444 0 481

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

HEKİMLERİMİZ

Op. Dr. Burcu Polat Gültekin

UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları

MESLEKİ DENEYİM:

17 Yıl / 20.000 Vaka

Çalıştığı Lokasyon

Çiğli

MESLEKİ DENEYİM:

17 Yıl / 20.000 Vaka

Doğum Tarihi:1982
Doğum Yeri:Tunceli
Eğitim Durumu
Üniversite:Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı:Medikal ve Cerrahi Retina, Katarakt, Laser Tedavileri
Mesleki Deneyim:17 yıl/ 20.000 vaka
1Türkiye Oftalmoloji Derneği
2European Society of Retina Specialists (Euretina)
3Türk Tabipler Birliği
1International Council of Ophthalmology (ICO) Basic Science Examination Part I, 2010.
2Sixth modüle, European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO)  Surgical Retina, Ankara, 2012.
3Sixth modüle, European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO)  Medical Retina, Lugano, 2015.
4International Council of Ophthalmology (ICO) Optics and Refraction Examination Part II, 2015.
5Medikal Retina Observership Eğitimi, 5-30 Ekim 2015, Luigi Sacco Hospital, Milano.
6International Council of Ophthalmology (ICO) Clinical Sciences Examination Part III, 2016.
7Fellow of European Board of Ophthalmology Diploma, (FEBO), 2016.
8Biyoistatistik uygulamaları sertifikası, Ankara, 21 Ocak 2017.
9Sağlık Bakanlığı İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası, 18 Mart 2019.
10Temel İyi Klinik Uygulamalar sertifikası, 5 Şubat-18 Mart 2019.
11Klinik Araştırmalarda Planlama Eğitimi, 23-24 Şubat 2019.
12Klinik Araştırmalarda İleri Düzey Eğitim, 21-22 Aralık 2019.
13kal ve Cerrahi Retina Fellowship Eğitimi, Mayıs-Temmuz 2022, Ludwig-Maximilian Üniversitesi, Münich.
AULUSLARASI VE ULUSAL YAYINLAR
1Gündüz K, Demirel S, Günalp İ, Polat B.  Surgical approaches used in the reconstruction of the eyelids after excision of malignant tumors.    Ann Ophthalmol (Skokie) 2006; 38(3), 207-212.
2Polat Gültekin B, Bulut A, Bilen N, Kalaycı D.  Comparison of Macular Pigment Optical Density between Phakic and Pseudophakic Eyes.  Biomed Res 2018;29(8):1653-1656.
3Bayraktar Bilen N, Titiz AP, Bilen S, Polat Gultekin B, Sahin Hamurcu M, Kalayci D. Optical coherence tomography and neurodegeneration in epilepsy. Eur J Ophthalmol 2021 Jan;31(1):252-257.
4Çavdarli C, Çavdarli B, Topcu-Yilmaz P, Polat Gültekin B. Optical coherence tomography-angiographic vascular densities in Familial Mediterranean Fever (FMF) Patients with M694V Mutations. Ophthalmic Genet. 2020 Jun;41(3):257-262.
5Polat Gültekin B, Şahlı E.  Macular pigment optical density in central serous chorioretinopathy. Ther Adv in Ophthalmol 2021;Vol. 13: 1–8.
6Hamurcu MS, Polat Gültekin B, Koca S, Durmus BS. Evaluation of migraine patients with optical coherence tomography angiography.  Int Ophthalmol. 2021 Jul 22.  doi: 10.1007/s10792-021-01962-3.
7Gültekin BP. Treatment Results of Nondamaging Online Laser Therapy in Diabetic Macular Edema. Ther Adv in Ophthalmol 2022; 2022, Vol. 14: 1–7.  https://doi.org/10.1177/25158414211063284
8Polat Gültekin B, Kalaycı D, Duru Z. Outcome of pneumatic retinopexy according to the method of retinopexy.  Ophthalmologica 2014;232(suppl 2):pp. 77-77. Abstracts DOI: 10.1159/000368726. ESASO Retina Academy, 14-15 Kasım 2014.
9Koca S, Kalaycı D, Gültekin B.  Comparison of outcomes of 23 and 25 gauge high-speed transconjunctival vitrectomy surgery for complications of proliferative diabetic retinopathy.

