MACROvision (MAKROvizyon) Ameliyatı

MACROvision (MAKROvizyon) Ameliyatı ile Sarı Nokta Hastaları Daha İyi görebilecek
Sarı nokta hastalığı, ilerleyen yaşla birlikte gözlenen görme azlığının en önemli sebebidir.
Hele hastalık ilerleyip görme merkezinde atrofi oluşunca maalesef hastaların görmesi çok
azalmaktadır. Eskiden bu hastaları sadece takip edip yapılan tetkiklerle hastalığın yavaş yavaş
ilerlediğini ve görmelerin azaldığını izlerdik.
Şimdi ise Macrovision(makrovizyon) ameliyatı ile çok az gören gözlerin bile görmesini arttırmak mümkün.
Bu ameliyat ve sonrasında kullanılan gözlükler ile hastanın retinasına düşen görüntüler
büyütülmekte ve sarı nokta hastalığına rağmen daha iyi görme sağlanmaktadır.
Macrovision ameliyatının en önemli özelliği uygun gözlerde katarakt ameliyatı ile birlikte
uygulanabileceği gibi, katarakt ameliyatı geçirmiş gözlere de çok kısa bir işlemle
uygulanabilmesidir.

 

Artık Macrovision ameliyatı ile sarı nokta hastaları hem uzak hem de yakında gözlükler ile
daha iyi görebilir.

 

MACROvision (MAKROvizyon) Ameliyatı

Retinanın görme merkezini etkileyen hastalıklardan dolayı merkez görmesi ve dolayısıyla
uzak ve yakın görmesi düşmüş hastaların mevcut hastalıklarını tedavi etmeden ancak
retinaya düşen görüntüyü büyüterek, maküla hastalıklarına rağmen uzak ve yakında daha iyi
görmelerini sağlayan cerrahi işlemdir.
Bu işlemin uygulanmasında esas prensip göze takılan lensler ve ameliyat sonrasında uzak ve
yakın için kullanılan gözlükler ile gözü bir teleskop sistemi haline getirmektir.
Bu işlem yaşlı ve ileri sarı nokta hastalığı sebebi ile görmesi azalan ve günlük işlerinde
zorlanan yakında okuyamayan hastalar için yeni bir umut ışığıdır.
Macro-vision ameliyatının en önemli özelliği ise sarı nokta hastalığına sahip ve görmesi çok az
olan hastaların çoğuna uygulanabilir olmasıdır.
Kataraktı olan ve sarı nokta hastalığı olanlarda katarakt ameliyatı ile birlikte uygulanabildiği
gibi daha önce katarakt ameliyatı olmuş sarı nokta hastalarına da çok kısa bir işlemle
uygulanabilmesidir. Yani hastaların daha önce ameliyat olması bu uygulama için bir engel
değildir.
Yıllardır ilerlemiş kuru tip, veya atrofik sarı nokta hastalığında sadece hastaları tetkikler ile
takip edebilirken Macrovision uygulaması ile bu hastaların hastalıklarını tedavi etmeden uzak
ve yakın görmelerini uygulama sonrası kullanılan gözlükler ile arttırmak mümkündür.
Genç makülopatili hastalarda da hastaların kendi lenslerine dokunmadan yerleştirilen ikinci
lensler ile bu tedaviyi uygulamak mümkündür.
Klinikte muayene esnasında uygulamanın simülasyon muayenesini de yapıp hastaların
macrovision sonrası görmelerindeki artış miktarını tahmin edebilmek mümkündür.
Artık Macrovision ameliyatı ile her yaştan sarı nokta hastaları hem uzak hem de yakında
gözlükler ile daha iyi görebilir.