Tedaviler

Keratokonus Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Keratokonus, dünya genelinde en çok 10 ile 25 yaş arasındaki kişileri etkilemektedir. Hastalık genellikle 20 ile 40 yaş arasında ilerleme göstermektedir. Bu ilerleme 40 yaşından sonra yavaşlamaktadır. Keratokonus hastaları, genellikle ergenlik dönemi ile başlayan hastalığın farkına 20’li yaşlarında varmaktadırlar.

Kornea hastalıkları arasında yer alan keratokonus, genellikle bir gözü diğerinden daha fazla etkilemektedir. Hastalığın ortaya çıkmasında daha çok genetik faktörler rol oynamaktadır. Bu yüzden aile sağlık geçmişinde bu hastalığa sahip olan bireyler için düzenli göz doktoru kontrolü büyük öneme sahiptir.

Hastalık erken teşhis edildiğinde daha kolay bir tedavi imkanı ortaya çıkmaktadır. Tedavi edilmediğinde veya geç tedavi edildiğinde görme kaybı ile sonuçlanma riski vardır ve kornea nakli ihtiyacını ortaya çıkarabilir.

Keratokonus tedavisi için çok aşamalı ve hastalığın seviyesine göre değişen çeşitli yöntemler mevcuttur. Hastalık erken evrelerinde, görme sorunları gözlük veya kontakt lenslerin kullanımı ile düzeltilebilmektedir. Ancak hastalığın ilerlemesinin durdurulmasına imkan yoktur. İleri evrelerde ise sert kontakt lens veya skleral lensler kullanılabilmektedir. Hastalığın ilerleyişinin durdurulabilmesi için ise çok aşamalı bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu tedavi yönteminin en kritik noktası ise çapraz bağlama tedavisidir.

Keratokonus Nedir?

Keratokonus, gözün en dıştaki saydam tabakası olan ve dışarıdan gelen ışığı kırıcı elemanlardan biri olan korneanın ilerleme eğilimindeki miyop ve astigmatla birlikte yapısının bozulduğu, incelerek öne doğru bombeleşme yaptığı bir göz hastalığıdır. 

Keratokonus, kornea hastalıklarından biridir. İki gözde birden gelişme gösterebilen ilerleyici yapıdaki bir göz hastalığıdır. Genellikle bir gözde diğerine göre daha fazla ilerleme görülebilmektedir. Hastaların çoğunda ergenlik çağında başlamaktadır ve 20’li yaşlardan sonra ilerleyici özellik göstermektedir.

Kornea gözün en önemli elemanlarından biridir. Işık göze ilk olarak kornea bölgesinden girer. Kornea dışarıdan gelen ışığı kırarak görüntüleri net görmemize ve odaklamamıza katkı sağlar.

Korneanın öne doğru sivrilerek bir yandan da inceldiği bu değişim sonucunda gözümüze dışarıdan gelen ışığın retina bölgesindeki görme alanına odaklanamaması sorunu ortaya çıkar. Bundan kaynaklı olarak kişi okuma, araba kullanma gibi kendi başına yapabileceği günlük aktiviteleri tek başına gerçekleştirmesi zorlaşır.

Keratokonus belirtileri genellikle geç fark edilmektedir. Hastalığın ilerleyişi, geniş bir zaman dilimine yayılmış olarak, yavaş bir şekilde gerçekleşir. Hastalarda zaman içinde görme azalmaktadır. Görme kalitesi, gözlük ve kontakt lensle kalıcı olarak düzeltilemez ancak görmenin kalitesi arttırılabilir. Hastalık erken döneminde düşük seviyede belirtiler vermesine rağmen yavaş ilerleyici yapısından kaynaklı olarak erken tanı ve tedavi imkanı ortaya çıkmaktadır.

Keratokonus Neden Olur? Risk Faktörleri Nelerdir?

Keratokonus hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte yapılan bazı bilimsel çalışmalar hastalığın gelişiminde genetik faktörlerin büyük rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu yüzden aile geçmişinde keratokonus olan kişiler mutlaka düzenli doktor kontrollerini yaptırmalıdırlar.

