HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Cansu Palas

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları

MESLEKİ DENEYİM:

7 Yıl / 10.000 Vaka

MESLEKİ DENEYİM:

7 Yıl / 10.000 Vaka

Doğum Tarihi : 1991
Doğum Yeri : Afyonkarahisar
Eğitim Durumu :
Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık : Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzmanlık Alanı : Göz Hastalıkları, Katarakt cerrahisi ve Akıllı Lens, Refraktif Cerrah (Lazer Tedavileri) Oküloplastik Cerrahi (Göz Kapağı Estetiği), Kornea ve Oküler Yüzey Hastalıkları, Keratokonus, Kuru Göz, Pterjium, Gözyaşı Kanal Tıkanıklıkları
Mesleki Deneyim : 7 Yıl / 10.000 Vaka
1 Türkiye Oftalmoloji Derneği
2 Türkiye Tabipler Birliği
3 American Academi of Ophtamology (AAO
1 15. Esat Işık Optik Refraksiyon Ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu-2017
2 İzmir TOD VRC /KRC Simulasyon Kursu-2019
3 hea Pharma-Genç Oftalmologlar Yarışıyor – İatrojenik Kuru Göz Birincilik Ödülü-2019
1 Alport Sendromlu Pediatrik Olguların Ön Segment Bulguları -51. TOD Ulusal Kongre -2017 (Poster)
2 Göz Dışı Cerrahi Sonrasında Bilateral Anterior İskemik Optik Nöropati–51. TOD Ulusal Kongre -2017 (Poster)
3 Toksoplasma Koryoretiniti Komplikasyonu Olarak Retinal Arter Dal Tıkanıklığı:Olgu Sunumu-52. TOD Ulusal Kongre -2018 (Poster)
4 Purtscher ve Purtscher Benzeri Retinopati-52. TOD Ulusal Kongre -2018 (Poster)
5 Varisella zoster virüs enfeksiyonu ile ilişkili üveit ve retina vasküliti: Olgu sunumu-53. TOD Ulusal Kongre -2019 (Poster)
6 Nontravmatik Korneal Perforasyonda Başarılı Medikal Tedavi;Bir olgu sunumu- 53. TOD Ulusal Kongre -2019 (Poster )
7 Katarakt Cerrahisinin Gözyaşı Menisküs Parametreleri Üzerine Etkisi-TOD 41. Kış Sempozyumu
1 Academy for Eye Care Excellence-2016
2 Academy for Eye Care Excellence-2017
3 40. TOD Bahar Sempozyumu-2017
4 15. Esat Işık Optik Refraksiyon Ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu-2017
5 51. TOD Ulusal Kongre -2017
6 Gözde Pratik Yaklaşımlar -2017
7 52. TOD Ulusal kongre -2018
8 42. TOD Bahar Sempozyumu -2019
9 Théacademy Toplantısı -2019

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda iletişim bilgilerinizden irtibata geçilecektir. Teşekkürler.