Ophthalmologica 2014;232(suppl 2): pp. 76-76. Abstracts DOI: 10.1159/000368726. ESASO Retina Academy, 14-15 Kasım 2014.

10Polat B, Batıoğlu F, Astam N, Özmert E. Diabetik Retinopati Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab’ın Etkinliği. MN Oftalmoloji 2007; 4(14), 255-258
11Polat B, Batıoğlu F.  Diabetik retinopatide güncel tıbbi tedavi yaklaşımları. Retina-Vitreus 2007;15(3): 153-9.
12Polat Gültekin B. Uçakhan Gündüz Ö. Kanpolat A. Kornea Neovaskülarizasyonunda Subkonjunktival Bevacizumab Enjeksiyonu.  MN Oftalmoloji 2010;17(4):197-201
13Gültekin B.  Göz doktoru, göz dibi muayenesinde nelere dikkat eder? Numune Sağlık Dergisi, Mayıs-Temmuz 2012 (9);56-57.
14Kalaycı D, Gültekin K, Duru N, Gültekin B.  Yüksek hızlı transkonjonktival vitrektomi sistemi ile ameliyat edilen olguların intra-operatif ve post-operatif erken dönemde değerlendirilmesi. Retina-Vitreus 2013;21:33-37.
15Gültekin B, Kalaycı D, Onaral C, Gültekin K.  Vitreus kisti olan bir olgu sunumu.           Retina-Vitreus 2014, 22 (2), 157-158
16Polat Gültekin B, Hamurcu M, Serdar K, Ekicier Acar S.  A case of Alport’s syndrome with nyctalopia.    Ret-Vit 2017;26:75-78.
17Kalaycı D, Gültekin B, Baysan A, Serdar K. Diyabetik makula ödeminde sarı eşik altı mikropuls laser tedavisi-ilk sonuçlar. Ret-Vit 2017;26:228-231
18Polat Gültekin B. Regmatojen Retina Dekolmanında Epidemiyoloji, Prevalans, İnsidans.

Güncel Retina 2019; 3(3): 135-138.

19Koca S, Kalaycı D, Polat Gültekin B, Karabulut E.  Diyabetik Retinopati Komplikasyonlarında 23-G ve 25-G+ Transkonjonktival Vitrektominin Kısa Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması.  MN Oftalmoloji 2019, 26(4): 202-207.
20Yazar Z, Polat Gültekin B. Retinal Arter Tıkanıklığında Acil Yaklaşım, Güncel Tedavi ve Yeni Geliştirilmekte Olan Tedaviler. Güncel Retina 2020; 4(1): 18-25.
21Gültekin BP, Topcu PY. Evaluation of Vascular and Neural Parameters in Amblyopia.

Ann of Med Research 2022;29(1): 1-4.

22Gültekin BP, Yazar Z. Neovasküler Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında

Vitreus İçine Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Uygulamalarının Koroid Kalınlığına Etkisi. MN Oftalmoloji. 2022;29(1):49-53.