Ayrıca hastalığın gelişim sürecinde korneadaki enzimlerde yaşanan dengesizlikler gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda ise kornea, oksidatif zararlara karşı daha açık hale gelir ve yüzeyinde yaşanan incelmeyle birlikte öne doğru sivrilir.

Hastalığın oluşumundaki risk faktörleri şu şekildedir:

 • Down Sendromu, Osteogenezis Imperfekta, Marfan Sendromu gibi bazı genetik geçişli hastalıklar.
 • Çocukluk döneminde geçirilen bahar nezlesi ve sürekli gözleri ovuşturmak hassas kornea yapısına sahip kişilerde keratokonus hastalığının tetiklenebilmesi için risk faktörü oluşturmaktadır.
 • Göze uyumlu olmayan kontakt lens kullanımı korneada dejeneratif bir etki yaratarak hastalığı tetikleyebilmektedir. 
 • Doğumsal göz anomalisi,
 • Yaşam boyu günlük hayat içerisinde korunmasız olarak UV ışınlarına çok fazla maruz kalmak,
 • Korneada kolajen seviyesinin azlığı,
 • Gece körlüğü (tavuk karası) hastalığı,
 • Kronik göz irritasyonu,

gibi etkenler risk faktörleridir.

keratokonus nedir

Keratokonus Belirtileri Nelerdir?

Keratokonus belirtileri arasında ilk aşamada gözlemlenen, korneanın şeklinin değişimiyle aynı zamanda hastalarda düzensiz miyop ve astigmat gelişimdir. Kornea pürüzsüz ve yuvarlak şeklinden koni şekline doğru çıkıntı yaptığında astigmat, bu çıkıntının ön taraf gitgide genişlediğinde ise miyop problemi ortaya çıkar.

Hastalığın ilerleyişi genellikle yıllar sürmektedir. Bazı durumlarda ise gidişat aniden hızlanıp kötüleşebilmektedir. Kornea aniden şişebilir ve skarlaşma denilen kalıcı sertleşme durumu meydana gelebilir. Skar denilen bu yara dokusunun ortaya çıkmasıyla beraber kornea berraklığını ve pürüzsüzlüğünü kaybeden. Bunun sonucunda ise görmede bulanık ve bozukluğun ortaya çıkma süreci hızlı bir şekilde meydana gelmiş olur.

Hastalık takip edilmezse ve gerekli tedbirler zamanında alınmazsa korneada aşırı incelme ve ödem sorunu ortaya çıkabilmektedir. Hastanın görüşünün git gide kaybolduğu son aşamada ise kornea nakli (keratoplasti) ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir.

Keratokonus belirtileri ise şunlardır:

 • Başlangıç aşamasında hafif ileri aşamalarda ise görüşte ciddi bulanıklaşma,
 • Düz çizgilerin görünüşünde dalgalanmalar ve eğrileşmeler,
 • Göz numaralarında sık yaşanan ilerlemeler,
 • Göz kamaşması ve ışıklı nesnelde haleler görme,
 • Tek gözle bakarken çift görme ve görüntü çoğalması,
 • Gece görüşünde bozukluk ve geceleri araba kullanmanın zorlaşması,
 • Gözde alerji veya kaşıntı,
 • Önceki zamanda kullanılan kontakt lensin göze tam olarak yerleşmemesi,
 • Sık gözlük değişimi ve gözlük kullanılmasına rağmen bir süre sonra bulanık görme,

gibi belirtiler sık olarak gözlemlenmektedir.

Hastalığın Tanısı Nasıl Koyulur?

Keratokonus hastalığının erken evrelerde teşhisi zor olabilmektedir. Ailesinin sağlık geçmişinde hastalığın belirtisi olan kişilerde rutin göz doktoru muayenesi ile tespit edilebilmektedir.

10-20 yaş aralığında göz bozukluğu derecelerinde sürekli yaşanan artış ve alerjik konjonktivit gibi sorunlar hastalığa eşlik ediyorsa hastalık riski de göz önünde bulundurularak teşhisi yapılabilmektedir. Hastalığın tanısı detaylı göz muayenesi ve kornea topografisi ile koyulabilmektedir.

