444 0 481

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Kadir Çolakoğlu

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları

MESLEKİ DENEYİM:

20.000 Vaka

Çalıştığı Lokasyon

Bakırköy

MESLEKİ DENEYİM:

20.000 Vaka

Doğum Tarihi:1974
Doğum Yeri:Gümülcine
Eğitim Durumu
Üniversite:Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık:GATA Haydarpaşa Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı:Katarakt Cerrahisi, Korneal Refraktif Cerrahi, Refraktif Lens Cerrahisi, Şaşılık, Oküloplastik Cerrahi, Tıbbi Retina, Glokom.
Mesleki Deneyim:20.000 Vaka
1Türk Tabipleri Birliği
2Bilinçli Hipnoz Derneği
3Türk Oftalmoloji Derneği
1Tıbbi Hipnoz Kursu, 2011
2The Vision Care Institute, 2009
327. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 2007
4Maltepe Üniversitesi Radyolojik Anatomi, 2016
5TOD 43. Ulusal Kongresi, 2009
6TOD Glokom Birliği, 2006

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1Yildirim Y, Kar T, Topal T, Cesmeci E, Kaya A, Colakoglu K, Aksoy Y, Sonmez M, “Comparison of Transcanalicular Multidiode Laser Dacryocystorhinostomy with and without Silicon Tube Intubation.” J Ophthalmol. 2016;2016:6719529. doi: 10.1155/2016/6719529.
2Kar T, Yildirim Y, Topal T, Çolakoğlu K, Ünal MH, ” Efficacy of adjunctive mitomycin C in transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy in different age groups.” Eur J Ophthalmol. 2016 Jan-Feb;26(1):1-5. doi: 10.5301/ejo.5000632.
3Aksoy Y, Kar T, Çolakoglu K, ” Evaluation of anterior chamber inflammation.”, Indian J Ophthalmol. 2015 Mar;63(3):288-9. doi: 10.4103/0301-4738.156952.
4Kar T, Yildirim Y, Altundağ A, Sonmez M, Kaya A, Colakoglu K, Tekeli H, Cayonu M, Hummel T. “The Relationship between Age-Related Macular Degeneration and Olfactory Function.”, Neurodegener Dis. 2015;15(4):219-24. doi: 10.1159/000381216.
5Aksoy Y, Colakoglu K, Kar T, Kaya A, Eyi YE. ” Vogt-Koyanagi-Harada disease has specific ophthalmoscopic findings which will make easy the diagnosis.”, Am J Emerg Med. 2014 May;32(5):483. doi: 10.1016/j.ajem.2014.02.002.
6Aksoy Y, Çolakoglu K, Kaya A. ” Choroidal thickness is affected by many factors which may change the effect of ranibizumab.”, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2014 May;252(5):847-8. doi: 10.1007/s00417-014-2596-4.
7Aksoy Y, Çolakoglu K, Kar T, Sevinc MK, Eyi YE. ” Choroidal thickness is affected by more factors than estimated.”, Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Mar 4;55(3):1311. doi: 10.1167/iovs.13-13820
8Yakup Aksoy, Yusuf Emrah Eyi, Taner Kar, Kadir Çolakoğlu, Ali Ayata, Melih Hamdi Ünal. “Direct Ophthalmoscopic Examination in the Emergency Department: Is It Really Vital?” JAEMCR 2014; 5: 81-3 DOI: 10.5152/jaemcr.2014.56689
9Eyi YE, Aksoy Y, Zorlu E, Kaya A, Ozturk K, Colakoglu K. ” Is S100B protein level really not an indicator of brain damage due to carbon monoxide poisoning in children?”,
Am J Emerg Med. 2013 Oct;31(10):1531. doi: 10.1016/j.ajem.2013.07.015
10Aksoy Y, Eyi YE, Colakoglu K, Zorlu E, Yesil FG. ” Culture positivity for exact diagnosis of Pseudomonas aeruginosa endophthalmitis.”, Arq Bras Oftalmol. 2013 MarApr;76(2):133.
11Gundogan FC, Colakoglu K, Sahin OF. ” Increased latency of visual evoked potentials in healthy women during menstruation.”, J Ophthalmic Vis Res. 2013 Jan;8(1):94-6
12Gundogan FC, Colakoglu K, Isilak Z. “Cone pathway function in relation to asymmetric carotid artery stenosis: correlation to blood pressure.” Acta Ophthalmol. 2013 Feb;91(1):e71. doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02567
13Gundogan FC, Colakoglu K, Yucel M. “Reduced retinal nerve fiber layer thickness and macular volume in pediatric multiple sclerosis.” J Child Neurol. 2012 Dec;27(12):1620; discussion 1621-2. doi: 10.1177/0883073812458712
14Aydin A, Karadayi K, Aykan U, Can G, Colakoglu K, Bilge AH. “Effectiveness of topical ciclosporin A treatment after excision of primary pterygium and limbal conjunctival autograft.” J Fr Ophtalmol. 2008 Sep;31(7):699-704. French. Erratum in: J Fr Ophtalmol. 2010 Jun;33(6):435
15Ayse Ebru Bahadır, Tahir Kansu Bozkurt, Melih Ünal, Kadir Çolakoğlu, Hulya Tireli. “Central Serous Chorioretinopathy Following Pulse Corticosteroid Therapy in Multiple Sclerosis ”Journal Neuro-Ophthalmology Volume 36, 2012 – Issue 4 137-137
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (proceedings) Basılan Bildiriler
1AYDIN A, Karadayi K, Can G, Colakoglu K, Bilge AH. Efficacité du traitement topique de ciclosporine A après l’excision du ptérygion primaire et l’autogreffe conjonctivolimbique. Communication Orale, 114e Congrès de la Société Française d’Ophtalmologie (SFO 2008) ,Du 10 mai au 14 mai 2008 Palais des Congrès,JFO Résumés page :1s38 Paris, France
2Salcan I, Akyan U, Colakoglu K, AYDIN A, Ersanli D. The correlation of angle opening distance, angle recess area and trabecular-irisangle in the quantitative evaluation of the anterior chamber angle by ultrasound biomicroscopy. 9th European Glaucoma Society Congress 12-17 September 2010, Madrid Spain
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1KAR TANER, YILDIRIM YILDIRAY, TOPAL TUNCAY, SAĞDIÇ SERCAN KORAY, ÇOLAKOĞLU KADİR, ÜNAL MELİH HAMDİ ” Künt Kapalı Glob Travması Olgularının Epidemiyolojik Değerlendirmesi”, MN Oftalmoloji Volume:22 No:4 2015 233-237
2Kadir ÇOLAKOĞLU, Ali AYDIN, Taner KAR, Ali AYATA, Ümit AYKAN, Melih ÜNAL, Aptullah HAHOLU, Dilaver ERŞANLI ” Trabekülektomi Uygulanan Tavşanlarda Bevacizumab’ın Konjonktival Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi”, Glokom-Katarakt Dergisi 2014, Vol 11, Num 3
3KAR TANER, AYDIN ALİ, ÇOLAKOĞLU KADİR, AKSOY YAKUP, ERŞANLI DİLAVER, ” Miyopik Gözlerde Merkezi Kornea Kalınlığının Değerlendirilmesi”, MN Oftalmoloji 2012 Cilt:19, Sayı:2, 72-75
4İlhami Salcan, Ümit Aykan, Kadir Çolakoğlu, Ali Aydın, Dilaver Erşanlı. “Sağlıklı, Genç, Erkek Popülasyonda Ultrason Biyomikroskopi ile Saptanan Ön Kamara Açısına Ait Nicel Değerler” Turk J Ophthalmol 2010; 40: 194-198
5Aykan Ümit; Çolakoğlu Kadir; Aydin Ali; Bilge Ahmet Hamdi. “Asemptomatik, Multipl Siliyer Cisim Kisti Tanısında Ultrason Biyomikroskopinin Değeri.” Glokom-Katarakt/ Journal of Glaucoma-Cataract. Jun2009, Vol. 4 Issue 2, p124-127
6Ayata Ali; Sönmez Murat; Çolakoğlu Kadir; Ünal Melih; Erşanli Dilaver. “Lamellar Maküla Deliği Olgulannda Klinik Bulgular.” Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous. Mar2009, Vol. 17 Issue 1, p23-27
7Ali Aydın, Tamer Fazıl Yıldız, Cengiz Duman, Kadir Çolakoğlu, Ahmet Hamdi Bilge. “Fiksatör Gözünde Çift Elevatör Felci Olan Hastaya Tedavi Yaklaşımı” Turk J Ophthalmol 2008; 38: 256-259
8AYATA A, SÖNMEZ M, ÇOLAKOĞLU K, ÜNAL M, ERŞANLI D. “Lamellar Makula Deliği Olgularında Klinik Bulgular.” Journal of Retina-Vitreous. 2009;17(1):23-27
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1ÇOLAKOĞLU KADİR, AYDIN ALİ, KAR TANER, AYATA ALİ, AYKAN ÜMİT, ÜNAL MELİH HAMDİ, HAHOLU APTULLAH, ERŞANLI DİLAVER, “Bevacizumab’ın trabekülektomi uygulanan tavşanların konjonktivasında yara iyileşmesi üzerine etkisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 29 Eylül 2010- 3 Ekim 2010