23Bayraktar Bilen N, Aydin MS, Polat Gultekin B, Dagdas S, Ceran F, Kalayci D, Ozet G. Assessment of Optic Disc and Macula of Polycythemia Vera Patients by Optical Coherence Tomography Angiography. Firat Med J 2022; 27(1): 11-15.
BBİLDİRİLER
1Polat B, Gündüz K, Günalp İ, Demirel S.  Kapak Malign Tümörlerinde Rekonstrüktif Cerrahi Yöntemlerimiz ve Sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 29.Bahar Sempozyumu, 2006, İstanbul.  (Serbest Bildiri)
2Polat B, Batıoğlu F, Astam N, Özmert E.  Diabetik Retinopati Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab’ın Etkinliği. Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Kongresi, 2007, Antalya. (Serbest Bildiri)
3Polat B, Gündüz K, Erden E, Palamar M. Lakrimal Bez Kitlelerinde Tanı ve Tedavi.  Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Kongresi, 2008, Antalya. (Serbest Bildiri)
4Polat B, Gündüz K, Kuzu I.  Oküler Adneksal Lenfomalı olgularda Klinik Bulgular ve Tedavi Sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Kongresi, 2008, Antalya. (Poster)
5Polat Gültekin B, Uçakhan Gündüz Ö, Kanpolat A.  Kornea Neovaskülarizasyonunda Subkonjonktival Bevacizumab Enjeksiyonu. Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Kongresi, 2009, Antalya. (Serbest Bildiri)
6Polat Gültekin B, Gündüz K.  Orbita Kitlelerinde Histopatolojik Tanıya Göre Sınıflandırma ve Tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği 44.Ulusal Kongresi, 2010, Antalya. (Serbest Bildiri)
7Kalaycı D, Gültekin K, Duru N, Gültekin B, Hasıripi H. Yüksek hızlı transkonjonktival vitrektomi sistemi ile opere edilen olgularda erken dönem sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2011. (Serbest Bildiri)
8Kalaycı D, Koca S, Gültekin B, Duru Z, Köseoğlu A.   Transkonjonktival yüksek hızlı 25G+ vitrektomi sistemi ile opere edilen olgularda erken dönem sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği 46.Ulusal Kongresi, 2012, Antalya. (Serbest Bildiri)
9Gültekin K, Kalaycı D, Gültekin B, Karakurt A.   Epiretinal Membran ve Maküla Ödeminin Eşlik Ettiği Bir Gyrate Atrofi Olgusu. Türk Oftalmoloji Derneği 46.Ulusal Kongresi,2012, Antalya. (Poster)
10Duru Z, Kalaycı D, Koca S, Gültekin B, Serdar K, Bulut AK.   Intravitreal enjeksiyonlarda topikal anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması.  Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya. (Poster)
11Polat Gültekin B, Kalaycı D, Duru Z.   Pnömotik retinopeksi olgularında retinopeksi yöntemine göre başarının karşılaştırılması.  Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, 2014, Antalya. (Poster)
12Koca S, Kalaycı D, Gültekin B. Proliferatif diyabetik retinopati komplikasyonlarının tedavisinde yüksek hızlı transkonjonktival 25 ve 23 gauge vitrektomi sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, 2014, Antalya. (Poster)
13Polat Gültekin B, Ekicier S, Bulut A, Kalaycı D. Makula pigment optik dansitesinin fakik ve psödofakik olgularda değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi, 2015, İstanbul. (Poster)
14Kalaycı D, Polat Gültekin B, Baysan A, Serdar K. Diyabetik makula ödeminde mikropulse laser tedavisi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi, 2015, İstanbul. (Serbest Bildiri)
15Köseoğlu Çelik A, Serdar K, Kalaycı D, Polat Gültekin B, Baysan A. Bevacizumab tedavisine rağmen devam eden diyabetik maküler ödemli olgularda ranibizumab tedavisinin değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi, 2015, İstanbul. (Poster)
16Bayraktar Bilen N, Serdar K, Polat Gültekin B, Soysal H, Karakurt A. Konjonktival intraepitelyal neoplazili bir olgu sunumu. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi, 2015, İstanbul. (Poster)
17Polat Gültekin B, Kalaycı D, Serdar K, Koca S, Akkan S. Diyabetik makula ödeminde ‘ End Point Management ‘ laser fotokoagülasyon tekniği ile kısa dönem sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, 2016, Antalya. (Serbest Bildiri)
18Polat Gültekin B, Kalaycı D, Koca S, Ellialtıoğlu Ş. Lameller makula deliğinde optik koherens tomografi anjiografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi, 2018, Antalya. (Poster)
19Polat Gültekin B, Topçu Yılmaz P. Ambliyopide optik koherens tomografi anjiografi cihazı ile saptanan bulgular. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, 2019, Antalya. (Serbest Bildiri)