Kornea topografisi (yüzey haritası) kornea yüzeyinin haritasını detaylı bir şekilde ortaya çıkartarak yüzeyde bir incelme olup olmadığını ve kornea şeklinde gerçekleşebilen değişiklikleri detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. Tanı için başka testler de uygulanabilmektedir. Bu testler aşağıdakilerden oluşabilmektedir.

 • Göz Kırılması Testi
 • Yarık Lamba Muayenesi
 • Keratometri
 • Kornea Topografisi

Keratokonus Tedavisi Nasıl Yapılır?

Keratokonus tedavisi çok aşamalı bir tedavidir. Tedavide erken tanı önemli olsa da hastalığın başlangıç ve ileri seviyeleri için de farklı tedavi seçenekleri söz konusu olabilmektedir.

Tedavi sürecinin ilk aşamasında tedavi sürecinin nasıl olacağı ve hastanın bu süreç boyunca neler yapması gerektiği hastaya anlatılmaktadır. Böylece risk faktörleri minimilize edilmiş olur. Hastaya derecesine göre gözlük veya yumuşak kontakt lensler hastaya reçete edilebilir.

Erken evre için tedavide skleral veya sert gaz geçirgen lensler kullanılabilir. Bu lensler görüşü iyileştirmektedir ancak hastalığın ilerleyişini kesin olarak durduramazlar. Bu lenslerin sürekli kullanılması gerekmektedir ve sürekli kullanıldığı sürece hastalığın ilerleyiş seyrini yavaşlatabilirler. Kullanılmasının bırakıldığı dönemden itibaren hastalık genellikle daha hızlı bir seyirde ilerler.

Korneal Çapraz Bağlama Tedavisi

Keratokonus, gerekli tedbirler alınmasına rağmen ilerleme kaydetmişse yani korneada incelme ve dikleşme artıp hastanın gözlük derecesinde artış gözlemleniyorsa Corneal Cross Linking yani Korneal Çapraz Bağlama Tedavisi uygulanır. Hastalığın ilerleyişini durdurabilen en güçlü tedavi yöntemidir. Genellikle gençler ve hamilelik dönemi öncesindeki kadınlarda tercih edilmektedir.

Korneal Çapraz Bağlama Tedavisinde, riboflavin yani B2 vitamini ve UV A ışınları kullanılarak korneadaki kollejen ve fibrillerin çapraz bağlama ile güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ameliyathane koşullarında uygulanır. Bu tedavi ile korneanın incelmesi ve öne doğru bombeleşmesi durdurulabilmektedir.

Hastalarının tamamına yakınında görme kaybı durdurulur ve yine büyük çoğunluğunda görme kalitesini de arttırır. Bu tedavinin son aşaması ise miyop ve astigmat gibi kornea yapısındaki değişimden kaynaklı göz kırma kusurunun giderilmesidir.

Hibrid Tedavi Yöntemi

Keratokonus tedavisi için kullanılan bir diğer yöntem ise hibrid tedavidir. Hibrid tedavi, New York Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. Bu tedavide kornea yüzeyindeki düzensizlik no touch lazer ile giderilir ve aynı seansta uygulanan B2 vitamini + ultraviole ışık tedavisiyle de kornea sağlamlaştırılır. Böylece hastalığın ilerlemesi durdurulur. Kişi hem hastalığı durdurmaya yarayan Cross Linking hem de görmeyi iyileştirici lazer tedavisini aynı seansta alabilmektedir.

Hastalığın geç fark edildiği veya hiçbir tedaviye yanıt vermediği çok ilerlemiş keratokonus hastalarında ise kornea nakli uygulanmaktadır. Kornea nakli uygulamasında ise gözün bozulmuş kornea dokusu sağlıklı bir kornea dokusu ile değiştirilmektedir. Kornea naklinde başarı oranı çok yüksek olup tam ya da yarım kat şeklinde uygulanmaktadır.

keratokonus

ONLINE RANDEVU FORMU

venividigoz-logo.png

Bilgileriniz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda iletişim bilgilerinizden irtibata geçilecektir. Teşekkürler.