444 0 481

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Gülçin Ergeldi Kalfa

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları

MESLEKİ DENEYİM:

7 Yıl / 8.000 Vaka

Çalıştığı Lokasyon

Kocatepe

MESLEKİ DENEYİM:

7 Yıl / 8.000 Vaka

Doğum Tarihi:1991
Doğum Yeri:Keçiören
Eğitim Durumu
Lise:Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi
Üniversite:İstanbul Tıp Fakültesi
Uzmanlık:Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Ankara Şehir Hastanesi
Uzmanlık Alanı:Katarakt, Oküloplastik cerrahi, Excimer lazer tedavileri, Kornea ve Oküler yüzey hastalıkları, Keratokonus, Kuru göz, Pterjium, Kontakt lens, Medikal retina ve lazer uygulamaları
Mesleki Deneyim:7 Yıl / 8.000 Vaka
1Türk Oftalmoloji Derneği
2Ankara Tabip Odası
1International Council of Ophthalmology (ICO) Visual Sciences 2020
2International Council of Ophthalmology (ICO) Optics, Refraction, and Instruments 2020
3The European Board of Ophthalmology Diploma (EBOD) 2022
AUluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1Yuksel N, Unal O, Mutlu M, Ergeldi G, Caglayan M. (2019). Real-time ultrasound elastographic evaluation of extraocular muscle involvement in Graves’ ophthalmopathy. Orbit, 1-5.
BUluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :
1Saraç Ö, Eyidoğan D, Ergeldi G, Çağıl N. Comparison of two epithelial removal techniques prior to accelerated corneal cross-linking for progressive keratoconus: Mechanical removal or transepithelial laser ablation  (International CXL Experts Meeting 2019)
CUlusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1Taşçı Y, Saraç Ö, Ergeldi G, Özdaş D, Çağıl N. (2019). Lenstar Biyometri ve Sirius Topografi Cihazları ile Sağlıklı Bireylerden Ölçülen Ön Segment Parametrelerinin ve Pupil Ofsetin Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, 28(1), 29-36.
2Ozdemir O, Ergeldi G, Bayrak A, Karahan E, Arman A. (2022) Peripheral Facial Paralysis in a Newborn with Charge Syndrome. Journal of Retina Vitreus 2022; 31: 62-67
DUlusal bilimsel toplantılarda sunulan  bildiriler:
1Ergeldi G, Saraç Ö, Yıldız Taşcı Y, Çağıl N. Korneal Çapraz Bağlama Tedavisi Olan Keratokonus Hastalarında Yaşam Kalitesi, Görme Fonksiyonları ve Hasta Memnuniyeti. TOD 52. Ulusal Kongre, Antalya, 2018
2Eyidoğan D , Saraç Ö, Ergeldi G, Çağıl N. Progresif keratokonus tedavisinde modifiye Cretan protokolünün görsel, refraktif ve topografik olarak 3 yıllık etkinliği. TOD 52. Ulusal Kongre, Antalya, 2018
3Delioğlu Ensari E, Saraç Ö, Ergeldi G. Miyop Hastalarda Senofilcon A ve Comfilcon A Lensler ile Görme İlişkili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. TOD 53. Ulusal Kongre, Antalya, 2019
4Ergeldi G, Saraç Ö ,Çağlayan M , Özdaş D, Delioğlu Ensari E, Sinjab M, Çağıl N. Keratokonusta koni desen ve yerleşimine göre korneal çapraz bağlama tedavisinin etkinliği. TOD 53. Ulusal Kongre, Antalya, 2019
5Ergeldi G, Saraç Ö, Uğurlu N, Erdal E, Çağıl N. Keratokonus etyopatogenezinde kornea epiteli nöropeptit seviyelerinin rolü. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 2020
6Avcı Ö, Altınkurt E, Ergeldi G, Saraç Ö, Çağıl N. Scheimpflug- placido kornea topografisi parametrelerinden oluşturulan lojistik regresyon modelinin erken evre keratokonuslardaki etkinliği. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 2020
7Mendi N, Saraç Ö, Ergeldi G, Çağıl N. İleri evre keratokonusta korneal kollajen çapraz bağlama tedavisi etkili mi? TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 2020
Yurtiçi Posterler
1Ergeldi G, Akçay EK, Yüksel N. Frontal osteomlu olguda gelişen psödotümör orbita sendromu,  (PS-0557) TOD 51. Ulusal Kongre, Antalya, 2017
2Güler F, Saraç Ö, Ergeldi G, Çağıl N. Progresif keratokonus hastasında korneal çapraz bağlama tedavisi sonrası gelişen endoftalmi (PS-251) TOD 53. Ulusal Kongre, Antalya, 2019
3Yüzbaşıoğlu S, Ergeldi G, Yülek F. İntermitan ekzotropyalarda myopik fazla düzeltmenin etkisi (PS-506) TOD 53. Ulusal Kongre, Antalya, 2019
4Ergeldi G, Özdemir Ö, Bayrak A, Karahan E, Arman A. CHARGE sendromlu bir yenidoğanda periferik yüz felci (EP-232) TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 2020
1TOD 51. ULUSAL KONGRE, 2017
2TOD 52. ULUSAL KONGRE, 2018
3Sağlık Bilimleri Oftalmoloji Günleri, 2018
4TOD 38. NİSAN KURSU- UVEA HASTALIKLARI, 2018
5Academy for Eyecare Excellence- Yumuşak Kontakt Lens Temel Uygulama Prensipleri, 2018
6TOD 53 ULUSAL KONGRE, 2019
7TOD 39. NİSAN KURSU- RETİNA HASTALIKLARINDA GÜNCEL TANI VE TEDAVİLER, 2019
8TOD 20. Esat Işık Uygulamalı Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu, 2019
9TOD SANAL ULUSAL KONGRESİ VE CANLI CERRAHİ BİLEŞİK TOPLANTISI, 2020
10TOD 41. NİSAN KURSU- OPTİK, REFRAKSİYON VE REFRAKTİF CERRAHİ, 2022

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.