20Keskinel D, Kalaycı D, Polat Gültekin B. Retina dekolmanının tedavisi için uygulanan pars plana vitrektomi sonrası oluşan yeni subretinal sıvı lezyonları ve izlemi. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, 2019, Antalya. (Poster)
21Aydoğmuş FSA, Kalaycı D, Gültekin BP.   Fovea Merkezini Tutmayan Diyabetik Maküla Ödeminde Hasarsız Retina Laser Tedavisi (NRT) Yoluyla Eşik Altı Laser Tedavisi.   Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020. (Serbest Bildiri)
22Bayraktar Bilen N, Polat Gültekin B. Diyabetik olgularda korneal yoğunluğun değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği Sanal 42. Kış Sempozyumu, 30-31 Ocak 2021. (Poster)
23Özdemir Ö, Polat Gültekin B.  Gebe Bir Hastada Görülen Akomodasyon Spazmı ve Tedavisi. TOD Sanal Mart Sempozyumu, 13-14 Mart 2021. (Poster).
24Özaltun ÖA, Özdemir Ö, Polat Gültekin B. Yüksek miyopi olgusunda sistemik hastalık birlikteliği. TOD Mart Sempozyumu 2021, 13-14 Mart 2021. (Poster).
25Polat Gültekin B, Hamurcu M, Kalaycı D. Strabismik ambliyopi olgusunda Oküler Toksokaryazis.  (Poster, PS-ŞA-25), TOD Ulusal Sempozyumu 2021; Antalya.
26Aydogmuş FSA, Kalaycı D, Polat Gültekin B. Subthreshold laser therapy via non-damaging retinal therapy (NRT) in patients with non-center involved diabetic macular edema. Euretina 2021 Virtual congress, ID: 8469.    (Serbest Bildiri)
27Polat Gültekin B, Hamurcu M. Diyabetik olgularda optik koherens tomografi anjiografi ile saptanan erken vasküler değişiklikler. Ankara 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 1-3 Nisan 2022, Ankara. (Serbest Bildiri)
1Yazar Z, Polat Gültekin B. Diyabetik retinopati ve makulopati: Tedavi maliyeti ve etkinlik. Yazar Z, editör. Diyabetik Retinopati ve Makulopati. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.108-14.     
1III. Mediterrenean Retina Meeting, 2008, İstanbul.
2The Course: Communication, Complication and Astigmatism in Contact Lens Practice, 2009, Prag.
3III.World Congress on Controversies in Ophthalmology, 2012, İstanbul.
4XIV. European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO) Retina Academy, 2014, İstanbul.
5XV. European Society of Retina Specialists (EURETINA) congress, 2015, Nice.
6XVI. European Society of Retina Specialists (EURETINA) congress, 2016, Kopenhag.
7American Academy of Ophthalmology, 2016, Chicago.
8Türk Oftalmoloji Derneği 26.Ulusal Oftalmoloji kursu, Ankara, 2006.
9VIII.İlkbahar Canlı Cerrahi günleri, İzmir, 2006.
10Türk Oftalmoloji Derneği 29. Bahar sempozyumu, İstanbul, 2006.
11Türk Oftalmoloji Derneği 27.Ulusal Oftalmoloji kursu, Ankara, 2007.
12VII. Oftalmik Cerrahi Kursu, Ankara, 2007.
13Oküler Anjiogenezis toplantısı, Ankara, 2007.
14Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
15Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Kongresi, Antalya, 2008
16İstanbul Retina günleri I.OCT kulübü toplantısı, İstanbul, 2009.
17Türk Oftalmoloji Derneği 29.Ulusal Oftalmoloji kursu, Ankara, 2009.
18Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Kongresi, Antalya, 2009.
19V. Mezuniyet sonrası Eğitim Programı – Tıbbi&Cerrahi Retina ‘Güncel Görüntüleme Yöntemleri’ , Ankara, 2010.
20KAMARA- Gözün ön segmenti toplantısı, Kıbrıs, 2010.
21Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010.
22Türk Oftalmoloji Derneği 33. Ulusal Oftalmoloji kursu, Ankara, 2013.
23Türk Oftalmoloji Derneği 34. Ulusal Oftalmoloji kursu, Ankara, 2014.
24Türk Oftalmoloji Derneği 48.Ulusal Kongresi, Antalya, 2014.
25Türk Oftalmoloji Derneği 35. Ulusal Oftalmoloji kursu, Ankara, 2015.
26Türk Oftalmoloji Derneği 49.Ulusal Kongresi, İstanbul, 2015.
27Türk Oftalmoloji Derneği 50.Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.
283. Tıbbi Retina Günleri, İstanbul, 2017.
29VIII. Mezuniyet sonrası Eğitim Programı, ‘OCT Anjiografi-2’, Ankara, 2017.
30Türk Oftalmoloji Derneği 52.Ulusal Kongresi, Antalya, 2018.
31Türk Oftalmoloji Derneği 53.Ulusal Kongresi, Antalya, 2019.
32EURETINA 2020 Virtual, 2-4 Ekim 2020.
33‘Katarakt ve Astigmat Yönetimi’, online, 4-9 Ekim 2020.
34EURETINA 2021 Virtual, 9-12 Eylül 2021.
35Türk Oftalmoloji Derneği 33. Sanal Yaz Sempozyumu, 25-26 Eylül 2021.

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.