arife esra kocakaya
HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Arife Esra Kocakaya

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları

MESLEKİ DENEYİM:

15 Yıl / 32.000 Vaka

MESLEKİ DENEYİM:

15 Yıl / 32.000 Vaka

Doğum Tarihi:1982
Doğum Yeri:Aydın
Eğitim Durumu
Üniversite:Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık:İzmir Atatürk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Alanı:Katarakt, Okuloplastik Cerrahi,Şaşılık, Laser Tedavileri,Şaşılık Glokom
Mesleki Deneyim:15 Yıl / 32.000 Vaka
1Türk Oftalmoloji Derneği
2Türk Tabipleri Birliği
1İZMİR ATATÜRK E.A.H İLETİŞİM EĞİTİM PROGRAMI 2007, İZMİR
2TOD 43. ULUSAL KONGRESİ ÖZELLİKLİ OLGULARDA KATARAKT CERRAHİSİ UYGULAMALI KURSU 2009, ANTALYA
3İZMİR ATATÜRK E.A.H CPR EĞİTİM PROGRAMI 2009, İZMİR
4KONTAKT LENS KURSU ASİSTAN EĞİTİMİ 30 NİSAN – 2 MAYIS 2010, KIBRIS
5TOD 31. NİSAN KURSU OKULOPLASTİK CERRAHİ VE OKULER ONKOLOJİ 01-03 NİSAN 2011, ANKARA
6DENTSEM BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALI KURSU 2017, KIBRIS
751. ULUSAL KONGRESİ KATARAKT VE REFRAKSİYON CERRAHİSİ BILEP KURSU 2017, ANTALYA
8TOD 38. NİSAN KURSU UVEA HASTALIKLARI 2018, ANKARA
9OKULOPLASTİK CERRAHİ BİRİMİ BECERİ AKTARIM KURSU – ORBİTA HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEME 2018, ANKARA
10KATARAKT VE REFRAKSİYON CERRAHİSİ BECERİ AKTARIM KURSU REFRAKTİF CERRAHİ ÖNCESİ KORNEA TOPOGRAFİSİ 2018, İSTANBUL
11OKULOPLASTİK CERRAHİ BİRİMİ BECERİ AKTARIM KURSU -3 PERİOCULAR COSMETIC REJUVENATION : BOTULİNUM TOXİN AND FİLLER APPLİCATİONS 2018, İSTANBUL
127. ANNUAL MEETİNG THE EUROPEAN SOCİETY OF OPHTHALMİC PLASTİC AND RECONSTRUCTİVE SURGERY PREMEETİNG COURSE BUCHAREST 2018, ROMANİA
13AMERİCAN ACADEMY OF OPHTALMOLGY 2018 CADAVER COURSE ( KADAVRA KURSU) : BLEPHAROPLASTY CHİCAGO ILLİONİS
14AMERİCAN ACADEMY OF OPHTALMOLGY 2018 CADAVER COURSE ( KADAVRA KURSU ) : FUNDAMENTAL FACELİFTİNG TECHNİQUES CHİCAGO ILLİONİS
15TOD BECERİ AKTARIM KURSU : AESTHETETİC EYELİD SURGERY AND PERİORBİTAL REJUVENATİON VİDEO COURSE 2019, İSTANBUL
16TOD 53. ULUSAL KONGRESİ KATARAKT VE REFRAKSİYON CERRAHİSİ BILEP KURSU 2019, ANTALYA
17TOD 53. ULUSAL KONGRESİ OKULER ONKOLOJİ BİRİMİ VE OKULOPLASTİK CERRAHİ BILEP KURSU 2019 ANTALYA
18TOD BECERİ AKTARIM KURSU : OLGU VE VİDEOLAR İE LAKRİMAL SİSTEM YAKLAŞIMLARI  2019, İSTANBUL
19TOD BECERİ VE AKTARIM KURSU : KAPAK MALPOZİSYONLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELER YAPIYORUM?  2019,İZMİR
20TOD BECERİ AKTARIM KURSU : VİREORETİNAL CERRAHİ SİMÜLASYON KURSU 2020, BURSA
21TOD BECERİ AKTARIM KURSU : PTOSİS CERRAHİSİ 2020, ANKARA
22TOD 2020 SANAL ULUSAL KONGRESİ VE CANLI CERRAHİ BİRLEŞİK TOPLANTISI
2338TH CONGRESS OF THE ESCRS ONLİNE. LİVE. INTERACTİVE 2020
1HÜSEYİN ASLANKARA-ARİFE ESRA KOCAKAYA-CEM YILDIRIM-FEMTOSANİYE LASER YARDIMLİ KATARAKT CERRAHİ DENEYİMİ : İLK 100 OLGU GLAKOM,KATARAKT, ARALIK 2018 CİLT 13 SAYI 4
2UĞURLU S,KOCAKAYA S,EKİM M COMPARİSYONOF VİSİON RELATED GUALİTY OF LİFE İN PRİMARY OPEN ANGLE GLUAUCOMA AND DRY TYPE AGE RELATED MACULAR DEGENERATİON EYE 2017
3KOCAKAYA E UĞURLU S AVŞAR R NORMAL POPÜLASYONDA ÇEŞİTLİ KONSSANTRASYONLARDA FLORESEİN  KAYBOLMA  TESTİNİN  ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ TOD 43. ULUSAL KONGRESİ ANTALYA 2009
4TOD 45. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ GİRNE KKTC 2011
5TOD 47. ULUSAL OFTAMOLOJİ KONGRESİ ANTALYA 2013
6TOD 48. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ ANTALYA 2014
7TOD 49. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ İSTANBUL 2015
8TOD 51. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ İANTALYA 2017
9TOD 52. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ ANTALYA 2018
10TOD 40 KİS SEMPOYOMU 2019
11KOCAKAYA TANIDAN TANIYA OFTALMOLOJİ YAYIN EVİ PALME YAYINCILIK
1TOD XX. YAZ SEMPOZYUMU 2007 İZMİR
2TOD XXI. YAZ SEMPOZYUMU GERİATRİF OFTALMOLOJİ 208 KAPADOKYA
3TOD XXII. YAZ SEMPOZYUMU OFTALMOLOJİ KOMPLİKASYON 2009 İZMİR
4TOD 43. ULUSAL KONGRESİ 2009 ANTALYA
5TOD IV OPC CANLI CERRAHİ 2010 İSTANBUL
6TOD 46.ULUSAL KONGRESİ  2012 ANTALYA
7TOD 48-49-50-51 ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2014-2015-2016-2017

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda iletişim bilgilerinizden irtibata geçilecektir. Teşekkürler.