 

1Double Tree by Hilton Hotel Moda/ Kadıköy (Prof. Dr. Murat Karaçorlu “Pakikoroid Spektrum Retina Dekolmanında Retina Rijidite ve Tedavisi 27 Kasım 2017
2Glokomda Temel Taşlar (Prof. Dr.Nevbahar Tamçelik ) Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel 16 Ocak 2018
3Kornea Refraktif Cerrahide Gelişmeler ve İlginç Olgular (Prof. Dr. Orkun Müftüoğlu – Double Tree by Hilton Hotel Moda) 7 Şubat 2018
4Multifokal-Trifokal Lenslerin Optik Dizaynı ve Kliniğe Yansıması ( Doç. Dr. Zeki Tunç – Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel) 21 Mart 2018
5Oküler Travma Olgularında Arka Segment Yaralanmaları ve Travma Sonrası Işık Görmeyen Göze Yaklaşım (Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu – Double Tree By Hilton Moda Hotel) 4 Mayıs 2018
6Sorularla Fonksiyonel Tıp (Dr. Mustafa Atasoy – Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel) 18 Eylül 2018
7Glokomda Tüp Implantation, Zor Olgular ve Çözümler (Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç – Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel) 19 Mart 2019
8Vitreoretinal Arayüzey Patolojileri ve Cerrahisi ( Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu- Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel) 11 Nisan 2019
9Zorlu Vakalarda Keratoplasti ve Yapay Kornea (Prof. Dr. Orkun Müftüoğlu Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel) 28 Mayıs 2019

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.