HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Selda Koyuncu

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları

MESLEKİ DENEYİM:

18 Yıl / 50.000 Vaka

MESLEKİ DENEYİM:

18 Yıl / 50.000 Vaka

 

Doğum Tarihi : 1979
Doğum Yeri : Ankara
Eğitim Durumu : Ankara Atatürk Lisesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Lise : Ankara Gazi Anadolu Lisesi
Üniversite : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp
Uzmanlık : Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Alanı : Katarakt Cerrahisi, Refraktif Cerrahi, Oküloplastik Cerrahi
Mesleki Deneyim : 18 Yıl / 50.000 Vaka
1 Türk Oftalmoloji Derneği
2 Türkiye Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği
3 ASCRS
1 Türk Oftalmoloji Kongresi 50. Ulusal Kongresi, 2016
2 TOD 41. Ulusal Kongresi, 2007
3 TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015
4 TOD 46. Ulusal Kongresi, 2012
1 Koyuncu S. , Burcu A. , Şingar E. , Ekşioğlu Ü. , Örnek F. Prognostic Factors in Open Globe Injuries. CEOTI. 2019; 1(1): 25-31.
2 Özlem Yalçın Tök, Selda Koyuncu, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Konjenital ptoziste refraksiyon kusurları, şaşılık ve ambliyopi. TOD Dergisi 2010;40(5):275-270.
3 Refraktif akomodatif esotropyada dekompansasyon kriterleri TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi / 2005
4 Konjenital ptozisli pediatrik hastalarda refraksiyon ve oküler motilite. TOD 40. Oftalmoloji Kongresi / 2006
5 Üst kapak entropionunda cerrahi yaklaşımlarımız ve sonuçları. TOD 40. Oftalmoloji Kongresi / 2006
6 Akomodasyon felci: olgu sunumu. TOD 41. Oftalmoloji Kongresi / 2007
7 Pediatrik hastalarda sekonder göz içi lens implantasyonu. TOD 41. Oftalmoloji Kongresi / 2007
8 Açık glob yaralanmalarında oküler travma sınıflandırması. TOD 44. Oftalmoloji Kongresi / 2010
9 Delici göz yaralanmalarında sonuç görme keskinliğine etki eden faktörler. Sözlü Bildiri TOD 44. Oftalmoloji Kongresi / 2010
10 American Academy of Ophthalmology, 2007-2008, Cilt 2 Kısım II / 5 İngilizce-Türkçe çeviri
11 American Academy of Ophthalmology, 2008-2009, Cilt 12 Kısım I /2 İngilizce-Türkçe çeviri
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ONLINE RANDEVU FORMU

whatsapp

WHATSAPP HATTIMIZDAN

VAKİT KAYBETMEDEN BİZLERE
YAZABİLİRSİNİZ.

0549 772 39 63

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda iletişim bilgilerinizden irtibata geçilecektir. Teşekkürler.