kaya Ünsal S, Seker E,Harç Kaya B, Yüksel B, Topaloğlu E Marfan Sendromu tanısı koyulan Bir Olguda Sütürlü İOL ve Ahmed Segmet Kullanımı TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (29 Eylül 29-3 Ekim ,2010)
25Kaya Ünsal S, Seker E, Topaloğlu E Axenfeld-Rıeger Sendromlu bir Olgu TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (29 Eylül 29-3 Ekim , 2010)
26Kaya Ünsal S, Yüksel B, Topaloğlu E. Bilateral Tip 2 A İdiopatik Juxtafoveolar Retinal Telenjektazili İki Olguda Argon Lazer Fotokoagülasyon ve Fotodinamik Tedavi Sonuçları. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
27Seker E, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Ex-Press Mini Glokom Şant Cerrahisi Sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
28Kaya Ünsal S, Örsel T, Topaloğlu E.Okuler Hipertansiyon ve Glokom Grupları Arasındaki Santral Korneal Kalınlık ve Görme Alanı Kaybı İlişkisi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya ( Ekim 30- Kasım 2,2007)
29Kaya Ünsal S, Örsel T, Topaloğlu E. İris Kolobomu ve Glokomu Olan Klinefelter Sendromlu Bir Olgu Sunumu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 28-31, 2006)
30Öztürk F.Ö, Örsel T, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Trabekülektomi Cerahisi ile Aksiyel Uzunluk, ÖnKamara Derinliği ve Lens Kalınlığı Değerlerinin Değişimi ve İtraokuler Basınç Düşüşü ile İlişkisi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Ekim 28-31, 2006)
1Kaya Ünsal S, Helvacıoğlu F, Sunay E, Kavalcıoğlu Ö. Transepitelyal Fotorefraktif Keratektomi (TPRK) Tedavisinin Refraktif, Topografik ve Wavefront Sonuçları. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2019)
2Sunay E Helvacıoğlu F, Kavalcıoğlu Ö Kaya Unsal S, Bulut E Keratokonusta korneal wavefront rehberli yüzey normalleştirilmesi ile combine çapraz bağlama tedavisinin uzun dönem sonuçları. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2019)
3Helvacıoğlu F, Sunay E Kaya Unsal S, Kavalcıoğlu Ö, Bulut E. Bifokal ve Trifokal difraktif göz içi lenslerin postoperatif optik performansları TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 6-10, 2019)
4Kaya Ünsal S, Helvacıoğlu F, Sunay E, Kavalcıoğlu Ö. Trifokal iol implantasyonu sonrası hasta memnuniyetsizliğini etkileyen faktörler 36. ESCRS Viyana (Eylül 22-26, 2018)
5Sunay E, Helvacıoğlu F, Kavalcıoğlu Ö, Akyurt A, Kaya Ünsal S, Akin T. Three years’ outcomes of keratoconus management with corneal wavefront-guided normalization combined with corneal cross-linking stabilization 36. ESCRS Viyana (Eylül 22-26, 2018)>
6Kaya Ünsal S, Seker E ,Yüksel B, Topaloğlu EKonjonktival Limbal Otogreftli Pterjıum Cerrahisinde Doku Ypıştırıcısı ve Sütür Kullanımının Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
7Yüksel B, Öztürk F.Ö, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Herpes Simplex Keratitinde Oral Asiklovir Koruyuculuğunda Penetran Keratoplasti. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 11-15, 2009)
8Kaya Ünsal S, Seker E, Orsel T, Topaloğlu E. Mitomisin C’li Trabekülektomi Operasyonu sonrası Erken ve Geç Dönem Görülen Komplikasyonlarımız ve Sonuçlarımız. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 19-23, 2008)
91. Sağban L, Kaya Ünsal S, Topaloğlu E. Konjenital Nistagmuslu Olgularımızda Cerrahi Sonuçlarımız . TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (Kasım 19-23, 2008)
1Kornea Atlası (Çeviri Editörü: Ertan SUNAY) Bölüm 2: Kapak Hastalıkları: anatomik anormallikler s12-16 Bölüm 3: kapak hastalıkları: tümörler s:17-23. Bölüm 4:kapak hastalıkları: inflamatuar (blefarit), immün, infeksiyöz ve travmatik sorunlar 27-35 Bölüm 5: göz yaşı üretimi ve lakrimal sistem bozuklukları 36-42 Bölüm 10:kimyasal ve biyolojik savaşın kapak, konjonktiva ve kornea belirtileri 140-141
2American Academy of Ophthalmology, Temel ve Klinik Bilimler Kursu Cilt 13: Refraktif Cerrahi, (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer)
31. “İnsizyonel Kornea Cerrahisi”, s 61-71, 2010, Güneş Tıp Kitapevleri, ISBN: 978-975-227-276-2
1TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (6-10 Kasım 2019)
2TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (13-18 Kasım 2018)
3TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (5-9 Kasım 2014)
4TOD Okuloplastik video cerrahi sempozyumu, İstanbul (31 Mayıs-1 Haziran 2014)
5TOD Şaşılık ve çocukluk çağında görülen göz problemleri toplantısı, Kocaeli (3-4 mayıs 2014 )
6TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (6-10 Kasım 2013) Kurs adı: Okülofasiyal Estetik Cerrahi
7TOD 36. Bahar Sempozyumu,İstanbul ( 17-19 Mayıs 2013)
8TOD VI. Canlı Cerrahi sempozyumu, İstanbul (23-24 Şubat 2013)
9TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (17-21 Ekim 2012) Kurs adı: Temel Pars Plana Vitrektomi Teknikleri
10TOD 35.Bahar Sempozyumu – Oftalmolojide komplikasyonlar, İstanbul (18-20 Mayıs, 2012)
11TOD 32. Nisan Kursu – Pediatrik Oftalmoloji , Ankara (6-8 Nisan, 2012)
12TOD 2.Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu, İzmir (2-4 Mart, 2012)
13TOD XXXII. Kış Sempozyumu – Oftalmolojide Zor Olgular: Sorundan Çözüme), Eskişehir (21-23 Ocak, 2011)
14TOD XII. Glokom canlı cerrahi sempozyumu, İzmir (11-12 Aralık, 2010)
15Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi X. Oftalmik canlı cerrahi kursu, Ankara ( 21-23 Mayıs 2010)
16TOD 23. Yaz Sempozyumu- Retinanın Vasküler Hastalıkları, Diyarbakır (25-27 Haziran, 2010)
17TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (11-15 Kasım, 2009) Kurs Adı: Vitreoretinal cerrahi (simülasyon kursu)
18TOD 22. Yaz Sempozyumu- Oftalmolojide Komplikasyon , İzmir (26-28 Haziran, 2009)
19İstanbul Retina Günleri 2009 – I. OCT kulubü, istanbul (2 Mayıs , 2009)
20TOD 29.Nisan Kursu -Katarakt , Ankara (10-12 Nisan, 2009)
21Bauch & Lomb Kontakt Lens pratik uygulamalı kursu, Izmir (10 Aralık, 2008)
22TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (19-23 Kasım , 2008)
23TOD 28.NisanKursu- Retina: Güncel Tanı ve Tedavi Ankara (11-13 Nisan, 2008)
24TOD Glokom Canlı Cerrahi Günleri, İzmir (8-9 Aralık, 2007)
25TOD 30.Bahar Sempozyumu –Pediatrik Glokom ve Pediatrik Katarakt, İstanbul (11-13 Mayıs, 2007)
26Dokuz Eylül Üniversitesi Oftalmoloji Birimi 9. İlkbahar Canlı Cerrahi Günleri, İzmir (14-15 Nisan, 2007)
27TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya (28-31 Ekim, 2006)
28Dokuz Eylül Üniversitesi Oftalmoloji Birimi 8. İlkbahar Canlı Cerrahi Günleri, İzmir (6-7 Mayıs, 2006)
29İzmir TOD Şubesinin Aylık Bilimsel Toplantıları (Ekim 2005- Nisan 2010)
137.Avrupa Katarakt ve Refraktif cerrahi kongresi (ESCRS)Paris, Fransa  (14-18 Eylül 2019)
2TOD Göz Kapağı ve Göz çevresi estetiği video kursu, İstanbul, Türkiye (18 Mayıs 2019)
336.Avrupa Katarakt ve Refraktif cerrahi kongresi (ESCRS) Viyana,Avusturya (22-26 Eylül 2018)
435.Avrupa Katarakt ve Refraktif cerrahi kongresi (ESCRS) 2017 Lizbon,Portekiz(7-11 Ekim 2017)
538. Avrupa Şaşılık birimi buluşması Budapeşte, Macaristan (28,29 eylül 2016)
634. Avrupa Oküloplastik ve Rekonstrüktüf Cerrahi (ESOPRS), Brüksel, Belçika (10-12 Eylül 2015)
7The vision care institute of Johnson and Johnson, İletişim, Ön Segment ve Torik Lens Uygulama Semineri, Praq (17-18 Eylül 2012)
8115 th Winter Meeting of Europan Society of Cataract and Refractive Surgeons, İstanbul,Türkiye (18-20 Şubat, 2011
1Kaya Ünsal S, Glokom Tanısı İle Takip Edilen Hastada Hipofiz Adenomu Tespiti Ve Takibi, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18:52-56
2Şen E, Seker Ün E, Yüksel B, Kaya Ünsal S, Uyar M Filtrasyon Cerrahisine Dirençli Sekonder Glokom Olgularında Ex-Press Mini Glokom İmplant Tedavisi Sonuçlarımız , journal of glaucoma and cataract,2014;9(2):93-96
3Kaya Ünsal S, Seker Un E ,Kılınc S. İlk Kez Muayene Olan Dört Yaş Üzeri Çocuklarda Kırma Kusurları Ambliyopi Prevalansı Ve Dermografik Faktörlerle İlişkisi. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2013; 3 (3): 181-185
1Ates M, Hosgorler F, Yuksel O, Unsal SK et.al Nicotine increased VEGF and MMP2 levels in the rat eye and kidney Environ Sci Pollut Res Int. 2019 Nov;26(32):33517-33523.
2Yüksel B, Kaya Unsal S, Onat S. Comparison of fibrin glue and suture technique in pterygium surgery performed with limbal autograft Int. J Ophthalmol. 2010;3(4):316-320

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.